SA_POS_1 Building construction I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Aleš Kaňkovský (cvičící)
Garance
Ing. Jan Plachý, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_POS_1/S01: St 14:50–16:20 B4, A. Kaňkovský
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Basic knowledge of work in CAD systems and the creation of technical documentation.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim is to obtain professional knowledge of foundations, substructure, vertical supporting structures, chimneys, expansion and construction systems. After successful completion of the course the student: a) knows to determinate a module coordination and to determine and define the structural systems of multi-storey buildings (structural wall system, skeleton, and combined), structural systems of hall buildings (construction systems stressed primarily in bending, compression mostly, mostly drawn) and the superstructure. b) knows the principles of dilated and non-bearing structures, and s/he can suggest expansion in terms of differential subsidence and volume changes. c) is able to describe the type of shallow and deep foundations and explain the underlying load distribution in the soil and its effect on settlement construction. d) is able to resolve the skeleton and massive bottom structure, lighting, underground construction, insulation and construction of underground structures without a basement. e) can apply the knowledge of the vertical supporting structures (technological point of view, design of structural walls and columns, openings in bearing walls). f) is able to characterize the types of chimneys, assess the impact of location on the stack is functioning correctly. Students can also evaluate the chimneys of the physical and chemical point of view and to propose a reconstruction or repair of the chimney.
Výstupy z učení
After successful completion of the course the student: a) knows to determinate a module coordination and to determine and define the structural systems of multi-storey buildings (structural wall system, skeleton, and combined), structural systems of hall buildings (construction systems stressed primarily in bending, compression mostly, mostly drawn) and the superstructure. b) knows the principles of dilated and non-bearing structures, and s/he can suggest expansion in terms of differential subsidence and volume changes. c) is able to describe the type of shallow and deep foundations and explain the underlying load distribution in the soil and its effect on settlement construction. d) is able to resolve the skeleton and massive bottom structure, lighting, underground construction, insulation and construction of underground structures without a basement. e) can apply the knowledge of the vertical supporting structures (technological point of view, design of structural walls and columns, openings in bearing walls). f) is able to characterize the types of chimneys, assess the impact of location on the stack is functioning correctly. Students can also evaluate the chimneys of the physical and chemical point of view and to propose a reconstruction or repair of the chimney.
Osnova
 • 1) Structural Systems I - multi-storey buildings 2) Structural Systems II - Indoor buildings 3) Dilation of buildings 4) Excavation and earthworks 5) Foundations I 6) Foundations II 7) Foundations III 8) Substructures 9) Vertical load-bearing structures I 10)Vertical load-bearing structures II 11) Vertical load-bearing structures III 12) Vertical load-bearing structures IV 13) Chimneys
Literatura
  povinná literatura
 • HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 1. Nosné konstrukce I. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03589-4
 • HANÁK, M. Pozemní stavitelství: cvičení I. 6. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03267-1
  doporučená literatura
 • NESTLE, H. a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, Praha, 2005. ISBN:80-86706-11-7
 • LORENZ, K. Nosné konstrukce I. Základy navrhování nosných konstrukcí. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03168-3
 • MATOUŠOVÁ, D., SOLAŘ, J., Pozemní stavitelství I. 1. vyd. Ostrava : VŠB TU, 2005. ISBN 80-248-0830-7
 • MASOPUST, . Zakládání staveb M01. FAST CERM, Brno, ISBN 978-80-7204-538-9
 • MACEKOVÁ, . Pozemní stavitelství II(S) modul 02. Zakládání staveb. FAST CERM, Brno, ISBN 978-80-7204-520-4
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál26 
Příprava na závěrečný test13 
Vypracování projektu26 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1300
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
referát 10 %
projekt - samostatný 20 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 –30,F 29,99 - 0.
Navazující předměty
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/SA_POS_1