OPX Odborná praxe

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
13 týdnů. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (cvičící)
Garance
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem odborné praxe je upevnění a aplikace znalostí z odborných předmětů a osvojení praktických návyků a dovedností, potřebných pro výkon zvolené profese.
Osnova
  • Tematické okruhy pro odbornou praxi:
  • 1. Seznámení s firmou a její organizační strukturou
  • 2. Základní činnosti a funkce organizace
  • 3. Výkon odborných činnosti v konkrétním oddělení
  • 4. Samostatné řešení problémů
  • 5. Činnosti spojené s řešením bakalářské práce
Literatura
  • Literatura dle specializace praxe
Organizační formy výuky
odborná praxe
Komplexní výukové metody
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
praxe520520
Celkem:520520
Metody hodnocení a jejich poměr
Absolvování odb. praxe ve stanoveném rozsahu a odbornosti, odevzdání předepsaných dokumentů 100 %
Podmínky testu
Student může absolvovat praxi za těchto podmínek:

1. student má vybranou a přihlášenou specializaci,

2. student má v~daném semestru zapsané předměty, které mu rozvrhově nezamezují v~přítomnosti na odborné praxi,

3. student má zapsaný předmět Odborná praxe.

Přihlášení k~odborné praxi provádí student samostatně prostřednictvím tématu v~IS. Po ukončení odborné praxe je nutné na oddělení praxí odevzdat tyto dokumenty:

1. Pracovní deník pro odbornou praxi studentů VŠTE

2. Hodnocení odborné praxe studentem

3. Protokol o~absolvované praxi

4. Vyplnění Evidence pracovních zkušeností v~IS

Informace učitele
Předmět bude probíhat dle OR č. 13/2020 článku 5 Organizace praxí, odst. 1, tedy v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠTE a dle vnitřních pokynů firem a organizací. Student vykonává odbornou praxi v oboru odpovídající jeho specializaci. Popis specializací u jednotlivých oborů:
1) Ekonomika podniku
- Finance podniku - http://www.vstecb.cz/Finance-podniku-1492.htm
- Účetnictví - http://www.vstecb.cz/Ucetnictvi-1566.htm
- Obchod - http://www.vstecb.cz/Obchod-1494.htm
- Řízení lidských zdrojů - http://www.vstecb.cz/Rizeni-lidskych-zdroju-1495.htm
- Cestovní ruch - http://www.vstecb.cz/Cestovni-ruch-1496.htm
- Čínské trhy - http://www.vstecb.cz/Cinske-trhy-1497.htm
- Marketing - http://www.vstecb.cz/Marketing-1498.htm
2) Konstrukce staveb
- Rekonstrukce staveb - http://www.vstecb.cz/Konstrukce-staveb-386.htm
- Izolace staveb - http://www.vstecb.cz/Konstrukce-staveb-386.htm
- Stavební management - http://www.vstecb.cz/Konstrukce-staveb-386.htm
3) Pozemní stavby - bez specializace
4) Strojírenství
- Konstrukční a procesní inženýrství - http://www.vstecb.cz/Strojirenstvi-828.htm
- Strojírenské technologie - http://www.vstecb.cz/Strojirenstvi-828.htm
5) Technologie dopravy a přepravy
- Nákladní doprava - http://www.vstecb.cz/Technologie-dopravy-a-prepravy-792.htm
- Osobní doprava - http://www.vstecb.cz/Technologie-dopravy-a-prepravy-792.htm
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/OPX