prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.

učo 19723, v.s.: 1100019723
Profesor Ústav znalectví a oceňování VŠTE