doc. Ing. Karel Gryc, MBA, Ph.D.

učo 23145, v.s.: 1110023145
Vice-rector, Prorektor pro tvůrčí činnost Prorektor pro tvůrčí činnost VŠTE