logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Oddělení zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost
Ústav znalectví a oceňování
5610103930 Rektor VŠTE

Publikační činnost

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci