• 1.Úvod do návodu pro sady otázek k odpovědníkům

  Text ilustruje možnosti Odpovědníků – agendy v IS VŠTE, kde učitel vytváří otázky a studenti na ně různým způsobem odpovídají. Všeobecné informace o Odpovědnících najdete v nápovědě k Odpovědníkům. Předpokládáme, že většina uživatelů zadá otázky aplikacemi připravenými v agendě:

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Sady otázek (aplikace Definice sady testových otázek)
  viz nápovědu k obvyklým typům otázek. Pro hromadné vkládání nejčastějších typů otázek je určený nástroj:
  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Sady otázek [vybraná sada] zjednodušené vkládání otázek

  Následující návod je tedy určen těm, kdo chtějí vytvářet složité otázky a/nebo porozumět textovému formátu, kterým lze otázky upravovat hromadně.

  Důležitá poznámka pro čtenáře

  Doporučujeme vyjít z přiloženého příkladu souboru s definicemi testových otázek. Přiložený text se snaží být co nejvíce podrobný, a proto na první čtení více náročný.

 • 2.Formát souboru sady

  Definice jedné nebo více otázek se ukládá do souboru sady ve speciálně zabezpečené složce testbank, ve Studijních materiálech.

  Návod na stažení sady

  1. Stáhněte si příklad sady testů níže a uložte si jej do souboru vzorove_testy.qdef ve svém počítači:

   Neměňte formát souboru, nerozdělujte delší řádky na dva apod. Ponechte obsah souboru beze změny (viz dále).

  2. Použijte

   Informační systém Učitel [vybraný předmět] Manipulace se studijními materiály Odpovědníky testbank
  3. Ve složce testbank klikněte na ikonku „Soubor – nahrát“ a přes možnost „Vyberte soubory“ vložte právě uložený soubor vzorove_testy.qdef.

  4. Zkontrolujte, zda jste soubor zavedli do složky testbank.

  5. Vyčkejte, až se provede transformace souboru sady na formát .qdefx (ikonka zeleného puzzle). V závislosti na aktuální vytíženosti systému a velikosti sady to může být několik minut. Poté klikněte na název sady. Zobrazí se všechny otázky v sadě v aplikaci „Definice sady testových otázek“, která je určena učiteli. Možnost „zobrazení v novém vzhledu“ zobrazí podobu otázek pro odpovídající studenty (aplikace „Náhled sady otázek“).

  6. Zkuste cvičně něco vyplnit a klikněte dole na „Zkontrolovat odpovědi“. Červeně a zeleně vidíte vyznačenou správnost vyplněných odpovědí. U nevyplněných otázek (s výjimkou roletek) je správná odpověď označena zelenou hvězdičkou. V náhledu sady otázek se otázky zobrazí barevně podbarvené podle toho, jak na ně bylo zodpovězeno.

  7. Textovou formu sady otázek můžete upravit po kliknutí na možnost „upravit textovým editorem“.

  8. Otázky můžete zkusit pozměnit pomocí možnosti „upravit formulářem“, která se nabízí u jednotlivých otázek.

  Vložení sady z textového souboru

  Soubor s otázkami lze vytvářet ve vlastním počítači textovým editorem ve formátu TXT (např. Poznámkový blok; nikoli MS-Word!), editací v prohlížeči (v aplikaci Definice sady testových otázek, resp. Úprava sady otázek v textovém editoru), případně ve formátu XML.

  Tip

  Poznámka: Tato nápověda se zabývá výhradně editací textové formy otázky, nikoli editací XML. S datovou strukturou XML není nutné pracovat.

  Sadu je možné do ISu vložit několika způsoby.

  • Vložení textového obsahu sady do IS VŠTE – v Záznamníku učitele klikněte na možnost „Sady otázek“ (v části Odpovědníky), zde „Založit novou sadu otázek“, vyplňte název sady a potvrďte tlačítkem „Uložit“. Dále pokračujte přes „Plnit sadu testových otázek“ -> „upravit textovým editorem“, čímž se dostanete do aplikace Úprava sady otázek v textovém editoru. Do textového pole „Obsah sady“ překopírujte text sady ze souboru na Vašem počítači pomocí Ctrl+C a Crtl+V, nakonec uložte. V této aplikaci je zároveň možné sadu rovnou psát. Při uložení je vždy kontrolována validita sady a správnost zápisu jejích součástí.
  • Vložení souboru sady ve formátu .qdef – na počítači změňte příponu souboru sady na .qdef a soubor nahrajte do ISu podle postupu v bodech 2–4 výše. Poté zaškrtněte nahraný soubor a v pravém sloupci klikněte na jeho název (rozklikávací možnost dole v pravém sloupci, pod údajem o vkladateli souboru). Zkontrolujte, že je jako typ souboru uvedeno „Sada otázek pro odpovědník (text/x-ismu-el-questdef1)“. Pokud to tak je, pokračujte podle bodu 5 výše. Pokud to tak není, tak klikněte na možnost „Změnit vlastnosti“. Jako typ souboru vyberte „Sada otázek pro odpovědník (text/x-ismu-el-questdef1)“ a uložte. Jméno souboru ani typ kódování není nutné měnit. Následně pokračujte podle bodu 5.
  • Vložení souboru sady ve formátu .txt – soubor nahrajte do ISu podle postupu v bodech 2–4 výše. Poté zaškrtněte nahraný soubor a v pravém sloupci klikněte na jeho název (rozklikávací možnost dole v pravém sloupci, pod údajem o vkladateli souboru). Klikněte na možnost „Změnit vlastnosti“. Jako typ souboru je nutné vybrat „Sada otázek pro odpovědník (text/x-ismu-el-questdef1)“ a uložit. Jméno souboru ani typ kódování není nutné měnit. Dále pokračujte podle bodu 5 výše.
 • 3.Vnitřní členění souboru

  Soubor sady zpravidla obsahuje alespoň jednu, typicky více otázek oddělených předepsaným způsobem. Dále může celá sada nebo jednotlivá otázka obsahovat mezitext (zobrazí se odpovídajícím) a komentář (jen pro vyučující).

  Otázka má zadávací a hodnotící část, jejichž součástí mohou být HTML, matematické výrazy, obrázky a multimédia. U otázky lze nepovinně definovat explicitní body za správnou, chybnou a vynechanou odpověď. U odpovědi může být uvedena zpětná vazba vyučujícího odpovídajícímu.

  Jednotlivé prvky ve vnitřním členění souboru:

  • Mezitext ++
  • Oddělování otázek --
  • Poznámka #
  • Otázka
 • 4.Co ve zdrojovém textu definice otázek znamená ++?

  V souboru s definicí testových otázek (.qdef) smí být průvodní text. Mezitext se od definic otázek odděluje řádkem obsahujícím pouze dva minusy „--“. Řádek obsahující mezitext musí začínat dvěma plusy „++“. Viz příklad:

  ++Velký test ze zeměpisných znalostí. Skládejte pečlivě.
  --
  Je Brno hlavní město České republiky?
   :r1 ano
   :r2 ne
  :r2 ok
  --
  Leží Bratislava v České republice?
   :r1 ano
   :r2 ne
  :r2 ok
  --
  ++A nyní otázky kombinující zeměpis s českým jazykem.
  --
  Doplňte velikost písmen: :v1a eská :v1b epublika
  :v1a="Č" ok
  :v2a="č"
  :v1b="r" ok
  :v2b="R"
  --
  ++To bylo vše, děkuji za pečlivé složení testu.

  Úvodní a závěrečný mezitext se vždy zobrazí před první, respektive za poslední otázkou (z dané sady), která se v testu použije. Mezitext před jinou než první otázkou se v testu zobrazí jen tehdy, pokud se v testu použije daná otázka (v příkladu výše jde o mezitext: „++A nyní otázky kombinující zeměpis s českým jazykem.“).

  Součástí mezitextu může být HTML, matematické výrazy, obrázky a multimédia, podobně jako v zadávací části otázek.

 • 5.Co ve zdrojovém textu definice otázek znamená --?

  V jednom souboru smí být definováno více otázek. Dvě otázky se od sebe oddělují řádkem se dvěma minusy „--“. Na tomto oddělovacím řádku nesmí být nic dalšího, jeho zápis vypadá takto:

  Je Brno hlavní město České republiky?
   :r1 ano
   :r2 ne
  :r2 ok
  --
  Leží Bratislava v České republice?
   :r1 ano
   :r2 ne
  :r2 ok
 • 6.Co ve zdrojovém textu definice otázek znamená #?

  Do souboru sady je možné vkládat vlastní poznámky, které se dále nezpracovávají a nezobrazují se odpovídajícím (studentům). Řádek s poznámkou se uvozuje znakem „#“ (mřížka), který je na začátku řádku. Poznámka končí s koncem řádku a je součástí otázky.

 • 7.Struktura otázky ve zdrojovém souboru sady a seznam manipulačních prvků

  Otázka má zadávací a hodnotící část. Zároveň musí obsahovat alespoň jeden manipulační prvek (viz níže). Veškeré manipulační prvky uvedené v zadávací části je nutné definovat také v hodnotící části, kdy alespoň jedna varianta odpovědi musí být označena jako správná (s výjimkou manipulačních prvků :h, :a).

  Nepovinně smí otázka obsahovat název, body a zpětnou vazbu odpovídajícímu. V zadávací části (včetně případných nabízených možností) lze volitelně využít také HTML formátování, matematické výrazy, obrázky a multimédia.

  Následující část se věnuje popisu prvků, které může otázka obsahovat, a jednotlivým základním typům otázek.

  Název ::

  Před zadávací částí otázky smí být uveden její název. Název otázky se odpovídajícímu zobrazuje tučně. Zadává se mezi dvě dvojice dvojteček, např.:

  ::Jesus' hometown::Jesus Christ was from
   :c1 Nazareth
   :c2 Nazereth
   :c3 Bethlehem

  Název otázky je jedinou výjimkou z jinak platného pravidla, že v zadávací části nesmí žádný řádek začínat dvojtečkou.

  Zadávací část

  Nemá-li otázka název, tak její zadávací část začíná se začátkem definice testové otázky. V zadávací části otázky se popisuje, v jakém tvaru má odpovídající otázku vidět včetně způsobu zobrazení případných možností, které se mu nabídnou.

  V následujícím textu je uveden výčet jednotlivých základních manipulačních prvků, které odpovídají základním typům otázek (a které lze zároveň vložit formulářem). Vyučující při zadávání otázky určuje, jaké manipulační prvky se mají pro zadání odpovědi použít.

  Seznam manipulační prvků:

  • Radio tlačítka – Typ otázky pro výběr právě jedné správné odpovědi z více možných. Radio tlačítka používají manipulační prvek :r (zkratka z radio button).

  • Zaškrtávátka – Typ otázky pro výběr alespoň jedné správné odpovědi z více možných. Zaškrtávátka používají manipulační prvek :c (zkratka z checkbox).

  • Výběr z nabídky v roletce – Typ otázky pro výběr právě jedné z možností v roletce. Každá z roletek může obsahovat naprosto odlišné možnosti. Roletka s výběrem možností používá manipulační prvek :v (zkratka z výběr).

  • Textový řádek – Typ otázky, kdy do textových řádků (polí) odpovídající vyplňuje jedno nebo více slov. Jedno textové pole může být nanejvýš jeden řádek dlouhé. Textové řádky používají manipulační prvek :t (zkratka z textline).

  • Numerické pole – Numerické pole je podobným typem otázky jako textový řádek, ovšem s rozdílem, že v hodnotící části lze kromě samotného čísla zadat také interval, do kterého musí číslo zadané odpovídajícím spadat, aby byla odpověď hodnocena jako správná. Lze zadávat i reálná čísla s desetinnou tečkou nebo čárkou. Numerické pole používá manipulační prvek :n (zkratka z number).

  • Přiřazení možností – Typ otázky pro přiřazení možnosti do dvojice s výrazem v zadání. Všechny roletky obsahují úplně stejné možnosti. Přiřazení možností používá manipulační prvek :m (zkratka z matching).

  • Slovosled – Typ otázky, kdy odpovědí je seřazení slov do věty ve správném slovosledu. Slovosled používá manipulační prvek :s (zkratka ze slovosled).

  • Textová oblast – Typ otázky s textovou oblastí pro vepsání delšího neformátovaného textu, eseje apod. Textová oblast používá manipulační prvek :a (zkratka z textarea).

  • Textová oblast s formátovaným textem – Typ otázky s textovou oblastí pro vepsání textu, kde je hodnoceno i použité formátování (např. u citací). Textová oblast s formátovaným textem používá manipulační prvek :h.

  • Odpověď skrytá klíčem – Typ otázky, kdy odpovídající nic nevyplňuje. Na otázku nejprve zkusí sám odpovědět a poté si zobrazí správnou odpověď. Odpověď skrytá klíčem používá manipulační prvek :b (zkratka z blind).

  • Algebraický výraz – Typ otázky, který umožňuje vyhodnotit správnost algebraického výrazu zapsaného odpovídajícím v syntaxi programu Maple. Odpovědi vyhodnocuje externí server. Algebraický výraz používá manipulační prvek :l.

  • Vyhodnocení algoritmu externím serverem – Typ otázky, u kterého odpovídající vyplní algoritmus, jehož správnost vyhodnotí externí server provozovaný učitelem. Správná odpověď je taková, která vyhodnotí odpovídajícím vepsaný algoritmus na zadaných hodnotách shodně. Vyhodnocení algoritmu externím serverem používá manipulační prvek :e.

 • 8.Vlastnosti manipulačních prvků ve zdrojovém textu definice otázky v sadě

  V jedné otázce je možné využít více manipulačních prvků stejného typu, u některých typů lze mít podotázky, případně lze v rámci otázky kombinovat některé typy manipulačních prvků navzájem. V takových případech je ale nutné jednotlivé manipulační prvky (a případné odpovědi nabízené v jejich rámci) jednoznačně identifikovat. Příklady níže popisují základní vlastnosti manipulačních prvků a jejich zobrazení v testu.

  Kromě označení svého typu takto může manipulační prvek obsahovat upřesnění ve formě čísla (je-li více prvků stejného typu) a písmena (jsou-li k prvku nabízeny podotázky), a to vždy v pořadí: manipulační prvek – číslo – písmeno, tedy např. :r1a.

  Pokud je v otázce jen jeden manipulační prvek, není nutné žádné další upřesnění, např.:

  Doplňte odpovídající slovo: jaro, léto, podzim, :t
  :t=zima ok 2

  (V otázce se zobrazí jediné textové pole.)


  Číslo v manipulačním prvku

  Pokud je v otázce více manipulačních prvků stejného typu, které neobsahují podotázky, je potřeba je jednoznačně identifikovat pomocí čísla, např.:

  Doplňte odpovídající slovo: pondělí, úterý, :t1___ , čtvrtek, :t2___ , sobota, neděle.
  :t1="středa" ok
  :t2="pátek" ok

  (V otázce se zobrazí dvě textová pole.)

  Jednoznačné označení manipulačního prvku umožňuje také definovat přidělené body a zpětnou vazbu k vybrané možnosti, např.:

  Je Brno hlavní město České republiky?
   :r1 ano
   :r2 ne
  :r1 Kéž by bylo.
  :r2 ok Bohužel.

  (Manipulační prvky oddělené mezerou od začátku řádku označují nabízené možnosti v zadávací části, prvky začínající dvojtečkou na začátku řádku označují vyznačení správné odpovědi a zpětnou vazbu v hodnotící části.)

  Číslo a písmeno u manipulačního prvku s podotázkou

  Je-li součástí určitého manipulačního prvku více podotázek, tak je potřeba jej vždy upřesnit pomocí písmena za číslem. Otázka s více manipulačními prvky stejného typu, kdy v rámci každého prvku jsou nabízeny nějaké možnosti odpovědi, potom vypadá např. takto:

  Doplňte odpovídající slovo: pondělí, úterý, :v1a , čtvrtek, :v1b , sobota, neděle.
  :v1a="středa" ok
  :v2a="pátek"
  :v3a="neděle"
  :v1b="čtvrtek"
  :v2b="pátek" ok
  :v3b="sobota"

  (V otázce se zobrazí dvě roletky, každá bude nabízet tři možnosti, z nichž vždy právě jedna je správná.)

  Konkrétní manipulační prvek v otázce (roletku) jednoznačně určuje písmeno za číslem (:v1a), tedy například o kolikátou roletku v otázce jde. Číslo uvedené za manipulačním prvkem s podotázkou (:v1a) označuje přesnou možnost odpovědi nabízenou v rámci prvku, např. o kolikátou možnost v roletce jde. V příkladu výše proto v zadávací části otázky bude vždy „:v1_“.

  V následujícím příkladu jsou v rámci jedné testové otázky tři podotázky (na každém řádku jedna), které se však hodnotí společně jedním bodovým hodnocením:

  Které jednotky určují čas?
    hodina   metr	 kilogram
     :r1a	:r2a	  :r3a
    joule   sekunda	  bar
     :r1b	:r2b	  :r3b
    kelvin	rok	 pascal
     :r1c	:r2c	  :r3c
  :r1a:r2b:r2c ok

  Možností s radio tlačítky pak lze vybrat více a zobrazí se následovně:

 • 9.Doplňující informace u manipulačních prvků ve zdrojovém textu definice otázky

  K některým manipulačním prvkům se přidává ještě další doplňující informace, která ovlivňuje velikost pole pro vepisování odpovědi, případně umožňuje nastavení limitu znaků. Kromě toho lze stanovit polohu manipulačních prvků v rámci otázky.

  K manipulačním prvkům :t, :n a :l se podtržítky (volitelně) vymezuje délka textového řádku, který se odpovídajícímu nabídne ke vložení odpovědi. Pokud není určena, nastaví se podle délky textu odpovědi definované v hodnotící části.

  Přeložte do angličtiny: "Je to pěkná zahrada."
   :t1_________________________

  K manipulačnímu prvku :a se doplňuje rozměr oblasti pro vložení textu ve tvaru „(počet sloupců x počet řádků)“. V závorce se nesmí vyskytovat mezery. Například:

  Méně než 100 slovy popište, jak nastartujete auto:
   :a(80x10)

  K manipulačním prvkům :a a :h je možné doplnit počítadlo znaků a slov, v případě prvku :a lze zadaný limit vynutit. Zde je příklad otázky :h s počítáním slov:

  <div id='otazka_2tfNGY'><script 
  type="text/javascript"$(document).ready(function()
  {installCounterWU('otazka_2tfNGY'); 
  countWordsUnlimited('otazka_2tfNGY')});
  </script><p class="wordCounter" 
  id="p_otazka_2tfNGY"> </p>
  Méně než 100 slovy popište, jak nastartujete auto:
  :h
  </div>

  Při zobrazení manipulačního prvku :t, :n, :v, :l a :m v otázce se vynechává jedna zadaná mezera před i za manipulačním prvkem, a to aby bylo možné manipulační prvek bezprostředně navázat například na okolní text. Například zadávací část

  Doplňte velikost písmen: :v1a eská :v1b epublika

  (všimněte si dvou mezer před dvojtečkami) se v testu zobrazí takto:

  Formátování HTML v zadávací části

  Není-li v sadě uvedeno jinak (viz dále), pak si systém naformátuje text otázky tak, že ponechá každý nový řádek a ponechá se zadaný počet mezer. Písmo je proporcionální.

  Pokud zadávací část začíná <HTML>, pak systém nic neformátuje a spoléhá, že učitel sám do formátovací části doplnil vlastní html formátování. Není nutné, aby v testové otázce byla uzavírací značka </HTML>.

  Pokud zadávací část začíná <PRE>, pak systém celou testovou otázku uzavře do html značek <PRE>...</PRE>. Tzn. že se zachovají všechny nové řádky, všechny mezery, písmo neproporcionální, tzn. stejné formátování jako ve zdrojovém textu definice testové otázky.

  Kromě toho je v zadávací části možné využít také jen samostatné HTML formátovací značky, např. <b>…</b>, <br> apod.

 • 10.Matematické výrazy ve zdrojovém souboru sady otázek

  Do zadávací části lze vkládat matematické výrazy (případně chemické rovnice atd.) formulované jazykem AMSLaTeXu. Výrazy musí být uzavřeny do značek <M>...</M>, např.:

  <M>f(x)=2^x</M>

  Dokumentaci k zadávání matematických výrazů najdete v Příručce pro matematiku v LaTeXu (PDF). Editovat vzorce a vidět popisy případných chyb lze v aplikaci Ladění vstupu pro TeX2img. Příklad:

  Který výraz je řešením kvadratické rovnice?
   :r1 <M>x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</M>
   :r2 <M>x^{x^{x^{x^x}}} + \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{x+1}+1}+1}+1}</M>
   :r3 <M>\displaystyle\varepsilon=\sum_{i=1}^{n-1}
  	\frac1{\Delta{}x}\int_{x_i}^{x_{i+1}}\left\{\frac1{\Delta{}x}
  	\left[(x_{i+1}-x)y_i^{\star}+(x-x_i)y_{i+1}^{\star}\right]
  		-f(x)\right\}^2{\rm d}x</M>
  :r1 ok

 • 11.Obrázky a multimédia ve zdrojovém souboru sady otázek

  Do zadávací části lze vkládat obrázky, zvukové nahrávky, videa, externí PDF dokumenty apod. Příklady jsou v přiloženém vzorovém testu. Takto odkazovaný materiál se typicky ukládá do speciálně zabezpečené složky testbank ve Studijních materiálech, odkaz na ně se pak vloží do příslušné otázky. Obrázek apod. se v takovém případě odpovídajícím zobrazí právě tehdy, kdy v testu vidí otázku, jejíž je součástí. Kromě složky testbank je možné k vložení obrázků a multimédií využít také jiné místo ve studijních materiálech předmětu, ale pak budou odpovídajícím přístupné i mimo dobu testu.

  Do zadávací části otázky zadejte odkaz na daný materiál v IS VŠTE ve tvaru:

  • obrázek
   <img src="https://is.muni.cz/auth/el/1433/podzim2003/PB151/odp/tb/obrazky/obr13b.gif">

   (Nepárová HTML značka, která může obsahovat další parametry.)

  • externí soubor (např. PDF)
   <a href="https://is.muni.cz/auth/el/1433/podzim2003/PB151/odp/tb/verbalni.pdf">xy</a>

   (Párová HTML značka, která může obsahovat další parametry. Text mezi počáteční a koncovou značkou je klikatelný odkaz na dokument.)

  • audio/video přehrávač
   <video>/auth/el/fi/test/Etech14/odp/tb/vid/vynucena_distribuce.video5</video>
   
   <audio>/auth/el/fi/test/Etech14/odp/tb/testC.audio5</audio>

   (Párová HTML značka, která zobrazí přehrávač videa převedeného do formátu HTML5.)

  Odkaz na soubor v IS VŠTE lze získat po jeho zaškrtnutí ve studijních materiálech pomocí možnosti „Sdílet“ v pravém sloupci. V případě obrázku a externího souboru jde o variantu odkazu „Adresa v IS VŠTE“, u multimédií jde o možnost „Vložit do odpovědníku v IS VŠTE“.

 • 12.Jak vypadá hodnotící část ve zdrojovém textu definice otázky?

  V hodnotící části je definováno, jakým způsobem se otázka vyhodnotí. Také je zde uvedeno, které možnosti jsou správné, nepovinně pak bodové hodnocení jednotlivých možností a zpětná vazba. Hodnotící část otázky obsahuje alespoň jeden hodnotící řádek.

  Řádek v hodnotící části typicky začíná manipulačním prvkem (případně značku pro nezodpovězenou otázku nebo pro nedefinovanou odpověď). Dále mohou následovat: vyznačení správnosti (ok), body, zpětná vazba, a to přesně v tomto pořadí. Hodnotící řádek může obsahovat všechny tři tyto části, jen některé nebo žádnou z nich. Na řádku se vzájemně oddělují mezerou.

  Manipulační prvky v hodnotící části

  Hodnotící řádek s manipulačním prvkem obsahuje jednoznačně identifikovaný manipulační prvek (tzn. nabízenou možnost), případně všechny prvky, které odpovídající musí vyznačit zároveň. Nepovinně řádek obsahuje vyznačení správnosti, bodové hodnocení řádku a zpětnou vazbu, která se odpovídajícímu vypíše, pokud vyznačil všechny manipulační prvky definované na daném řádku.

  Vždy alespoň jeden hodnotící řádek v otázce musí být označen jako správná odpověď textem „ok“. Tzn. každý manipulační prvek uvedený v zadávací části musí být definovaný v hodnotící části, kde u něj na (alespoň) jednom řádku musí být uvedeno ok. Výjimkou jsou manipulační prvky :a a :h, které mají definovanou jen zadávací část. Podrobněji o vyznačení správnosti a bodování viz níže.

  Manipulační prvek či prvky v hodnotící části se zadávají na začátku řádku, od kterého se nesmějí oddělovat mezerou (takový řádek tedy začíná dvojtečkou). Stejně tak se od sebe navzájem neoddělují mezerou v případě, pokud je na jednom řádku uvedeno více manipulačních prvků zároveň.

  Vlastnosti jednotlivých manipulačních prvků v hodnotící části

  Dále jsou uvedena specifika jednotlivých typů manipulačních prvků.

  V případě manipulačních prvků :r a :c se v hodnotící části povinně definují pouze prvky (tzn. nabízené možnosti) nebo jejich kombinace, které jsou označeny jako správné, například takto:

  Je Brno hlavní město České republiky?
   :r1 ano
   :r2 ne
  :r2 ok

  Nepovinně lze u těchto dvou typů prvků definovat ty prvky, které jsou hodnoceny explicitními body nebo je u nich zadaná zpětná vazba.

  V hodnotící části manipulačního prvku :v (roletka s výběrem) je povinné vyjmenovat všechny možnosti, ze kterých si má odpovídající vybírat. Text možnosti zadaný v uvozovkách se zobrazí jako položka v roletce. Každá nabízená možnost musí být jednoznačně identifikovaná, viz otázka „Vlastnosti manipulačních prvků ve zdrojovém textu definice otázky v sadě“. Zároveň je potřeba pro každou roletku (prvek „:v1_“ v zadávací části) označit alespoň jednu možnost jako správnou, například:

  Doplňte velikost písmen: :v1a eská :v1b epublika
  :v1a="Č" ok
  :v2a="č"
  :v1b="R"
  :v2b="r" ok

  V hodnotící části manipulačního prvku :t se povinně definuje text správné odpovědi. Může jít o slovo nebo o řetězec více slov. Odpověď vyplněná odpovídajícím se vyhodnotí jako správná právě tehdy, když bude v textovém řádku vepsané shodné slovo nebo řetězec slov, který je na hodnotícím řádku označený jako „ok“. V popisu odpovědníku pak lze nastavit, zda se má v hodnocení správnosti vyplněné odpovědi zohledňovat také diakritika a velká písmena. Například:

  Doplňte odpovídající slovo:
  jaro, léto, podzim, :t________
  :t="zima" ok

  Příklad s více správnými odpověďmi:

  Přeložte do angličtiny: "Je to pěkná zahrada."
   :t_________________________
  :t="It is a nice garden." ok
  :t="It's a nice garden." ok

  V hodnotící části manipulačního prvku :n se také povinně definuje správná odpověď, kterou může být číslo nebo číselný interval. Oboje může obsahovat desetinnou čárku nebo desetinnou tečku. Odpověď vyplněná odpovídajícím se vyhodnotí jako správná tehdy, když se číslo vepsané do odpovědního pole shoduje s definovanou správnou odpovědí v hodnotící části nebo spadá do definovaného intervalu, například:

  Uveďte Ludolfovo číslo pí s přesností na 3 desetinná místa :n1
  :n1=3.141..3.142 ok

  Zápis „3.141..3.142“ na hodnotícím řádku znamená, že jako správná odpověď se vyhodnotí jakékoli číslo, které patří do intervalu 3,141–3,142. Dolní a horní hranice intervalu se od sebe odděluje dvojicí teček „..“.

  V hodnotící části manipulačního prvku :m je potřeba definovat správné odpovědi. Na rozdíl od prvku :v zde nejsou žádné možnosti navíc, jeden prvek (např. :m1) má právě jednu správnou odpověď.

  Pokud odpovídající musí současně vybrat všechny správné možnosti, aby byla celá otázka hodnocena jako správně zodpovězená, je potřeba všechny tyto možnosti zadat na jeden řádek, tedy:

  Vyberte hlavní město ke státu:
   Kanada  :m1
   Itálie  :m2
   Japonsko :m3
   Indie	 :m4
  :m1="Ottawa":m2="Řím":m3="Tokyo":m4="New Delhi" ok

  Stejně tak jde otázku hodnotit po částech:

  Vyberte hlavní město ke státu:
   Francie  :m1
   Itálie  :m2
   Německo :m3
   Velká Británie	 :m4
  :m1="Paříž" ok
  :m2="Řím" ok
  :m3="Berlín" ok
  :m4="Londýn" ok

  Manipulační prvek typu :s je specifický v tom, že nemusí mít definovanou zadávací část, která se v takovém případě vytvoří z prvního řádku hodnotící části. Proto textová forma celého zadání otázky s tímto manipulačním prvkem může vypadat například takto:

  :s="this|is|a nice|garden" ok

  Pro manipulační prvky typu :a a :h není možné definovat správnou odpověď v hodnotící části. Odpovědi, které odpovídající u těchto otázek vyplní, nelze vyhodnotit automaticky. Vždy je proto nutné je vyhodnocovat ručně.

  Manipulační prvek :b je specifický v tom, že u této otázky odpovídající nemohou nic vyplnit. V hodnotící části v tomto případě není definována správná odpověď, ale skrytý text, který se zobrazí po kliknutí na klíč. Skrytý text je povinnou součástí hodnotící části, ale není označený jako „ok“. Jsou-li zadané body za nezodpovězenou otázku, tak se u tohoto typu použijí. Příklad otázky:

  Města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné.
   :b
  :b Je to mapa.

  U manipulačních prvků :l a e: je v hodnotící části za definicí správné odpovědi potřeba označit „ok“. Podrobněji o těchto typech otázek v Nápovědě.

 • 13.Co když chci, aby se otázka vyhodnocovala jako celek (a ne po částech)?

  Pokud mají být body za správné odpovědi v otázce přiděleny jen v případě, že odpovídající správně zodpoví všechny její součásti zároveň, tak je potřeba manipulační prvky, kterých se to týká, uvést na jeden řádek s označením „ok“. Body za správnou odpověď se pak přidělí pouze tehdy, když odpovídající vyznačí všechny odpovědi uvedené na daném hodnotícím řádku zároveň. Například:

  Doplňte slova, aby tvořila správnou větu:
  Být, či :t1_______, toť :t2_________.
  :t1="nebýt":t2="otázka" ok

  V uvedeném příkladu se odpověď považuje za správnou jen tehdy, když odpovídající na :t1 odpověděl „nebýt“ a současně na :t2 odpověděl „otázka“. Pokud odpoví pouze „nebýt“, tak za částečně správnou odpověď body nezíská. Oproti tomu, pokud by byl v hodnotící části každý manipulační prvek na samostatném řádku s odpovědí označenou „ok“, body by se přidělily za každý prvek (textové pole) zvlášť.

 • 14.Jaké jsou možnosti vyhodnocení otázky s manipulačním prvkem :c?

  Typ otázky s tímto manipulačním prvkem je možné vyhodnocovat třemi různými způsoby, které není vhodné navzájem kombinovat.

  Otázka s vyhodnocením jen správně (s vyznačením „ex“):

  Z čeho je složena voda?
  :c1 vodík
  :c2 hliník
  :c3 kyslík
  :c4 železo
  :c1:c3 ok 1 ex

  Bod za správnou odpověď v uvedeném příkladu se přidělí právě tehdy, když odpovídající zaškrtne :c1 a :c3 zároveň. Pokud odpovídající zaškrtne i jinou možnost navíc, některou ze správných vynechá nebo zaškrtne jen jiné možnosti, tak se odpovídajícímu přidělí body za chybnou odpověď.

  Body za správnou odpověď se tedy přidělí jen tehdy, pokud odpovídající zaškrtne jen odpovědi explicitně vyjmenované na daném hodnotícím řádku. Žádné jiné možnosti nesmí být zaškrtnuty. Tento způsob vyhodnocení se na řádku označuje „ex“. Značka „ex“ se v tomto případě nepovažuje za zpětnou vazbu, ta případně může následovat.

  Otázka s vyhodnocením součet za jednotlivé:

  Z čeho je složena voda?
  :c1 vodík
  :c2 hliník
  :c3 kyslík
  :c4 železo
  :c1 ok 1
  :c3 ok 1

  Odpovídající získá 1 bod za zaškrtnutí možnosti :c1 a další bod, pokud zaškrtne i možnost :c3. Odpovídající tedy může získat nejvýše 2 body. Pokud odpovídající zaškrtne i odpověď :c2 nebo :c4, obdrží i body za chybnou odpověď. Celkem za otázku obdrží tolik bodů, kolik odpovídá součtu všech zaškrtnutých možností. Tento způsob vyhodnocení předpokládá, že jsou stanoveny také (záporné) explicitní nebo implicitní body za chybnou odpověď.

  Otázka s vyhodnocením alespoň správně:

  Z čeho je složena voda?
  :c1 vodík
  :c2 hliník
  :c3 kyslík
  :c4 železo
  :c1:c3 ok

  Body za správnou odpověď se přidělí, pokud odpovídající zaškrtne všechny správné možnosti a žádnou nevynechá, tedy zároveň :c2 a :c3. Narozdíl od zápisu s „ex“ smí být zaškrtnuta i některá chybná možnost.

 • 15.Jak je to s vyznačením správnosti ve zdrojovém textu definice otázky?

  Povinně musí mít otázka vyznačenou správnou odpověď, nepovinně může být některá odpověď označena jako nesprávná.

  • U každé otázky musí mít v hodnotící části alespoň jeden řádek vyznačeno „ok“, čímž je označeno, že toto je správná odpověď. Tedy jak bylo řečeno výše, každý manipulační prvek uvedený v zadávací části musí být definovaný v hodnotící části, kde u něj na (alespoň) jednom řádku musí být uvedeno ok. Odpovídající získá body za správnou odpověď v případě, že svoji odpověď vyplní přesně způsobem, jak je definováno na daném hodnotícím řádku.
  • Jako chybná se vyhodnotí jakákoli vyplněná odpověď, která přesně neodpovídá (alespoň jednomu) hodnotícímu řádku označenému jako „ok“. Označuje-li tedy hodnotící řádek chybnou odpověď, není nutné u něj vyznačovat „nok“.
  • Hodnotících řádků označených „ok“ nebo bez označení může být více, jeden manipulační prvek může mít takto definovanou více než jednu správnou nebo více než jednu chybnou odpověď. To lze využít v případě, kdy na otázku existuje více správných odpovědí nebo se mají za různé varianty odpovědí udělit různé body.
  • Otázka se vyhodnotí jako nezodpovězená, jen pokud u žádné její části odpovídající nic nevyplní.
  • Otázka může být hodnocena jako celek nebo mohou být zvlášť hodnoceny její jednotlivé součásti.
  • K vyznačení správnosti nelze použít tvary „OK“, „Ok“.
 • 16.Poskytování zpětné vazby ve zdrojovém textu definice otázky

  Poslední část hodnotícího řádku s manipulačním prvkem může obsahovat text zpětné vazby, který se zobrazí odpovídajícímu v případě, že zvolí odpovědi přesně odpovídající danému řádku. Např.:

  Jesus Christ was from
  :r1 Nazareth
  :r2 Nazereth
  :r3 Bethlehem
  :r1 ok 1 Yes! That's right!
  :r2 75% Right, but misspelled.
  :r3 25% He was born here, but not raised here.

  (Za manipulačním prvkem následuje „ok“ vyznačující správnost, „1“, „75%“ a „25%“ značí počet bodů. Zbytek textu řádku je zpětná vazba.)

 • 17.Možnosti (explicitního) bodování ve zdrojovém textu definice otázky

  Řádek v hodnotící části otázky může mít definované explicitní body, které odpovídající získá, pokud vyplní odpověď právě způsobem, jak je definováno na daném řádku. Zadání bodů u otázky není povinné, ale pokud jsou definovány, vždy se upřednostní před implicitními body zadanými v popisu odpovědníku.

  • Implicitními i explicitními body je možné ohodnotit správnou odpověď, špatnou odpověď i nezodpovězenou otázku.
  • Při vyhodnocení se zjišťuje, zda lze odpovědi u konkrétní otázky (zadané odpovídajícím) ohodnotit pomocí explicitních bodů. Pokud ne, použijí se implicitní body v popisu odpovědníku. Nezadaná bodová hodnota v popisu odpovědníku se interpretuje jako 0 bodů. V rámci jedné otázky je takto možné kombinovat implicitní a explicitní body, např. jednu možnost ohodnotit explicitně a zbytek pomocí implicitních bodů.
  • Explicitní body za správnou a špatnou odpověď se u otázky zadávají na hodnotícím řádku, ke kterému se vztahují. Od případného vyznačení správnosti se oddělují mezerou.
  • Pokud odpověď vyplněná odpovídajícím vyhovuje více hodnotícím řádkům současně, obdrží součet bodů za všechny řádky, kterým svojí odpovědí vyhověl.
  • Explicitní body se zadávají jako číslo (kladné i záporné, s desetinnou čárkou nebo s desetinnou tečkou, např. -1,5) nebo jako procento (např. 15%). Procento se určí z implicitních bodů zadaných v popisu odpovědníku. Implicitní body se v popisu odpovědníku zadávají jako kladné či záporné číslo, případně s desetinnou tečkou.
  • V otázce je možné kombinovat hodnocení pomocí bodů a procent

  Příklady víceřádkových hodnotících částí jsou ve vloženém vzorovém testu.

  Explicitní body za nezodpovězenou otázku

  Nezodpovězení konkrétní otázky lze ohodnotit explicitními body. Hodnotící řádek s body za nezodpovězenou otázku začíná pomlčkou „-“, následuje mezera a počet bodů za nezodpovězení (nebo procento z implicitních bodů za nezodpovězenou otázku).

  Body jsou na hodnotícím řádku začínajícím „-“ povinné. Součástí řádku nemůže být vyznačení správnosti ani zpětná vazba.

  Explicitní body za nedefinovanou odpověď

  Explicitně je možné stanovit body za odpověď, která není správná a zároveň neodpovídá žádnému z hodnotících řádků uvedených u otázky. Například pokud mají některé řádky s chybnými odpověďmi explicitní body, není praktické vypisovat všechny kombinace chybných odpovědí a zároveň se nemají použít implicitní body za nesprávnou odpověď zadané v popisu odpovědníku.

  Hodnotící řádek se zadáním bodů za nedefinovanou odpověď začíná otazníkem „?“, následuje mezera a počet bodů za chybnou odpověď (nebo procento z implicitních bodů za chybnou odpověď). Body jsou na hodnotícím řádku začínajícím „?“ povinné. Součástí řádku nemůže být vyznačení správnosti ani zpětná vazba.

  Zápis otázky s body za nezodpovězení a nedefinovanou odpověď vypadá například takto:

  Z čeho je složena voda?
  :c1 vodík
  :c2 hliník
  :c3 kyslík
  :c4 železo
  :c1:c3 ex ok 0
  ? -1
  - -0,5

  (Za vynechání otázky získá odpovídající -0,5 bodu, za jinou než explicitně správnou odpověď získá -1 bod.)

 • 18.Pro které otázky lze využít míchání nabízených možností?

  Nastavením v popisu odpovědníku lze zajistit, že náhodně promíchá nabídnuté možnosti u manipulačních prvků :r a :c. Promíchávání se provádí jen v případech, kdy na jednom řádku v části za zadáním je právě jeden manipulační prvek :r nebo :c, tedy například:

  Je Brno hlavní město České republiky?
  :r1 ano
  :r2 ne
  :r1 
  :r2 ok

  V případě manipulačních prvků :m a :v lze takto nastavit náhodné promíchání nabízených možností v rámci manipulačních prvků (lze tedy nastavit promíchání pořadí možností v roletce). U manipulačního prvku :s lze takto nastavit promíchání částí oddělených svislou čárou na hodnotícím řádku.

  Ostatní manipulační prvky míchání nabízených možností neovlivní.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at vsteis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.