Ing. Milan Urban

učo 23158, v.s.: 1130023158
Poradce rektora pro pedagogickou činnost Oddělení analýz VŠTE