Jaroslav Mysliveček

učo 27391, v.s.: 1110027391
Údržbář Oddělení provozně-technické VŠTE