Ing. Kristýna Prušková

učo 19521, v.s.: 1170019521
Mateřská a rodičovská dovolená Katedra stavebnictví VŠTE