Ing. Kristýna Ludwigová

učo 12888, v.s.: 1170012888
Head of department Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE