Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Rektor

Prorektor pro studium a informatiku

Interní auditor

Centrum odborné přípravy

Prorektor - statutární zástupce rektora

Ústav podnikové strategie

Útvar kvestora

Ústav technicko-technologický

Ústav znalectví a oceňování

Prorektor pro strategii a rozvoj

Ekonomický úsek

Právní oddělení

Úsek vnějších vztahů

Prorektor pro tvůrčí činnost

Sekretariát rektora