RPK Řízení profesní kariéry

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Katedra cestovního ruchu a marketingu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra cestovního ruchu a marketingu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
Žádné specifické předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení s praktickými možnostmi systematického přístupu k plánování a řízení vlastní osobní kariéry. Seznamuje studenty s potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jsou potřebné v rámci přípravy ještě před samotným vstupem na trh práce. Studenti na základě sebereflexe jsou schopni určit základní klíčové informace, které jsou potřebné pro tvorbu jejich strategie osobnostního a profesního rozvoje a jejich plánů profesní kariéry, co tvoří předpoklad pro jejich úspěšné uplatnění se na trhu práce. V rámci předmětu se studenti seznámí se základními znalostmi potřebnými pro vyhotovení dokumentů k získání pracovního místa (strukturovaný životopis, motivační dopis). Naučí se jakým způsobem se orientovat na trhu práce, jak se připravit na pracovní pohovor a jak postupovat při samotném pracovním pohovoru nebo assessment centru.
Osnova
 • 1. Kariéra (vnitřní a vnější kariéra, vývojové etapy, kariérový pohyb)
 • 2. Osobní plánování kariéry – diagnostika osobnostního potenciálu
 • 3. Tvorba vlastního profesního plánu a time management
 • 4. Orientace na trhu práce
 • 5. Strukturovaný životopis
 • 6. Motivační dopis
 • 7. Příprava na přijímací pohovor
 • 8. Komunikace a typy otázek na přijímacím pohovoru
 • 9. Přijímací pohovory (druhy, průběh)
 • 10. Nejčastější chyby na pracovních pohovorech (praktický nácvik modelového pracovního pohovoru)
 • 11. Testy na pracovních pohovorech
 • 12. Assessment centre a development centre
 • 13. Studentské pobyty v zahraničí
Literatura
  povinná literatura
 • Ližbetinová, Lenka. Řízení profesní kariéry [[elektronický zdroj] ] : studijní skripta. Lenka Ližbetinová. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 1 CD-ROM. Název z titulní obrazovky. ISBN 978-80-7468-074-8.
 • Urban, Jan. Případové studie z managementu lidských zdrojů. Ústav práva a právní vědy. 2014, ISBN 9788087974032.
 • Orlita, Vlastimil. Jak získat vysněnou práci. BizBooks, Albatros Media a.s. 2016, ISBN 9788026503859
  doporučená literatura
 • Fritzsche, Thomas. Jak přesvědčivě vyjednávat: Psychologické strategie a metody. Praha: Grada Publishing, a. s. 2015, ISBN 9788024759906
 • Čakrt, M. 2010. Typologie osobnosti : volba povolání, kariéra a profesní úspěch 1. vyd. Praha : Management Press, 217 s. ISBN 978-80-7261-220-8.
 • Reichel, Wolfgang. Osobní IQ trenér. Praha: Grada Publishing, a. s. 2014, 176 s. ISBN 978-80-247-5176-4
 • Gruber, Jan a kol. Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, a. s. 2016, ISBN 9788024752631
 • Greenhaus, J. H. Career management. 4th ed. Thousand Oaks : Sage, 485 s. ISBN 978-1-4129-7826-2.
 • Moore, Gareth. 90 testů, her a cvičení pro rozvoj myšlení, paměť a koncentraci . Praha. Grada, 2016, ISBN 9788027100460
 • Navarro, Joe. Nebezpečné osobnosti. Praha: Grada Publishing, a. s. 2015, 208 s. ISBN 978-80-247-5487-1
 • Malinová, L. 2011. Rozvoj profesní kariéry. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2011. 151 s. ISBN 978-80-245-1796-4.
Organizační formy výuky
seminář
Komplexní výukové metody
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na závěrečný test1313
Příprava personálních dokumentů, participace na projektech školy1313
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Příprava a odevzdání vybraných osobních personálních dokumentů, participace na projektech 30 %
Podmínky testu
Klasifikační stupnice:

 • Závěrečný test 0-70 bodů
 • Průběžná aktivita během semestru 0 - 30 bodů
 • PZN: Aktivita na průběžných úkolech zadaných vyučujícím během semestru je povinná

  Informace učitele
  Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.

  Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of VŠTE (Evidence of attendance of students at VŠTE). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
  Další komentáře
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/RPK