Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2016 zima2016
Složky
Z_VPPERS Vzdělávací program Personalista Z_VPPERS
Z_SEKO Přípravný kurz ke Státní závěrečné zkoušce z Ekonomie Z_SEKO
ZP_VPS Vývojová psychologie ZP_VPS
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_TZP Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP
ZP_SZP Seminář k závěrečné práci a závěrečným zkouškám ZP_SZP
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a klíčové dovednosti ZP_STV
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZPR_a Základy práva ZPR_a
ZPR Základy práva ZPR
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZPP Základy podnikového práva ZPP
ZP_OPS Obecná psychologie ZP_OPS
ZP_ODI Obecná didaktika ZP_ODI
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
Z_PKMS Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMS
Z_PERSL Zkouška z profesní kvalifikace Personalista Z_PERSL
ZPD Životní prostředí a doprava ZPD
Z_MU Mzdové účetnictví Z_MU
Z_KKVLD Zkouška z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy Z_KKVLD
Z_KCINS_2 Kurz čínského jazyka II - skupina Z_KCINS_2
Z_KCINS_1 Kurz čínského jazyka I - skupina Z_KCINS_1
Z_KCINM_2 Kurz čínského jazyka II - mini-skupina Z_KCINM_2
Z_KCINM_1 Kurz čínského jazyka I - mini-skupina Z_KCINM_1
Z_KCINI_2 Kurz čínského jazyka II - individuální výuka Z_KCINI_2
Z_KCINI_1 Kurz čínského jazyka I - individuální výuka Z_KCINI_1
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_IVD Zkouška z profesní kvalifikace Informátor v dopravě Z_IVD
Z_ENEX Průběžné vzdělávání energetických specialistů Z_ENEX
ZAS Zasílatelství ZAS
ZAP Projektové řízení staveb ZAP
ZAM Základy matematiky ZAM
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UDS Úvod do studia oboru UDS
UCR Úvod do studia cestovního ruchu UCR
UCE_4a Účetnictví IV UCE_4a
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
TZD Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TSK Technologie svařování kovů a nekovů TSK
TSD Technologie a řízení dopravy - SD TSD
TOD Trénink obchodních dovedností TOD
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TEZ Technická měření TEZ
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TCO Technologie strojového a CNC obrábění TCO
TBU_1 Typologie budov I TBU_1
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STA Statistika STA
S_STT_1 Engineering Technology I. S_STT_1
S_SMA Spalovací motory a alternativní pohony S_SMA
S_SAD Modern Architecture S_SAD
S_PRO Project S_PRO
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_PEK_2 Business Economics II S_PEK_2
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_PAP Flexibility and Strenght S_PAP
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_N_UVB Udržitelná výstavba budov S_N_UVB
S_N_TOR Decision-making theory S_N_TOR
S_N_TOL Theory of constraints in logistics S_N_TOL
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_N_SWI Software ingeneering S_N_SWI
S_N_SRK Statické řešení konstrukcí S_N_SRK
S_N_MPS Mathematical modeling of processes and systems S_N_MPS
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_ATE_1 Atelier 1 S_N_ATE_1
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
S_MAT_3 Mathematics III S_MAT_3
S_MAT_2 Matematika II S_MAT_2
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAM Marketing management S_MAM
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
SJZ Španělský jazyk pro začátečníky SJZ
S_INF_2 Informatics II S_INF_2
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
SFY_1a Stavební fyzika I SFY_1a
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
S_FYS Physics S_FYS
S_FPO_2 Corporate Finance II S_FPO_2
S_FPO_1 Corporate finance I S_FPO_1
S_FIA Financial analysis S_FIA
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
S_DAR Architectural History S_DAR
S_CTR Controlling S_CTR
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_BSE Business Ethics S_BSE
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
SA_N_TOR Decision-making Theory SA_N_TOR
SA_N_TCL Technology of City Logistics SA_N_TCL
SA_N_MPS Mathematical Modeling the Processes and Systems SA_N_MPS
SA_N_FLP Physics in Logistics Processes SA_N_FLP
SA_N_AJL_1 English Language Specialized for Logistics I SA_N_AJL_1
S_AJP_2 English as the First Language II S_AJP_2
S_AJP_1 English Language I S_AJP_1
S_AEP_1 English for Economists first I S_AEP_1
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
RSD_1a Řízení stavebního díla I RSD_1a
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RLZ Řízení lidských zdrojů RLZ
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJZ Ruský jazyk pro začátečníky RJZ
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PTV Progresivní technologie budov PTV
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PSS Psychologie a sociologie PSS
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRJ_1 Projekt I PRJ_1
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI_z Podnikové řízení PRI_z
PRI Podnikové řízení PRI
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_2a Pozemní stavitelství II POS_2a
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POS Pohony strojů POS
POR Požární rizika staveb POR
POI Povrchové inženýrství POI
PEM_a Personální management PEM_a
PEM Personální management PEM
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PCR_2 Podniky cestovního ruchu II PCR_2
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVY Operační výzkum OVY
OPX_ch Odborná praxe OPX_ch
OPX Odborná praxe OPX
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
ONE_a Oceňování nemovitostí ONE_a
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBP Obchodní podnikání II OBP
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_TVU_2 Navazujcící tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_TVU_1 Navazujcící tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_SWI Softwarové inženýrství N_SWI
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
NSP_1 Německý jazyk pro strojírenství I. NSP_1
N_SLP Semestrální logistický projekt N_SLP
N_SAZ Stroje a zařízení N_SAZ
N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení N_PNI
NOP Nauka o podniku NOP
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
N_MRS Marketing ve stavebnictví N_MRS
N_MPS Matematické modelování procesů a systémů N_MPS
N_LPZ Logistika přírodních zdrojů N_LPZ
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_KVM Kvantitativní metody N_KVM
N_KST_1 Konstrukce staveb I. N_KST_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
N_DTM Dopravní telematika N_DTM
N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví N_DSZ
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
N_DPL Diplomová práce N_DPL
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
NCJ_1z Německý jazyk I NCJ_1z
NCJ_1 Německý jazyk I NCJ_1
N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice N_BSL
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika N_BMP
N_ATE_1 Ateliér I. N_ATE_1
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
M_ZPD Zpracování dat M_ZPD
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
M_URE Účetnictví a reporting M_URE
MUC_a Manažerské účetnictví MUC_a
MSP Materiály ve strojírenské praxi MSP
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
M_POS Podniková strategie M_POS
MOP_z Metodika odborné práce MOP_z
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP Metodika odborné práce MOP
M_MFI Mimořádné financování M_MFI
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
M_FKT Finanční a kapitálové trhy M_FKT
M_FIP_3 Finance podniku III M_FIP_3
M_FIP_1 Finance podniku I M_FIP_1
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT Matematika MAT
MAR_a Marketing MAR_a
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAD_a Manažerské dovednosti MAD_a
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LOS Logistika ve strojírenství LOS
LIS Logistické informační systémy LIS
KRM Krizový management KRM
KIN Kinematika KIN
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
IZM Izolační materiály IZM
IPR Inovační procesy IPR
INF_1 Informatika INF_1
INF_z Informatika INF_z
INA Interní audit INA
IFO IFO - Informační den IFO
CHS Chemie CHS
CH_MAM Marketing a management na čínských trzích CH_MAM
CH_GHK Čína - geografie, historie, kultura CH_GHK
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
HOP Hotelový provoz HOP
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS Fyzika FYS
FTR_a Finanční trh FTR_a
FRI_2a Finanční řízení podniku II FRI_2a
FRI_1a Finanční řízení podniku I FRI_1a
FPO_2 Finance podniku 2 FPO_2
FPO_1 Finance podniku 1 FPO_1
FPM Finanční a pojistná matematika FPM
FJZ Francouzský jazyk pro začátečníky FJZ
FED_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FED_1
FDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FDK_3
FDK_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FDK_2
FDK_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FDK_1
EXK Odborná exkurze EXK
ETP Etika v podnikání ETP
ETE Ekonomická teorie ETE
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
ENE Energetika ENE
EET Etika a etiketa EET
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
DVS_a Dopravní infrastruktura a teorie dopravních systémů DVS_a
DPY Dopravní prostředky DPY
DOO Dopravní obslužnost DOO
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS Diplomový seminář DIS
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DAR Dějiny architektury DAR
DAP_2a Doprava a přeprava II DAP_2a
DAP_1a Doprava a přeprava I DAP_1a
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAN Daně DAN
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CIN_3a Čínština III. CIN_3a
CIN_1a Čínština I. CIN_1a
CIN_1 Čínština 1 CIN_1
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
B_STA Strategické analýzy B_STA
B_POP Právo v oceňování B_POP
B_POC Projekt Oceňování B_POC
B_OPO_1 Oceňování podniku I. B_OPO_1
B_OMZ Oceňování nehmotného majetku a závazků B_OMZ
B_FIP_1 Finance podniku I. B_FIP_1
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
B_CON Controlling B_CON
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK Bakalářská práce BAK
ATV Automatizované technické výpočty ATV
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ASP_1 Anglický jazyk pro strojírenství I ASP_1
AKV Všeobecná konverzace v AJ AKV
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_1 Anglický jazyk I ACJ_1
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.