prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

učo 19722, v.s.: 1200019722
Akademický pracovník - profesor Ústav znalectví a oceňování VŠTE