SA_BZK Concrete and Brick Constructions

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_BZK/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Musílek
Předpoklady
OBOR ( cap )
Student understands the formation of internal forces on the basic types of beams and can determine the tension of cross-sections. He knows the science of cement, concrete and concrete steels in the SHM1 range.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Objective of the course in terms of learning outcomes and competences The aim of the course is to acquaint students with the fundamentals of concrete mix production technology and factors influencing its properties. Explain the technology of concrete construction and their reinforcement, quality control and testing methods. Further teach students to design simple concrete elements for basic stresses and brick structures. After successful completion of the course the student knows the principles of design of concrete elements (reinforcement cover, reinforcement coupling) and design principles according to Eurococode. It is able to design and evaluate concrete members for basic stresses (pressure, bending and skidding). Furthermore, he can design and evaluate simple brick structures. It is able to determine the composition of the concrete mixture and knows the technological processes of the production of concrete and is oriented in impurities affecting the properties of the concrete mixture. He is acquainted with the basic types of disorders and knows their causes. Practically he can draw a drawing of the shape of the structure and the drawing of the reinforcement.1
Výstupy z učení
The student understands the basics of the technology of the concrete mix and the factors influencing its properties. Understands the technology of concrete structures and their reinforcement, quality control and testing methods. Furthermore, it can design simple concrete elements for basic stresses and masonry structures. Student, after successful completion of the subject, knows the principles of design of concrete elements (reinforcement cover, reinforcement coupling) and design principles according to Eurococode. It is able to design and evaluate concrete beam structures for basic stresses (pressure, bending and skidding). Furthermore, he can design and evaluate simple brick structures. It is able to determine the composition of the concrete mixture and knows the technological processes of concrete production and is oriented in the impinging properties of the concrete mixture. He is acquainted with the basic types of disorders and knows their causes. Practically he can draw a drawing of the shape of the structure and the drawing of the reinforcement.
Osnova
 • 1. Concrete as building material, its use, advantages, possibilities. 2. Types of concrete, concrete reinforcement 3. Technology of concrete production and design of concrete mixture and technology of concrete construction 4. Principles of design of elements of concrete structures, reinforcement cover, reinforcement coupling 5. Limit states and principles of Eurocode design 6. Design of simple concrete elements 7. Design of element bent on bending 8. Design of stressed element 9. Design of stressed element 10. Principles of reinforcement of basic elements - boards, beams and columns 11. Determination of usability of concrete structures 12. Materials for brick structures and their arrangement in the structure, strength And deformation properties of masonry 13. Brick structures - technology of implementation, design
Literatura
  povinná literatura
 • KOŠATKA, P, LORENZ, K, VAŠKOVÁ J. Navrhování zděných konstrukcí. Praha : ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03463-1.
 • PROCHÁZKA, J., ŠTĚPÁNEK, P., KRÁTKÝ, J., KOHOUTKOVÁ, A., VAŠKOVÁ, J. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu, Praha : ČBS Servis, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-903807-5-2.
 • PROCHÁZKA, J.,KOHOUTKOVÁ A, VAŠKOVÁ, J. Příklady navrhování betonových konstrukcí - 1. Praha : ČVUT 2006, ISBN 978-80-01-03675-4.
  doporučená literatura
 • PUME, D., KOŠATKA, P. Betonové konstrukce 20 – Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6 I. a II. díl, Praha : ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02983-2.
 • PUME, D., KOŠATKA, P. Betonové konstrukce 20 – Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6 II. díl, Praha : ČVUT, 2002. ISBN 80-01-01884-9.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Projekt410
Projekt samostatný3434
Příprava na průběžný test55
Příprava na přednášky12 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál55
Příprava na závěrečný test1010
Seminární práce840
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 6 %
seminární práce 24 %
Podmínky testu
Exam – written 70 %, Test – mid-term 6 %, Seminary Work 24 %. A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/SA_BZK