VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01budova DD409 P


  • Ing. Petra Císařová, tel. 380070233 (Ústav znalectví a oceňování)
  • prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h.c. (Skupina Oceňování nemovitostí)