N_SRK Statické řešení konstrukcí

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_SRK/NPS1: Ne 3. 10. 13:05–14:35 D416, 14:50–16:20 D416, 16:30–18:00 D416, Ne 31. 10. 8:00–9:30 D416, 9:40–11:10 D416, Ne 5. 12. 8:00–9:30 D416, 9:40–11:10 D416, 11:25–12:55 D416, L. Podolka
N_SRK/P01: Po 9:40–11:10 B4, L. Podolka
N_SRK/S03: St 9:40–11:10 B5, J. Musílek
N_SRK/S04: St 16:30–18:00 B5, J. Musílek
Předpoklady
Znalosti z předmětu Dřevěné a ocelové konstrukce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Obeznámit studenty se všeobecnými zásadami, principi a metodami staticko-konstrukčního řešení nosných konstrukci patrových budov a halových konstrukci, s důrazem na jejich dispoziční a výškové uspořádání, zatížení, statický systém, statickou analýzu, navrhování a posuzovaní jednotlivých prutu, uzlu a celé konstrukce, s ohledem na rozhodující mezní stavy únosnosti a použitelnosti a platné technické normy.
Výstupy z učení
Student umí navrhnout halovou konstrukci z ocele a vícepodlažní konstrukci z ocele, nebo ocelobetonu.
Osnova
 • PATROVÉ BUDOVY 1. Návrh konstrukčního systému 2. Dispoziční řešení 3. Zvláštní konstrukční systémy 4. Stropní konstrukce 5. Sloupy 6. Vertikální ztužidla HALY 7. Dispoziční řešení 8. Zatížení hal 9. Prostorová tuhost konstrukce haly 10. Střešní konstrukce 11. Příčné vazby 12. Sloupy 13. Podélné svislé ztužidlo haly a obvodové stěny
Literatura
  povinná literatura
 • SOKOL, Z., WALD, F. Ocelové konstrukce: Tabulky. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04655-5.
 • STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce I. Praha : ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04800-9.
  doporučená literatura
 • VRANÝ, T., JANDERA M., ELIÁŠOVÁ M.: Ocelové konstrukce 2. Praha: ČVUT, 2009. ISBN 80-01-04368-1
 • ELIÁŠOVÁ, M., SOKOL, Z. Ocelové konstrukce 1 : příklady. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-03906-9.
 • JUHÁS, Pavol. Oceľové konštrukcie a ich zhotovovanie. 1.vyd. České Budějovice: VŠTE, 2015. 110 s. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Konzultace88
Příprava na průběžný test910
Příprava na přednášky7 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1020
Příprava na závěrečný test1915
Příprava prezentace a obhajoba55
Zpracování semestrálního projektu2020
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2652
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Průběžné hodnocení (konzultace, semestr. projekt, prezentace a obhajoba) 30 %
Podmínky testu
Podmínkou přihlášení ke zkoušce je splnit požadavky cvičení. Výkresy budou předloženy ke kontrole dle harmonogramu na IS. Povinná účast na cvičení. Možné 3 absence. bez omluvy. Předmět je ukončen závěrečným testem. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Exitus.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/N_SRK