Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2015 zima2015
Folders
Z_UVP Účetnictví v praxi Z_UVP
ZTK Základy technického kreslení ZTK
ZPZ Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb ZPZ
ZP_VPS Vývojová psychologie ZP_VPS
ZP_VLP Výchova k lidským právům ZP_VLP
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_TZP Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP
ZP_TEV Technologie vzdělávání ZP_TEV
ZP_TAN Odborná pedagogická terminologie v AJ, komparace s NJ ZP_TAN
ZP_SZP Seminář k závěrečné práci a závěrečným zkouškám ZP_SZP
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a klíčové dovednosti ZP_STV
ZP_SOP Sociální psychologie ZP_SOP
ZP_SOC Sociologie ZP_SOC
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_RVM Řízení výchovy a odborného vzdělávání, kapitoly ze školského managementu ZP_RVM
ZPR_a Základy práva ZPR_a
ZPR Základy práva ZPR
ZP_PVC Pedagogika volného času ZP_PVC
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
ZP_POV Komparativní pedagogika v odborném vzdělávání ZP_POV
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_OPS Obecná psychologie ZP_OPS
ZP_ODI Obecná didaktika ZP_ODI
ZP_MVZ Management vzdělávání ZP_MVZ
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
Z_PERSL Zkouška z profesní kvalifikace Personalista Z_PERSL
ZP_DOV Didaktika odborného výcviku ZP_DOV
ZP_DOP Didaktika odborných předmětů technických a odborného výcviku ZP_DOP
ZP_DEK Didaktika odborných předmětů ekonomických ZP_DEK
ZPD Životní prostředí a doprava ZPD
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
Z_MU Mzdové účetnictví Z_MU
Z_MRLZ Moderní řízení lidských zdrojů Z_MRLZ
Z_MEDK Mediální komunikace Z_MEDK
Z_LVT Logistika výrobních technologií Z_LVT
Z_LRI Řízení inovací Z_LRI
Z_KKVLD Zkouška z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy Z_KKVLD
Z_KCINJ Kurz čínského jazyka Z_KCINJ
Z_IVD Zkouška z profesní kvalifikace Informátor v dopravě Z_IVD
ZIP Zpracovatelské inženýrství polymerních materiálů ZIP
Z_EPD Efektivní práce s daty Z_EPD
Z_ENEX Průběžné vzdělávání energetických specialistů Z_ENEX
Z_ELV E-Learning pro vyučující Z_ELV
Z_DIS Diplomový seminář Z_DIS
Z_DIP Diplomový projekt Z_DIP
ZAS Zasilatelství ZAS
ZAP Projektové řízení staveb ZAP
ZAM Základy matematiky ZAM
XX_10248 Summer school in Russia - Internetional Business XX_10248
VYA Vývoj architektury VYA
VST_BB VST_bez barier VST_BB
VST VST VST
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UPD Územní plánování a doprava UPD
UDS Úvod do studia oboru UDS
UCR Úvod do studia cestovního ruchu UCR
UCE_4a Účetnictví IV UCE_4a
UCE_4 Účetnictví IV UCE_4
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
UCE_PC Účetnictví na počítači UCE_PC
TZD Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TSD Technologie a řízení dopravy - SD TSD
TOD Trénink obchodních dovedností TOD
TMO Technologie montáže a oprav TMO
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
T_KAR2 Testování karet T_KAR2
T_KAR Testování karet T_KAR
TEZ Technická měření TEZ
TES_2a Technologie staveb II TES_2a
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TES_1a Technologie staveb I. TES_1a
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TER Termoizolace TER
TEM Termomechanika TEM
TBU_2 Typologie budov II TBU_2
TBU_1 Typologie budov I TBU_1
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STT Statika STT
STS Stavební stroje STS
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
STG Stavební geodézie STG
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STA Statistika STA
S_PRS_1 Project I S_PRS_1
S_PRO Project S_PRO
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SPR Stavební právo SPR
S_POS_1a Building Construction I S_POS_1a
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
SOK Sociální komunikace SOK
S_OBCa Business Activities S_OBCa
S_N_TOR Decision-making theory S_N_TOR
S_N_TCL Technology City logistics S_N_TCL
S_N_RDR Supply Chain Management S_N_RDR
S_N_LGS Logistics of services S_N_LGS
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAM Marketing management S_MAM
SMA Spalovací motory a alternativní pohony SMA
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_CH_GHK China - Geography, History and Culture S_CH_GHK
SHM_1 Stavební hmoty I SHM_1
SHM Stavební hmoty SHM
SFY_2 Stavební fyzika II SFY_2
SFY_1a Stavební fyzika I SFY_1a
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
S_FYS Physics S_FYS
S_FRI_1 Corporate Finance I S_FRI_1
SFA_b Stavební fyzika II SFA_b
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SED_5 Španělský jazyk pro ekonomy druhý V SED_5
SED_4 Španělský jazyk pro ekonomy druhý IV SED_4
SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SED_3
SED_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SED_2
SED_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SED_1
SEDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SEDK_3
SDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SDK_3
SDK_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SDK_2
SDK_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SDK_1
S_DAR Architectural History S_DAR
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_BSE Business Ethics S_BSE
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
S_AJP_2 English as the First Language II S_AJP_2
RTP_2 Ruský jazyk pro techniky první II RTP_2
RTP_1 Ruský jazyk pro techniky první I RTP_1
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
RSD_2 Řízení stavebního díla II RSD_2
RSD_1a Řízení stavebního díla I RSD_1a
RSD_1 Řízení stavebního díla I RSD_1
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJP_2 Ruský jazyk prní II RJP_2
RJP_1 Ruský jazyk prní I RJP_1
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RJA Řízení jakosti RJA
REP_3 Ruský jazyk pro ekonomy první III REP_3
REP_2 Ruský jazyk pro ekonomy první II REP_2
REP_1 Ruský jazyk pro ekonomy první I REP_1
RED_4 Ruský jazyk pro ekonomy druhý IV RED_4
RED_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RED_3
RED_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RED_2
RED_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RED_1
REDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III REDK_3
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
RDP_1 Ruský jazyk pro dopravu 1 RDP_1
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RDK_3
RDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RDK_2
RDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RDK_1
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PVS Projektování a výroba strojírenství PVS
PTV Progresivní technologie budov PTV
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PSS Psychologie a sociologie PSS
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRO_2 Projekt II obchod PRO_2
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRJ_S2 Projekt 2 strojírenství PRJ_S2
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRJ_D2 Projekt 2 doprava PRJ_D2
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRI_2 Podnikové řízení II PRI_2
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI Podnikové řízení PRI
PRE_1 Projekt I ekonomika PRE_1
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
POS_5 Pozemní stavitelství V POS_5
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_2a Pozemní stavitelství II POS_2a
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_1a Pozemní stavitelství I POS_1a
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POR Požární rizika staveb POR
POI Povrchové inženýrství POI
PMA Projektový management PMA
PEM_a Personální management PEM_a
PEM Personální management PEM
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PEB Peníze a banky PEB
PCR_2 Podniky cestovního ruchu 2 PCR_2
PCR_1 Podniky cestovního ruchu 1 PCR_1
PCM Procesní management PCM
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVY Operační výzkum OVY
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
OVS Organizace veřejné správy OVS
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OPX Odborná praxe OPX
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
OPR Obchodní právo OPR
ONE_a Oceňování nemovitostí ONE_a
ONE Oceňování nemovitostí ONE
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBC Obchodní činnost OBC
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_SWI Softwarové inženýrství N_SWI
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
NSP_2 Německý jazyk pro strojírenství II. NSP_2
NSP_1 Německý jazyk pro strojírenství I. NSP_1
N_SLP Semestrální logistický projekt N_SLP
N_SAZ Stroje a zařízení N_SAZ
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
N_PZK Přijímací zkouška Logistické technologie N_PZK
N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení N_PNI
NOP Nauka o podniku NOP
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
N_MPS Matematické modelování procesů a systémů N_MPS
NMgr Dopravní technologie a spoje NMgr. NMgr
N_LPZ Logistika přírodních zdrojů N_LPZ
N_LOS Navazující studium logistika ve stavebnictví N_LOS
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_KST_1 Konstrukce staveb I. N_KST_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
N_EXK Navazující studium exkurze do podniku N_EXK
NEP_3 Německý jazyk pro ekonomy první III NEP_3
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
NED_5 Německý jazyk pro ekonomy druhý V NED_5
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
N_DTM Dopravní telematika N_DTM
NDP_2 Německý jazyk pro dopravu 2 NDP_2
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice N_BSL
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
N_ATE_1 Ateliér I. N_ATE_1
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MUC_a Manažerské účetnictví MUC_a
MSP Materiály ve strojírenské praxi MSP
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP Metodika odborné práce MOP
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MIE Mikroekonomie MIE
MEK Mechanika tekutin MEK
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
MAV Marketingový výzkum MAV
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAR_a Marketing MAR_a
MAR Marketing MAR
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAM_2 Marketing management II MAM_2
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAM_1 Marketing management I MAM_1
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAE Makroekonomie MAE
MAD_a Managerské dovednosti MAD_a
MAD Managerské dovednosti MAD
MAA Marketingové aplikace MAA
LVT Logistika výrobních technologií LVT
LTE Teorie systému - předmět základů Bc. LTE
LTA_2 Technology and logistics LTA_2
LTA_1 Technology and logistics LTA_1
LSP Správa databází LSP
LRI Řízení inovací LRI
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LPM Přepravní a manipulační prostředky LPM
LOS Logistika ve strojírenství LOS
LOG_a Logistika LOG_a
LOG Logistika LOG
LMI Matematika v inženýrské praxi LMI
LMA Manažerské účetnictví LMA
LLV Legislativa v logistice LLV
LLP Logistika přírodních zdrojů LLP
LLO Logistika - předmět základu Bc. LLO
LKV_1 Kvantitativní metody v rozhodování I. LKV_1
LIS Logistické informační systémy LIS
LFL Fyzika v logistických procesech LFL
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
LDIS Diplomový seminář LDIS
LDIP Diplomový projekt LDIP
KRM Krizový management KRM
KOD Kombinovaná doprava KOD
KIN Kinematika KIN
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
IZM Izolační materiály IZM
IS_KH Sova-Konzultační hodiny IS_KH
IS_D005 IS_D005 - pedagogické oddělení - NEMAZAT IS_D005
IPR Inovační procesy IPR
INF_2 Informatika II INF_2
INF_1 Informatika INF_1
CHS Chemie CHS
CH_GHK Čína - geografie, historie, kultura CH_GHK
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
HOP Hotelový provoz HOP
HIK Historické konstrukce HIK
GID Geoinformatika v dopravě GID
GEO_a Geodézie GEO_a
GEO Geodézie GEO
GCR Geografie pro cestovní ruch GCR
FYZ Fyzika FYZ
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS Fyzika FYS
FTR_a Finanční trh FTR_a
FRI_2a Finanční řízení podniku II FRI_2a
FRI_2 Finanční řízení podniku II FRI_2
FRI_1a Finanční řízení podniku I FRI_1a
FMO Financování měst a obcí FMO
FIN Financování investic FIN
FED_4 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý IV FED_4
FED_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FED_3
FED_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FED_2
FED_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FED_1
FDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FDK_3
FDK_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FDK_2
FDK_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FDK_1
EXK Odborná exkurze EXK
ETP Etika v podnikání ETP
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
ENE Energetika ENE
EKS Ekologické stavby EKS
EKL Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologie EKL
EET Etika a etiketa EET
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
DYN Dynamika DYN
DVS_a Dopravní infrastruktura a teorie dopravních systémů DVS_a
DVS Dopravní a vodohospodářské stavby DVS
DPY Dopravní prostředky DPY
DOT Dopravní stavby DOT
DOS_a Dopravní služby DOS_a
DOS Dopravní služby DOS
DOR Dopravní právo DOR
DOP Dopravní politika DOP
DOO Dopravní obslužnost DOO
DIS_r Diplomový seminář_r DIS_r
DIS Diplomový seminář DIS
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DBT Bewerbungstraining - Deutsch DBT
DAR Dějiny architektury DAR
DAP_2a Doprava a přeprava II DAP_2a
DAP_2 Doprava a přeprava II DAP_2
DAP_1a Doprava a přeprava I DAP_1a
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAN Daně DAN
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CIN_1 Čínština 1 CIN_1
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
B_STA Strategické analýzy B_STA
B_POP Právo v oceňování B_POP
B_POC Projekt Oceňování B_POC
B_OPO_2 Oceňování podniku II. B_OPO_2
B_OPO_1 Oceňování podniku I. B_OPO_1
B_OMZ Oceňování nehmotného majetku a závazků B_OMZ
B_OHM Oceňování hmotného majetku B_OHM
B_FIP_2 Finance podniku II. B_FIP_2
B_FIP_1 Finance podniku I. B_FIP_1
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAK Bakalářská práce BAK
ATV Automatizované technické výpočty ATV
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATL_1 Ateliér I ATL_1
ASP_2 Anglický jazyk pro strojírenství II. ASP_2
ASP_1 Anglický jazyk pro strojírenství I. ASP_1
AKV Všeobecná konverzace v AJ AKV
AKO Odborná konverzace v AJ AKO
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
A_HRM Human resources management A_HRM
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV AED_4
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AED_2
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
AEDK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AEDK_3
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III ADK_3
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.