Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.

učo 28210, v.s.: 1160028210
Odborný asistent Ústav znalectví a oceňování VŠTE