OCN Obchodní činnost

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Kvěchová (cvičící)
Ing. et Ing. Nikola Sagapova (cvičící)
Garance
Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a marketingu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra cestovního ruchu a marketingu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OCN/A7: So 13. 3. 9:40–11:10 B1, 11:25–12:55 B1, 13:05–14:35 B1, 14:50–16:20 B1, Ne 11. 4. 13:05–14:35 E1, 14:50–16:20 E1, 16:30–18:00 E1, 18:10–19:40 E1, Ne 2. 5. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, K. Kvěchová
OCN/P01: Po 13:05–14:35 N121, K. Kvěchová
OCN/S01: St 14:50–16:20 N205, K. Kvěchová
OCN/S02: Út 9:40–11:10 N010, N. Sagapova
OCN/S03: Út 11:25–12:55 N010, N. Sagapova
Předpoklady
Nejsou vyžadovány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o obchodním podnikání, jeho významu, činnostech a vývojových tendencích a vytvořit teoretické předpoklady pro studium aplikovaných navazujících předmětů. Student se seznámí se základními poznatky z oblasti obchodních činností na národním a mezinárodním trhu, kooperačních tendencí a udržitelného rozvoje v obchodním podnikání. Student bude seznámen s problematikou Fair Trade a fairtradových produktů. Po úspěšném absolvování předmětu bude schopen analyzovat vývojové a globalizační tendence v obchodě, jejich vliv na spotřebitele i obchodní podniky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
rozumět základním pojmům v oblasti obchodních činností;

chápat význam velkoobchodu a maloobchodu;

orientovat se v problematice obchodního sortimentu a třídění zboží;

vysvětlit principy mezinárodního obchodu, včetně zahraničně-obchodní politiky;

vysvětlit podstatu elektronického obchodu;

orientovat se v oblasti udržitelného rozvoje v obchodě.
Osnova
 • 1) Obchod, základní pojmy, členění obchodu a jeho funkce, historický vývoj obchodu
 • 2) Obchodní kategorie, obchodní sortiment, třídění zboží a jeho identifikace
 • 3) Postavení velkoobchodu, význam, provozní jednotky, nákupní velkoobchodní centrály
 • 4) Maloobchod, maloobchodní síť a její členění, druhy maloobchodních činností
 • 5) Typologie maloobchodních jednotek, kooperace a kooperační sdružení v obchodní činnosti
 • 6) Retailing, vývojové tendence v maloobchodě, nákupní centra, řízení provozu obchodního centra
 • 7) Logistika v mezinárodním a tuzemském obchodě
 • 8) Mezinárodní obchod, podstata, význam, základní operace a techniky obchodování na zahraničních trzích
 • 9) Zahraničně-obchodní politika, světový obchod, vnější obchodní vztahy ČR
 • 10) Ekonomická integrace a obchod, EU - vnitřní a vnější obchod, kupní smlouva v mezinárodním obchodě
 • 11) Elektronický obchod
 • 12) Vývoj Fair Trade a jeho současné pojetí
 • 13) Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj v obchodě
Literatura
  povinná literatura
 • MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4694-4.
 • • HES, Aleš. Obchodní nauka. Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2014. 311 s. ISBN 978-80-2132-408-4. (kapitola 2)
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Esej2525
Plnění průběžných úkolů55
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1320
Příprava na závěrečný test2270
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
esej 25 %
Plnění průběžných úkolů 5 %
Podmínky testu
Průběžné hodnocení:

esej (10NS) - 25 bodů (tj. 25 %)

plnění průběžných úkolů - 5 bodů (tj. 5 %)

Závěrečné hodnocení:

závěrečný test – 70 bodů (tj. 70 %)

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Informace učitele
Přednášky proběhnou prostřednictvím MS Teams v reálném čase stanoveným rozvrhem hodin, ale zároveň budou nahrávány a budou k dispozici pro studenty kombinované formy studia, semináře budou probíhat prostřednictvím MS Teams v reálném čase dle stanoveného rozvrhu. Docházka na seminářích je sledována. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na seminářích povinná 70% účast.
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné dosáhnout 70% celkového hodnocení. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0. Pokud student nesplní docházku, nebude mu uděleno průběžné hodnocení a též mu nebude umožněno skládat zkoušku.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/OCN