logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Katedra managementu
Ústav podnikové strategie
5610103421 Rektor VŠTE

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí Katedry managementuprof. Ing. Jan Váchal, CSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci