S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Aleš Kaňkovský (cvičící)
Garance
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_MZS/S01: Po 16:30–18:00 D616, A. Kaňkovský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Aim of tuition of this subject is to explain basics of Geology, Advanced Geology and Soil mechanics.
Výstupy z učení
Students are acquainted with basics of Geology, Advanced Geology and Soil mechanics.
Osnova
  • 1. Basics of geology, geoological structure of the Earth 2. Basics components of Earth's crust, minerals and rocks 3. Endogenous processes geological structures, board tectonics 4. Exogenous processes 5. Tasks of Engineering geology, and its importance for practice 6. Hydrogeology 7. Regional geology 8. Origin and compound of rocks, water in soil 9. Mechanical characteristics of rock and soil 10. Classification systems of soil, granularity curve 11. Tension and deformations in soil, areal and depth grounds 12. Earthy forces 13. Hillside stability
Literatura
  • HORSKÝ, O., BLÁHA, P. Inženýrsko-geologický průzkum pro přehrady. Ostrava: REPRONIS, 2009. ISBN 978-80-7329-207-2.KRÁSNÝ, J. et al. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: ČGS 2012. ISBN 978-80-7075-797-0. Ko
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test26 
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2465
Příprava na závěrečný test2681
Vypracování projektu28 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi1310
Celkem:156156
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 –30,F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
WS 2020 - teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/S_MZS