VŠTE BPEp Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economics
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE B_PE Podniková ekonomika

Součásti SZZ a jejich obsah

Součást 1 – SZZ Ekonomika (Mikroekonomie – pro bakalářské studium, Makroekonomie – pro bakalářské studium)
Součást 2 – SZZ Podniková ekonomika (Nauka o podniku, Nákup a řízení zásob, Výrobní proces, Marketing, Obchodní činnost)
Součást 3 – SZZ Podnikové řízení (Podnikové řízení, Strategické řízení, Personální management, Řízení investic, Finance podniku I)
Součást 4 – SZZ obhajoba bakalářské práce

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Analýza individuální poptávky po práci ve vybraném podniku
Faktory ovlivňující individuální nabídku práce ve vybrané profesi
Aplikace teorie racionální volba na profesním trhu práce
Faktory ovlivňující lidský kapitál
Analýza agregátního trhu práce v ČR

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.