Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
VŠTE B0311P050020 BSA Business analyst
Name in Czech: Business analytik
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.

Study plans:
Study plans:
VŠTE B0311 BSAp Business analyst
Name in Czech: Business analytik
Bachelor's full-time single-subject
VŠTE B0312 BSAk Business analyst
Name in Czech: Business analytik
Bachelor's combined single-subject
VŠTE B0413P050020 B_PE Business Economics
Name in Czech: Podniková ekonomika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
VŠTE B0413 BPEp Business Economics
Name in Czech: Podniková ekonomika
Bachelor's full-time single-subject
VŠTE B0414 BPEk Business Economics
Name in Czech: Podniková ekonomika
Bachelor's combined single-subject
VŠTE B0413P050024 RLZ Human Resource Management
Name in Czech: Řízení lidských zdrojů
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Study plans:
Study plans:
VŠTE 0413 RLZp Human Resource Management
Name in Czech: Řízení lidských zdrojů
Bachelor's full-time single-subject
VŠTE 0414 RLZk Human Resource Management
Name in Czech: Řízení lidských zdrojů
Bachelor's combined single-subject
VŠTE B0413P050043 SB_PE Business Administration
Name in Czech: Business Administration
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Guarantor: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
VŠTE B0413P SBPEp Business Administration
Name in Czech: Business Administration
Bachelor's full-time single-subject
VŠTE B0715P270002 STR Mechanical Engineering
Name in Czech: Strojírenství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
VŠTE B0715 STRp Mechanical Engineering
Name in Czech: Strojírenství
Bachelor's full-time single-subject
VŠTE B0716 STRk Mechanical Engineering
Name in Czech: Strojírenství - kombinovaná forma
Bachelor's combined single-subject
VŠTE B0732P260001 PS Building Construction
Name in Czech: Pozemní stavby
Bachelor's degree programme, 4 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka

Study plans:
Study plans:
VŠTE B0732 PSp Building Construction
Name in Czech: Pozemní stavby
Bachelor's full-time single-subject
VŠTE B0732P PSk Building Construction
Name in Czech: Pozemní stavby - kombinovaná forma
Bachelor's combined single-subject
VŠTE B1041P040002 TRD Technology and Management Transports
Name in Czech: Technologie a řízení dopravy
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Technologie a řízení dopravy
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Technologie a řízení dopravy - kombinovaná forma
Bachelor's combined single-subject
VŠTE N0311A041301 N_ZN Expertness
Name in Czech: Znalectví
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.

Study plans:
Study plans:
VŠTE N0311A041301 NZNp Expertness
Name in Czech: Znalectví
master's full-time single-subject
VŠTE N0311A041301 NZNk Expertness
Name in Czech: Znalectví
Master's combined single-subject
VŠTE N0413P050004 N_PE Business Economy
Name in Czech: Podniková ekonomika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
VŠTE N2019 - EP NPEp Business Economy
Name in Czech: Podniková ekonomika
master's full-time single-subject
VŠTE N2019 - EPk NPEk Business Economy
Name in Czech: Podniková ekonomika
Master's combined single-subject
VŠTE N0413P050011 SN_PE Business Administration
Name in Czech: Business Administration
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: English English
Guarantor: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
VŠTE N0413P SNPEp Business Administration
Name in Czech: Business Administration
master's full-time specialized
VŠTE N0715P270001 NSTR Mechanical Engineering
Name in Czech: Strojírenství
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
VŠTE N0715 NSTRp Mechanical Engineering
Name in Czech: Strojírenství - prezenční forma
master's full-time single-subject
VŠTE N0732P260001 NPS Building Construction
Name in Czech: Pozemní stavby
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Pozemní stavby - prezenční forma
master's full-time single-subject
VŠTE N1041P040002 LOG Logistics
Name in Czech: Logistika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Study plans:
Study plans:
VŠTE N1041 LOGp Logistics
Name in Czech: Logistika
master's full-time single-subject
VŠTE N1041P LOGk Logistics
Name in Czech: Logistika - kombinovaná forma
Master's combined single-subject
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
B2341 STRO Mechanical Engineering
Name in Czech: Strojírenství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
VŠTE 2341R000 STROp Mechanical Engineering
Name in Czech: Strojírenství
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Ing. Ján Kmec, CSc.
Specialization: ST_1 Konstrukční a procesní inženýrství
Specialization: ST_2 Strojírenské technologie
B3609 ST Civil Engineering
Name in Czech: Stavitelství
Bachelor's degree programme, 4 y., Bc.

Fields:
Fields:
VŠTE 3647R007 STM Building Management
Name in Czech: Stavební management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Specialization: SM_1 Veřejná správa
Specialization: SM_2 Management
VŠTE 3647R007 XSTM XBuilding Management
Name in Czech: XStavební management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
VŠTE 3607R037 KS Construction of Buildings
Name in Czech: Konstrukce staveb
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Specialization: KS_1 Rekonstrukce staveb (sídlo České Budějovice)
Specialization: KS_2 Izolace (sídlo České Budějovice)
Specialization: KS_3 Stavební management (sídlo Tábor)
VŠTE 3608R001 POSp Building engineering
Name in Czech: Pozemní stavby
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Specialization: PS_1 Pozemní stavby
VŠTE 3607R037 SKS Building Construction
Name in Czech: Building Construction
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
VŠTE 3647R007 STk Building Management
Name in Czech: Stavební management- kombinovaná forma
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Specialization: SM_1 Veřejná správa
Specialization: SM_2 Management
VŠTE 3608R001 POSk Building engineering
Name in Czech: Pozemní stavby - kombinovaná forma
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Specialization: PS_1 Pozemní stavby
B3709 DTS Technology of Transport and Communications
Name in Czech: Dopravní technologie a spoje
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Technologie dopravy a přepravy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Specialization: DT_1 Doprava a přeprava
Specialization: DT_2 Logistické technologie
Specialization: DT_3 Osobní doprava
Specialization: DT_4 Nákladní doprava
Name in Czech: Technologie dopravy a přepravy
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Specialization: DT_1 Doprava a přeprava
Specialization: DT_2 Logistické technologie
Specialization: DT_3 Osobní doprava
Specialization: DT_4 Nákladní doprava
B6208 EM Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Ekonomika podniku
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
Specialization: EP_0 Finanční řízení a pojišťovnictví a bankovnictví – not offered
Specialization: EP_1 Finance a účetnictví
Specialization: EP_10 Účetnictví
Specialization: EP_11 Obchod
Specialization: EP_2 Marketing
Specialization: EP_3 Obchodní podnikání
Specialization: EP_4 Management dopravy a přepravy
Specialization: EP_5 Logistika a management
Specialization: EP_6 Čínské trhy
Specialization: EP_7 Cestovní ruch
Specialization: EP_8 Finance podniku
Specialization: EP_9 Řízení lidských zdrojů
VŠTE 6208R020 SEMB Business Administration
Name in Czech: Business Administration
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
VŠTE 6208R020 REMB Business Administration
Name in Czech: Ekonomika predprijatija
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
Name in Czech: Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
Specialization: EP_10 Účetnictví
Specialization: EP_11 Obchod
Specialization: EP_2 Marketing – not offered
Specialization: EP_3 Obchodní podnikání
Specialization: EP_4 Management dopravy a přepravy
Specialization: EP_7 Cestovní ruch
Specialization: EP_8 Finance podniku.
Specialization: EP_9 Řízení lidských zdrojů
N3609 ST Civil Engineering
Name in Czech: Stavitelství
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 1.5 y., Ing.

Fields:
Fields:
VŠTE 3607T037 NKSp Construction of Buildings
Name in Czech: Konstrukce staveb
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
VŠTE 3607T037 NKSk Construction of Buildings
Name in Czech: Konstrukce staveb
Master's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
N3709 LTS Transportation and Communications
Name in Czech: Dopravní technologie a spoje
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.

Fields:
Fields:
VŠTE 3708T045 LOTp Logistics Technology
Name in Czech: Logistické technologie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 3/3/2014 – 31/3/2018
Guarantor: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Specialization: LT_1 Dopravní logistika
Specialization: LT_2 Výrobní logistika
Specialization: LT_3 Logistika ve stavebnictví
VŠTE 3708T045 SLOTp Logistics Technologies
Name in Czech: Logistics Technologies
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
VŠTE 3708T045 LOTk Logistics Technology
Name in Czech: Logistické technologie
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 3/3/2014 – 31/3/2018
Guarantor: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Specialization: LT_1 Dopravní logistika
Specialization: LT_2 Výrobní logistika
Specialization: LT_3 Logistika ve stavebnictví
CZV CZV Lifelong Learning
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 2 y., osvědčení

Fields:
Fields:
VŠTE HEP HEP Hygiene and epidemiology
Name in Czech: Hygiena a epidemiologie
specialized education
Accreditation: 1/12/2016 – 30/11/2021
Name in Czech: Doplňující pedagogické studium
extension education
Accreditation: 7/3/2008 – 19/7/2019
Specialization: VŠTE CZV VŠTE CZV Doplňující pedagogické studium (Supplementary pedagogical education)
VŠTE CCV_CCK CCK Shor-term courses
Name in Czech: Krátkodobé programy CŽV
extension education
VŠTE CCV_CCD CCD Long-term courses
Name in Czech: Dlouhodobé programy CŽV
extension education
VŠTE CCV_CPK CPK Introductory courses
Name in Czech: Přípravné kurzy
extension education
VŠTE CCV_DVZ DVZ Lifelong Learning for employees
Name in Czech: Další vzdělávání zaměstnanců VŠTE
extension education
Name in Czech: Bachelor of Business Administration
extension education
Accreditation: 1/6/2014 – 31/5/2015
VŠTE CCV PROFK Professional qualifications
Name in Czech: Profesní kvalifikace
extension education
Name in Czech: Master of Business Administration
extension education
Name in Czech: Master of Business Administration
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz ke studiu akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management vyučovaného v anglickém jazyce v rámci celoživotního vzdělávání
extension education
VŠTE CCV_CRE CRE Retraining course
Name in Czech: Rekvalifikační kurzy
requalification education
VŠTE CCV CEKOk Economics and management
Name in Czech: Ekonomika podniku - mimořádné bakalářské studium CŽV - kombinovaná forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV_STM CSTM Construction Management
Name in Czech: Stavební management - KOMBI
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV CEKOp Economics - full-time
Name in Czech: Ekonomika podniku - mimořádné bakalářské studium CŽV - prezenční forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV CKSp Construction of buildings
Name in Czech: Konstrukce staveb - mimořádné bakalářské studium CŽV - prezenční forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
Name in Czech: Dopravní technologie a spoje - mimořádné bakalářské studium CŽV - kombinovaná forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
Name in Czech: Dopravní technologie a spoje - mimořádné bakalářské studium CŽV - prezenční forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
Name in Czech: Technologie dopravy a přepravy - mimořádné bakalářské studium CŽV - kombinovaná forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV_TDPp CTDPp Traffic and Transport Technology
Name in Czech: Technologie dopravy a přepravy - mimořádné bakalářské studium CŽV - prezenční forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV_STMprez CCVSTMPREZ Construction Management
Name in Czech: Stavební management - prezenční
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV CSTROp Mechanical Engineering
Name in Czech: Strojírenství - mimořádné bakalářské studium CŽV - prezenční forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV CPSk Building engineering
Name in Czech: Pozemní stavby - mimořádné bakalářské studium CŽV - kombinovaná forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV CPSp Building engineering
Name in Czech: Pozemní stavby - mimořádné bakalářské studium CŽV - prezenční forma studia
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV CNKSk Construction of Buildings
Name in Czech: Konstrukce staveb - magisterské mimořádné studium CŽV, kombinovaná forma
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE CCV CNKSp Construction of Buildings
Name in Czech: Konstrukce staveb - magisterské mimořádné studium CŽV, prezenční forma
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
VŠTE IPV IPV Project OPVK
Name in Czech: Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu
Thematic education
VŠTE CCV_AP CAP Approved subjects
Name in Czech: Vybrané akreditované předměty
lifelong learning in accredited degree programmes
VŠTE CCV_LOTp CLOTp Logistics Technology
Name in Czech: Logistické technologie - magisterské mimořádné studium CŽV, prezenční forma
lifelong learning in accredited degree programmes
VŠTE CCV_LOTk CLOTkombi Logistics Technology
Name in Czech: Logistické technologie - magisterské mimořádné studium CŽV, kombinovaná forma
lifelong learning in accredited degree programmes
VŠTE CCV_JKZ JKZ Language courses
Name in Czech: Jazykové kurzy pro zaměstnance
additional education
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 16/10/2021 13:28