Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2017 zima2017
Folders
z_ZNAL_MIN Znalecké minimum z_ZNAL_MIN
z_UZO_UZS Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a úvod do zdravotnické statistiky z_UZO_UZS
z_UHR_PVVZ Úvod do hodnocení rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví z_UHR_PVVZ
z_S_OPVZ Systém ochrany a podpory veřejného zdraví z_S_OPVZ
z_PVZ Problematika veřejného zdraví z_PVZ
z_PU_OPVZ Právní úprava ochrany a podpory veřejného zdraví a její harmonizace s právem Evropských společenství z_PU_OPVZ
ZPR_a Základy práva ZPR_a
ZPP Základy podnikového práva ZPP
Z_PKMLOG Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMLOG
Z_PKMKOS Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia konstrukce staveb Z_PKMKOS
ZPD Životní prostředí a doprava ZPD
z_NPP Neodkladná první pomoc z_NPP
z_KRM Krizový management z_KRM
Z_KCINM_2 Kurz čínského jazyka II - mini-skupina Z_KCINM_2
Z_KCINI_2 Kurz čínského jazyka II - individuální výuka Z_KCINI_2
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
z_IS_OPVZ Informační systémy v ochraně a podpoře veřejného zdraví z_IS_OPVZ
ZAS Zasílatelství ZAS
ZAM Základy matematiky ZAM
XX_14036 Logistic Project XX_14036
XX_ZV017 International Management XX_ZV017
XX_ZV016 Pneumatics and Hydraulics XX_ZV016
XX_ZV015 Principles of Safe Engineering Systems XX_ZV015
XX_ZV014 Office administration XX_ZV014
XX_ZV013 International standards of production management XX_ZV013
XX_ZV012 Human's Safety and Environmental Protection XX_ZV012
XX_ZV011 Construction Process Technology XX_ZV011
XX_ZV010 Building Materials XX_ZV010
XX_ZV009 Payroll XX_ZV009
XX_ZV008 Aluminium and Structural Glass Structures XX_ZV008
XX_ZV007 International market research XX_ZV007
XX_ZV006 Spanish basics XX_ZV006
XX_ZV005 Introduction to Economics XX_ZV005
XX_ZV004 Russian Language XX_ZV004
XX_ZV003 History of economic thought XX_ZV003
XX_ZV002 History XX_ZV002
XX_ZL001 Logistic Project XX_ZL001
XX_SCM SCM & Logistics XX_SCM
XX_OPM Operations Management XX_OPM
XX_MIS Management Information Systems XX_MIS
XX_INB International Business XX_INB
XX_HUR Human Resource Management XX_HUR
VPR Výrobní proces VPR
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UDS Úvod do studia oboru UDS
UCR Úvod do studia cestovního ruchu UCR
UCE_4a Účetnictví IV UCE_4a
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
TZD_z Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD_z
TZD Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TSK Technologie svařování kovů a nekovů TSK
TSD_z Technologie a řízení dopravy - SD TSD_z
TSD Technologie a řízení dopravy - SD TSD
TOD Trénink obchodních dovedností TOD
TNP_z Technologie nákladní přepravy TNP_z
TLK Technologie lití kovů pod tlakem TLK
TIM Time management TIM
TEZ Technická měření TEZ
TES_1a Technologie staveb I TES_1a
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TDK Technická dokumentace TDK
TCO Technologie strojového a CNC obrábění TCO
TBU_1 Typologie budov I TBU_1
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
STA_z Statistika STA_z
STA_a Strategické analýzy STA_a
STA Statistika STA
S_STT_1 Engineering Technology I. S_STT_1
S_SMA Spalovací motory a alternativní pohony S_SMA
S_SAD Modern Architecture S_SAD
S_PRO Project S_PRO
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_PAP Flexibility and Strenght S_PAP
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_N_MPS Mathematical modeling of processes and systems S_N_MPS
S_N_FLP Fyzika v logistických procesech S_N_FLP
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
S_IPR Inovační procesy S_IPR
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_IBW_H International Business Week - home S_IBW_H
SFY_1a Stavební fyzika I SFY_1a
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
S_FYS Physics S_FYS
S_FPO_1 Corporate finance I S_FPO_1
SFA_b Stavební fyzika II. SFA_b
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SDK_3
S_CTR Controlling S_CTR
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_BSE Business Ethics S_BSE
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
S_ATP_1 English for Mechanical Engineering S_ATP_1
SA_N_SWI Software ingeneering SA_N_SWI
SA_N_SLP Semester logistics project SA_N_SLP
SA_N_LPZ Logistics of natural resources SA_N_LPZ
SA_N_LGS Logistics of services SA_N_LGS
SA_N_FLP Physics in Logistics Processes SA_N_FLP
SA_N_DTM Transport Telematics SA_N_DTM
SA_N_BSL Safety and reliability in logistics SA_N_BSL
SA_N_AJL_2 English for logistics II SA_N_AJL_2
S_ACJ_1 English language I S_ACJ_1
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
RSD_1a Řízení stavebního díla I RSD_1a
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJA Řízení jakosti RJA
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI_z Podnikové řízení PRI_z
PRI Podnikové řízení PRI
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS Pohony strojů POS
POI Povrchové inženýrství POI
PEM_a Personální management PEM_a
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PCR_2 Podniky cestovního ruchu II PCR_2
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
OVY Operační výzkum OVY
OPX Odborná praxe OPX
ONE_a Oceňování nemovitostí ONE_a
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
ODP_z Osobní doprava a přeprava ODP_z
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
N_SLP Semestrální logistický projekt N_SLP
N_SAZ Stroje a zařízení N_SAZ
N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení N_PNI
NOP Nauka o podniku NOP
N_MRS Marketing ve stavebnictví N_MRS
N_MPS Matematické modelování procesů a systémů N_MPS
N_LPZ Logistika přírodních zdrojů N_LPZ
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_LEK Legislativa ve stavebnictví N_LEK
N_KVM Kvantitativní metody N_KVM
N_KST_1 Konstrukce staveb I. N_KST_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
N_DTM Dopravní telematika N_DTM
N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví N_DSZ
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DPL Diplomová práce N_DPL
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
NCJ_3z Německý jazyk III NCJ_3z
NCJ_3 Německý jazyk III NCJ_3
NCJ_1z Německý jazyk I NCJ_1z
NCJ_1 Německý jazyk I NCJ_1
N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice N_BSL
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika N_BMP
N_BIM Management životního cyklu stavby N_BIM
N_ATE_1 Ateliér I. N_ATE_1
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
M_ZAP Závěrečná práce M_ZAP
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MUC_a Manažerské účetnictví MUC_a
MSP Materiály ve strojírenské praxi MSP
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
MOP_z Metodika odborné práce MOP_z
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP Metodika odborné práce MOP
M_MFI Mimořádné financování M_MFI
MIN Materiálové inženýrství MIN
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
M_FPM Finanční a pojistná matematika M_FPM
M_FKT Finanční a kapitálové trhy M_FKT
M_FIP_3 Finance podniku III M_FIP_3
M_FIP_2 Finance podniku II M_FIP_2
M_DAN Daně, finanční a správní právo M_DAN
M_COP Controlling a plánování M_COP
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT Matematika MAT
MARK Marketing MARK
MAR_a Marketing MAR_a
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAM_1 Marketing management I MAM_1
MAD Managerské dovednosti MAD
LOS Logistika ve strojírenství LOS
LIS Logistické informační systémy LIS
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
KIN Kinematika KIN
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
IZM Izolační materiály IZM
IPR Inovační procesy IPR
INF_1 Informatika INF_1
INF_z Informatika INF_z
CHS Chemie CHS
CH_MOB Postavení Číny v mezinárodním obchodu CH_MOB
CH_MAM Marketing a management na čínských trzích CH_MAM
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS Fyzika FYS
FUC Finanční účetnictví FUC
FRI_2a Finanční řízení podniku II FRI_2a
FRI_1a Finanční řízení podniku I FRI_1a
FPO_2 Finance podniku 2 FPO_2
FIP_1 Finance podniku I FIP_1
EXK_ST Exkurze EXK_ST
EXK Odborná exkurze EXK
ETE Ekonomická teorie ETE
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
ENE Energetika ENE
EET Etika a etiketa EET
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
DVS_a Dopravní infrastruktura a teorie dopravních systémů DVS_a
DRK Dřevěné konstrukce DRK
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS Diplomový seminář DIS
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DAR Dějiny architektury DAR
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAN Daně DAN
CRM CRM systémy CRM
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CIN_3a Čínština III. CIN_3a
CIN_1a Čínština I. CIN_1a
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
B_ZAP Závěrečná práce B_ZAP
B_POP Právo v oceňování B_POP
B_POC Projekt Oceňování B_POC
B_OPO_2 Oceňování podniku II. B_OPO_2
B_OPO_1 Oceňování podniku I. B_OPO_1
B_OMZ Oceňování nehmotného majetku a závazků B_OMZ
B_OHM Oceňování hmotného majetku B_OHM
BIM Management životního cyklu stavby BIM
B_FIP_2 Finance podniku II. B_FIP_2
B_FIP_1 Finance podniku I. B_FIP_1
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
B_CON Controlling B_CON
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK Bakalářská práce BAK
ATV Automatizované technické výpočty ATV
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATL_1 Ateliér I ATL_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ACJ_3z Anglický jazyk III ACJ_3z
ACJ_3 Anglický jazyk III ACJ_3
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_1 Anglický jazyk I ACJ_1
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.