Martina Kadová

učo 19685, v.s.: 1160019685
Samostatný referent Prorektor - statutární zástupce rektora VŠTE