Bc. Barbora Pitrová, DiS.

učo 13836, v.s.: 1190013836
Referent nákupu Útvar kvestora VŠTE