VŠTE LOGk Logistika - kombinovaná forma
Název anglicky: Logistics
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE LOG Logistika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.