Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2020 zima2020
Folders
ACJ_1 Anglický jazyk I ACJ_1
ACJ_1a Anglický jazyk I ACJ_1a
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_3 Anglický jazyk III ACJ_3
ACJ_3z Anglický jazyk III ACJ_3z
ACJ_5 Anglický jazyk V ACJ_5
ACJ_5z Anglický jazyk V ACJ_5z
A_FIP Finance podniku I. A_FIP
A_FIP_2 Finance podniku II A_FIP_2
AJO_1 Anglický jazyk obecný I. AJO_1
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AKT Architektonické kreslení a tvorba AKT
ANJ_1 Anglický jazyk I. ANJ_1
ATL_1 Ateliér I ATL_1
ATL_2 Ateliér II ATL_2
ATL_3 Ateliér III. ATL_3
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATV Automatizované technické výpočty ATV
BAK Bakalářská práce BAK
BAK_a Bakalářská práce BAK_a
BAK_ar Bakalářská práce BAK_ar
BAK_ar2 Bakalářská práce BAK_ar2
BAK_PS Bakalářská práce BAK_PS
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAK_z_r Bakalářská práce BAK_z_r
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BPE_MAR Marketing BPE_MAR
BPE_MIE Mikroekonomie - pro bakalářské studium BPE_MIE
BPE_NOP Nauka o podniku BPE_NOP
BPE_PCM Procesní management BPE_PCM
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět CAD_2_V
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CER Cestovní ruch CER
CIN_3a Čínština III. CIN_3a
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CRM CRM systémy CRM
CTR_a Controlling CTR_a
DAR Dějiny architektury DAR
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DIS Diplomový seminář DIS
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DRK Dřevěné konstrukce DRK
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí EFVP
EKD_z Ekonomika dopravy EKD_z
ENE Energetika ENE
ETE Ekonomická teorie ETE
EVD Environmentální dopady ve strojírenství EVD
EXK Odborná exkurze EXK
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_2 Odborná exkurze 2 EXK_2
FIP_1 Finance podniku I FIP_1
FIP_2 Finance podniku II FIP_2
FUC Finanční účetnictví FUC
FUC_2 Finanční účetnictví II FUC_2
FYS Fyzika FYS
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
CHM Chemie materiálů CHM
CHS Chemie CHS
IDS_z Technologie a řízení dopravy - IDS IDS_z
INF_z Informatika INF_z
INF_1 Informatika INF_1
INF_1z Informatika I. INF_1z
IPR Inovační procesy IPR
IPV_STV Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie IPV_STV
IZM Izolační materiály IZM
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KDK_AJ Technická odborná angličtina - Metal and Wooden Structures KDK_AJ
KDO Komunikační dovednosti KDO
KIN Kinematika KIN
LOG_z Logistika LOG_z
LOS Logistika ve strojírenství LOS
MARK Marketing MARK
MAT Matematika MAT
MAT_a Matematika MAT_a
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAZ Marketingové řízení MAZ
M_FIP_1 Finance podniku I M_FIP_1
MIN Materiálové inženýrství MIN
MKD Marketing v dopravě MKD
MOP Metodika odborné práce MOP
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP_z Metodika odborné práce MOP_z
M_POS Podniková strategie M_POS
MSP Materiály ve strojírenské praxi MSP
M_URE Účetnictví a reporting M_URE
M_ZPD Zpracování dat M_ZPD
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZS_AJ Technická odborná angličtina - Mechanics and Building Foundation MZS_AJ
N_AJG_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJG_1
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
N_APM Aplikovaná matematika a fyzika N_APM
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_ATE_1 Ateliér I. N_ATE_1
N_BIM_a Management životního cyklu stavby N_BIM_a
N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika N_BMP
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice N_BSL
NCJ_1 Německý jazyk I NCJ_1
NCJ_1a Německý jazyk I NCJ_1a
NCJ_1z Německý jazyk I NCJ_1z
NCJ_3 Německý jazyk III NCJ_3
NCJ_3z Německý jazyk III NCJ_3z
NCJ_5 Německý jazyk V NCJ_5
NCJ_5z Německý jazyk V NCJ_5z
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví N_DSZ
N_DTM Dopravní telematika N_DTM
NE_AMA Aplikovaná matematika NE_AMA
NE_CJ_SBR South Bohemian Region NE_CJ_SBR
NE_MAN Marketing management NE_MAN
NE_MAS Materiály pro produkční procesy - pro magisterské studium NE_MAS
NE_MEV Metody výzkumu NE_MEV
NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium NE_MIE
NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium NE_MPR
NE_NJ_SBR Německý jazyk odborný - South Bohemian Region NE_NJ_SBR
NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium NE_NOP
NE_PRJ Projekt NE_PRJ
NE_RPP Řízení podnikových projektů NE_RPP
NE_SBR South Bohemian Region NE_SBR
NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání NE_SEP
NE_SMT Strojírenské materiály pro ekonomy NE_SMT
NE_STM Strategický management pro magisterské studium NE_STM
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXK_K Navazující exkurze N_EXK_K
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
N_KST_1 Konstrukce staveb I. N_KST_1
N_KST_1a Konstrukce staveb I. N_KST_1a
N_KVM Kvantitativní metody N_KVM
N_LEK Legislativa ve stavebnictví N_LEK
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_LPZ Logistika přírodních zdrojů N_LPZ
N_MPS Matematické modelování procesů a systémů N_MPS
NOP Nauka o podniku NOP
N_PJK_1 Projekt I. N_PJK_1
N_PJK_2 Projekt I. N_PJK_2
N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení N_PNI
N_PRP Příprava a řízení projektů N_PRP
N_SAZ Stroje a zařízení N_SAZ
N_SLP Semestrální logistický projekt N_SLP
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
N_SWI Softwarové inženýrství N_SWI
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_TER Teorie rozhodování N_TER
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
OBCH Obchodní podnikání OBCH
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
OPX Odborná praxe OPX
OVY_2z Operační výzkum II OVY_2z
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PCT Podnikání na čínských trzích PCT
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
POI Povrchové inženýrství POI
POS Pohony strojů POS
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPZ Případová studie-podnikatelský záměr PPZ
PRI Podnikové řízení PRI
PRI_z Podnikové řízení PRI_z
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PXK Odborná praxe PXK
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RKS Rekonstrukce střech RKS
RLZ_ETE_I Ekonomická teorie I RLZ_ETE_I
RLZ_PEK Podniková ekonomika RLZ_PEK
RLZ_RLZ Řízení lidských zdrojů RLZ_RLZ
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět RSD_1_V
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
SA_ACJ_3 Foreign English Language III SA_ACJ_3
SA_BZK Concrete and Brick Constructions SA_BZK
SA_CRM CRM Systems SA_CRM
SAD_AJ Technická odborná angličtina - Modern Architecture SAD_AJ
SA_FIP_1 Corporate finance I SA_FIP_1
SA_FUC Financial Accounting SA_FUC
SA_CHS Chemistry SA_CHS
SA_MARK Marketing SA_MARK
SA_MAT Mathematics SA_MAT
SA_MZS Soil Mechanics and Building Foundation SA_MZS
SA_N_BSL Safety and reliability in logistics SA_N_BSL
SA_N_DTM Transport Telematics SA_N_DTM
SA_N_LGS Logistics of services SA_N_LGS
SA_N_LPZ Logistics of natural resources SA_N_LPZ
SA_N_SLP Semester logistics project SA_N_SLP
SA_N_SWI Software ingeneering SA_N_SWI
SA_POS_2 Building Construction II. SA_POS_2
SA_SFY_1 Building Physics I. SA_SFY_1
SA_SMC_2 Construction Mechanics II. SA_SMC_2
SA_TBU_1 Building Typology I. SA_TBU_1
SA_VPR Production Process SA_VPR
S_DAR History of architecture S_DAR
SFA_b Stavební fyzika II. SFA_b
S_FYS Physics S_FYS
SFY_1a Stavební fyzika I SFY_1a
SGE Stavební geodézie SGE
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAT_2 Mathematics II S_MAT_2
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_FLP Fyzika v logistických procesech S_N_FLP
SNS Strojové učení a neuronové sítě SNS
S_N_TCL Technology of city logistics S_N_TCL
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
SPR Stavební právo SPR
SRK_AJ Technická odborná angličtina - Static Solution of Constructions SRK_AJ
S_SAD Modern Architecture S_SAD
S_SRK Static Solution of Constructions S_SRK
STA Statistika STA
STA_z Statistika STA_z
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STM Strategický management STM
STM_a Strategický management STM_a
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
TBO_AJ Technická odborná angličtina - Typology of Residential and Civic Buildings TBO_AJ
TBU_1 Typologie budov I TBU_1
TCO Technologie strojového a CNC obrábění TCO
TES_1a Technologie staveb I TES_1a
TEZ Technická měření TEZ
TIM_a Time management TIM_a
TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD TLD_z
TLK Technologie lití kovů pod tlakem TLK
TNP_z Technologie nákladní přepravy TNP_z
TOP Technologie osobní přepravy TOP
TSD_z Technologie a řízení dopravy - SD TSD_z
TSK Technologie svařování kovů a nekovů TSK
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
TZD_z Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD_z
UDO Úvod do dopravy a přepravy UDO
UDS Úvod do studia oboru UDS
UST Úvod do strojírenství UST
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UVG Úvod do geofyziky UVG
VPR Výrobní proces VPR
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAPR Základy práva ZAPR
ZAS Zasílatelství ZAS
Z_CPC1 Čeština pro cizince 1 Z_CPC1
Z_DTISK Základní kurz 3D tisku Z_DTISK
Z_EXC Excel I. Z_EXC
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
ZKP Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti ZKP
ZP_DEK_a Didaktika odborných předmětů ekonomických ZP_DEK_a
ZP_DOE Didaktika odborného výcviku v oblasti ekonomiky ZP_DOE
ZP_DOP_a Didaktika odborných předmětů ZP_DOP_a
ZP_DOV Didaktika odborného výcviku ZP_DOV
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
ZP_MVZ_a Management vzdělávání ZP_MVZ_a
ZP_ODI_a Obecná didaktika ZP_ODI_a
ZP_OPS_a Obecná psychologie ZP_OPS_a
ZPP Základy podnikového práva ZPP
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_POV_a Komparativní pedagogika v odborném vzdělávání ZP_POV_a
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
ZP_RVM_a Řízení výchovy a odborného vzdělávání, kapitoly ze školského managementu ZP_RVM_a
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_SOC_a Sociologie ZP_SOC_a
ZP_SPE Speciální pedagogika ZP_SPE
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie ZP_STV
ZP_STV_e Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie ZP_STV_e
ZP_SZP_a Seminář k závěrečné práci ZP_SZP_a
ZP_TAN_a Odborná pedagogická terminologie v AJ, komparace s NJ ZP_TAN_a
ZP_TZP_a Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP_a
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_VLP_a Výchova k lidským právům ZP_VLP_a
ZP_VPS_a Vývojová psychologie ZP_VPS_a
Z_RK Rozvoj kariéry Z_RK
Z_VKTC Vstupní kurz tvůrčí činnosti pro akademické pracovníky Z_VKTC
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.