prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA

učo 13262, v.s.: 1170013262
Samostatný vědecký pracovník Správa ústavu ÚPS VŠTE