doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.

učo 28276, v.s.: 1160028276
Docent Ústav znalectví a oceňování VŠTE