Institute of Technology and Business in České Budějovice logo Deputy Director of Department for Research, Development and Creative Activity
School of Expertness and Valuation
5610103930 Rector VŠTE

Publications

Staff

  • Ing. Jakub Horák (pověřen vedením Oddělení zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, referent OZŘ pro VVTČ), učo 8913