Petra Vochozková

učo 28278, v.s.: 1180028278
Samostatný referent Prorektor - statutární zástupce rektora VŠTE