SA_STG Building geodesy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Dědič (cvičící)
Ing. Robert Šinkner, MBA (cvičící)
Garance
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_STG/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Dědič, R. Šinkner
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim of the course is an introduction to geodesy and its major components, especially its role in the construction industry in relation to the practical application of knowledge. Students will have after completing the course, knowledge of basic techniques and will also be able to apply it in building practice. In the given tasks a student can solve a particular task (measurement of length, height measurements, calculations stake-out elements, simple coordinate calculations, calculation of the distribution of land, searching for information in the real estate)
Výstupy z učení
Student has after completing the course, knowledge of basic techniques and will also be able to apply it in building practice. In the given tasks a student can solve a particular task (measurement of length, height measurements, calculations stake-out elements, simple coordinate calculations, calculation of the distribution of land, searching for information in the real estate)
Osnova
  • 1.- 2. History of Geodesy in   Following the construction industry. Measurement. Geodetic fundamentals, accuracy, standards and regulations (legislation). 3.- 4. Measuring heights. Vertical geodetic 5th-7th Coordinate calculations. Basic tasks of geodesy. Coordinate systems in geodesy   - positional point field - basic details. 8th Thematic Mapping (measurement data for projects). 9. Measurement and calculation of volumes (earthworks). 10th Staking buildings - flat and linear, spatial and detailed demarcation. 11. Assessment of accuracy of measurement and stakeout, variations and tolerances in construction. 12th Cadastre - Cadastre, geometric plans, land demarcation. 13th documentation of actual construction - 2D, 3D (classical and modern methods - laserscanning).
Literatura
    povinná literatura
  • MICHAL, J., BENDA, K. Katastr nemovitostí. Praha: ČVUT, 2009. 264 s.
  • ŠVEC M. a kol. Stavební geodézie 10 Praktická výuka. Praha: ČVUT, 2000. 215 s.
    doporučená literatura
  • HÁNEK P. a kol. Stavební geodézie. Praha: ČVUT, 2007. 133 s.
Organizační formy výuky
cvičení
Komplexní výukové metody
skupinová výuka - kooperace
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál13 
Příprava na závěrečný test26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi39 
Celkem:1040
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Účast na cvičení 30 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). U tohoto předmětu je nesledovaná docházka.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/SA_STG