Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2012 zima2012
Složky
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Z_VESS Specializační kurz Veřejná správa Z_VESS
Z_UPS Účetnictví pro podnikatelské subjekty Z_UPS
ZSK Zimní sportovní kurz ZSK
Z_SDL Specializační kurz Dopravní logistika Z_SDL
Z_RSDS Specializační kurz Řízení stavebního díla Z_RSDS
Z_ROK Praktický kurz ruské obchodní korespondence Z_ROK
Z_RJ_Z Ruský jazyk pro začátečníky (zaměstnanci) Z_RJ_Z
Z_RJ_P2 Ruský jazyk pro pokročilé - úroveň B2 (zaměstnanci) Z_RJ_P2
Z_RJ_MP Ruský jazyk pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_RJ_MP
Z_RESS Specializační kurz Rekonstrukce staveb Z_RESS
Z_RDL Rekvalifikační kurz Dopravní logistika Z_RDL
ZPZ Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb ZPZ
ZPR_a Základy práva ZPR_a
ZPR Základy práva ZPR
Z_PPS Počítačové projektování staveb Z_PPS
Z_POSS Specializační kurz Pozemní stavitelství Z_POSS
Z_PORS Specializační kurz Podniková ekonomika a řízení Z_PORS
Z_POR_CCV Požární rizika staveb Z_POR_CCV
Z_PKNJ Přípravný kurz z německého jazyka Z_PKNJ
Z_PKMAT Přípravný kurz z matematiky Z_PKMAT
Z_PKAJ Přípravný kurz anglického jazyka Z_PKAJ
Z_PERS Podniková ekonomika a řízení specializační Z_PERS
ZPD Životní prostředí a doprava ZPD
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
Z_OBPS Specializační kurz Obchodní podnikání Z_OBPS
ZNS_xstm Zdravotní nezávadnost staveb-2kredity ZNS_xstm
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
Z_NOK Praktický kurz německé obchodní korespondence Z_NOK
Z_NJZ Německý jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_NJZ
Z_NJ_MP Německý jazyk pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_NJ_MP
Z_MU Mzdové účetnictví Z_MU
Z_MRLZ Moderní řízení lidských zdrojů Z_MRLZ
Z_MDPS Specializační kurz Management dopravy a přepravy Z_MDPS
Z_MARS Specializační kurz Marketing Z_MARS
Z_MANS Specializační kurz Management Z_MANS
ZMA Základy personální a mzdové agendy ZMA
Z_KSTV Kreslení stavebních výkresů na PC Z_KSTV
Z_IZOS Specializační kurz Izolace Z_IZOS
Z_FPBS Specializační kurz Finanční řízení, pojišťovnictví a bankovnictví Z_FPBS
Z_FIUS Specializační kurz Finance a účetnictví Z_FIUS
Z_EPD Efektivní práce s daty Z_EPD
Z_ELV E-Learning pro vyučující Z_ELV
Z_EKOS Specializační kurz Ekonomie Z_EKOS
Z_DSL Daň silniční Z_DSL
Z_DS Daňový specialista Z_DS
Z_DPPO Daň z příjmů právnických osob Z_DPPO
Z_DPH Daň z přidané hodnoty Z_DPH
Z_DPFO Daň z příjmů fyzických osob Z_DPFO
Z_DE Vedení daňové evidence Z_DE
ZAS Zasilatelství ZAS
ZAP Základy projektového řízení ZAP
Z_AOK Praktický kurz anglické obchodní korespondence Z_AOK
ZAM Základy matematiky ZAM
Z_AJZ Anglický jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_AJZ
Z_AJP_I Anglický jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance I. Z_AJP_I
Z_AJ_MP Anglický jazyk - pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_AJ_MP
Z_AJ_I Anglický jazyk - individuální kurz (zaměstnanci) Z_AJ_I
XX_7581 Legal Framework and Economic Freedoms XX_7581
XX_7552 Research Skills XX_7552
VYS Výběrový seminář VYS
VYA Vývoj architektury VYA
VST_BB VST_bez barier VST_BB
VST VST VST
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UPD Územní plánování a doprava UPD
UDS Úvod do studia oboru UDS
UCE_4a Účetnictví IV UCE_4a
UCE_4 Účetnictví IV UCE_4
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
UCE_PC2 Účetnictví na počítači UCE_PC2
UCE_PC Účetnictví na počítači UCE_PC
TZD Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TVV_2 Tělesná výchova II. TVV_2
TVP_2 Tělesná výchova - plavání II. TVP_2
TVP_1 Tělesná výchova - plavání TVP_1
TVM_2 Tělesná výchova - míčové hry II. TVM_2
TVM_1 Tělesná výchova - míčové hry TVM_1
TVK Tělesná výchova pro kombinovanou formu TVK
TVF_2 Tělesná výchova - fotbal II. TVF_2
TVF_1 Tělesná výchova - fotbal TVF_1
TVA_2 Tělesná výchova - aerobik II. TVA_2
TVA_1 Tělesná výchova - aerobik TVA_1
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TSD Technologie a řízení dopravy - SD TSD
TRP Tvorba reklamních prostředků TRP
TMM Tvůrčí manažerské myšlení TMM
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TLD Technologie a řízení dopravy LD,VD TLD
TEZ Technická zaměření TEZ
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TER Termoizolace TER
TEM Termomechanika TEM
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STT Statika STT
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
STA Statistika STA
SPS Sociální psychologie SPS
SPR Stavební právo SPR
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
SOK Sociální komunikace SOK
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SCH Stavební chemie SCH
SHM_2 Stavební hmoty II SHM_2
SHM_1 Stavební hmoty I SHM_1
SHM Stavební hmoty SHM
SFY_2 Stavební fyzika II SFY_2
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SEK Světová ekonomika SEK
SED_5 Španělský jazyk pro ekonomy druhý V SED_5
SED_4 Španělský jazyk pro ekonomy druhý IV SED_4
SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SED_3
SED_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SED_2
SED_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SED_1
SEDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SEDK_3
SEDK_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SEDK_2
SEDK_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SEDK_1
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
RVS Řízení vztahů se zákazníky RVS
RTP_2 Ruský jazyk pro techniky první II RTP_2
RTP_1 Ruský jazyk pro techniky první I RTP_1
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
RSF Řízení stavební firmy RSF
RSD_2 Řízení stavebního díla II RSD_2
RSD_1a Řízení stavebního díla I RSD_1a
RSD_1 Řízení stavebního díla I RSD_1
RRP Regionalistika a regionální projektování RRP
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJP_2 Ruský jazyk prní II RJP_2
RJP_1 Ruský jazyk prní I RJP_1
RJA Řízení jakosti RJA
REP_3 Ruský jazyk pro ekonomy první III REP_3
REP_2 Ruský jazyk pro ekonomy první II REP_2
REP_1 Ruský jazyk pro ekonomy první I REP_1
REM Regionální management REM
RED_5 Ruský jazyk pro ekonomy druhý V RED_5
RED_4 Ruský jazyk pro ekonomy druhý IV RED_4
RED_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RED_3
RED_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RED_2
RED_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RED_1
REDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III REDK_3
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
REDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I REDK_1
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2_xstm Praxe II - 5.kreditů PXT_2_xstm
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PUC Praktika z účetnictví PUC
PTV Progresivní technologie ve výstavbě PTV
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PSS Psychologie a sociologie PSS
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRO_2 Projekt II obchod PRO_2
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRM_2 Projekt II marketing PRM_2
PRM_1 Projekt I management PRM_1
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRI_2 Podnikové řízení II PRI_2
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI Podnikové řízení PRI
PRF_2 Projekt II finance PRF_2
PRE_1 Projekt I ekonomika PRE_1
PRD_2 Projekt II doprava PRD_2
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3_xstm Pozemní stavitelství III - 4kredity POS_3_xstm
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POR_xstm Požární rizika staveb-2kredity POR_xstm
POR Požární rizika staveb POR
POI Povrchové inženýrství POI
POB_2 Pojišťovnictví a bankovnictví II POB_2
POB_1 Pojišťovnictví a bankovnictví I POB_1
PEM Personální management PEM
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PEB Peníze a banky PEB
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVY Operační výzkum OVY
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
OVS Organizace veřejné správy OVS
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OPX_d1 Odborná praxe - doprava 1 OPX_d1
OPX Odborná praxe OPX
OPR_a Obchodní právo OPR_a
OPR Obchodní právo OPR
ONE Oceňování nemovitostí ONE
OCH Ochrana a údržba památek OCH
OHO Odpadové hospodářství OHO
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OCP Obchodování s cennými papíry OCP
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBC Obchodní činnost OBC
NTP_4 Německý jazyk pro techniky IV NTP_4
NTP_3 Německý jazyk pro techniky III NTP_3
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
NOP Nauka o podniku NOP
NKV Všeobecná konverzace v NJ NKV
NKO Odborná konverzace v NJ NKO
NJZ_2 Německý jazyk pro začátečníky NJZ_2
NJZ_1 Německý jazyk pro začátečníky NJZ_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NEP_5 Německý jazyk pro ekonomy první V NEP_5
NEP_4 Německý jazyk pro ekonomy první IV NEP_4
NEP_3 Německý jazyk pro ekonomy první III NEP_3
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
NED_5 Německý jazyk pro ekonomy druhý V NED_5
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
NEDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NEDK_1
NDP_2 Německý jazyk pro dopravu 2 NDP_2
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
NCP Příprava na německý certifikát B1 NCP
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MUC Manažerské účetnictví MUC
MTD Moderní trendy v osobní dopravě MTD
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP Metodika odborné práce MOP
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MIE Mikroekonomie MIE
MEK Mechanika tekutin MEK
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
MAV Marketingový výzkum MAV
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAR_a Marketing MAR_a
MAR Marketing MAR
MAM_2 Marketing management II MAM_2
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAM_1 Marketing management I MAM_1
MAK Marketingová komunikace MAK
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAE Makroekonomie MAE
MAD_a Managerské dovednosti MAD_a
MAD Managerské dovednosti MAD
MAA Marketingové aplikace MAA
LTE Teorie systému - předmět základů Bc. LTE
LTA_1 Technology and logistics LTA_1
LSK Letní sportovní kurz LSK
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LOS Logistika ve strojírenství LOS
LOG_xstm Logistika - 3.kredity LOG_xstm
LOG_a Logistika LOG_a
LOG Logistika LOG
LMI Matematika v inženýrské praxi LMI
LMA Manažerské účetnictví LMA
LLV Legislativa v logistice LLV
LLP Logistika přírodních zdrojů LLP
LLO Logistika - předmět základu Bc. LLO
LFL Fyzika v logistických procesech LFL
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
KRM Krizový management KRM
KOD Kombinovaná doprava KOD
KIN Kinematika KIN
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
IS_KH Sova-Konzultační hodiny IS_KH
IS_D005 IS_D005 - pedagogické oddělení IS_D005
IPR Inovační procesy IPR
INP Insolvenční právo INP
INF_2 Informatika II INF_2
INF_1 Informatika INF_1
IBW_H International Business Week - home IBW_H
IBW_A International Business Week - abroad IBW_A
CHS Chemie ve strojírenství CHS
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HIK Historické konstrukce HIK
GID Geoinformatika v dopravě GID
GEO_a Geodézie GEO_a
GEO Geodézie GEO
FYZ Fyzika FYZ
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
FTR_a Finanční trh FTR_a
FTR Finanční trh FTR
FRI_2 Finanční řízení podniku II FRI_2
FRI_1 Finanční řízení podniku I FRI_1
FMO Financování měst a obcí FMO
FIN Financování investic FIN
FED_5 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý V FED_5
FED_4 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý IV FED_4
FED_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FED_3
FED_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FED_2
FED_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FED_1
FEDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FEDK_3
FEDK_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FEDK_2
FEDK_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FEDK_1
FDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FDK_3
FDK_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FDK_2
FDK_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FDK_1
ETP Etika v podnikání ETP
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
EPS Environmentální politika ve stavebnictví EPS
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
ENE Energetika ENE
EKS Ekologické stavby EKS
EKL Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologie EKL
EET Etika a etiketa EET
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
DYN Dynamika DYN
DVS Dopravní a vodohospodářské stavby DVS
DST Diagnostika staveb DST
DPY Dopravní prostředky DPY
DPR Daňové praktikum DPR
DOT Dopravní stavby DOT
DOS_a Dopravní služby DOS_a
DOS Dopravní služby DOS
DOR Dopravní právo DOR
DOP Dopravní politika DOP
DKE Dopravní kurz zaměřený na odborné exkurze DKE
DIS Diplomový seminář DIS
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DBT Bewerbungstraining - Deutsch DBT
DAP_2 Doprava a přeprava II DAP_2
DAP_1 Doprava a přeprava I DAP_1
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAN Daně DAN
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CCCC cccc CCCC
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BAS Bankovní seminář BAS
BAP Bakalářská práce BAP
A_ZNS Health and safety buildings A_ZNS
A_VYA Architecture development A_VYA
A_UUP Urbanismus a územní plánování A_UUP
A_TZB_1 Technical building Equipment A_TZB_1
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
A_TBO Typology of residential and civil buildings A_TBO
A_TBM Trade Business Management A_TBM
A_STA Statistics A_STA
ASP_1 Anglický jazyk pro strojírenství I. ASP_1
A_PRO Project A_PRO
A_POR Construction fire risks A_POR
A_PAR Failures and Reconstructions A_PAR
A_PAP Flexibilty and Strenght A_PAP
A_OCH Sights protection and maintaining A_OCH
A_MAT_2 Mathematics 2 A_MAT_2
A_MAT_1 Mathematics 1 A_MAT_1
A_MAM Marketing management A_MAM
A_MAD Management Skills A_MAD
A_LFE Legal framework and economic freedoms A_LFE
AKV Všeobecná konverzace v AJ AKV
AKO Odborná konverzace v AJ AKO
A_KDK Metal and Wooden Structures A_KDK
A_KAS Calculation and Offers in Civil Engineering A_KAS
AJZ_2 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_2
AJZ_1 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_INF_1 Informatics I A_INF_1
A_IDW Introduction Week A_IDW
A_IBW_H International Business Week - home A_IBW_H
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
A_IBW International Business Week A_IBW
A_HRM Human resources management A_HRM
A_FIA Financial analysis A_FIA
A_FDM Financial decision making A_FDM
AEP_5 Anglický jazyk pro ekonomy první V AEP_5
AEP_4 Anglický jazyk pro ekonomy první IV AEP_4
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
A_EPC Economy Policy in the Czech Republic A_EPC
A_ENS Low energetic and passive constructions A_ENS
A_EKS Ecological Structures A_EKS
A_EKL Creation and protection of the environment A_EKL
AED_5 Anglický jazyk pro ekonomy druhý V AED_5
AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV AED_4
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AED_2
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
AEDK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AEDK_3
AEDK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AEDK_2
AEDK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AEDK_1
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III ADK_3
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
A_CZE Czech A_CZE
ACP_2 Příprava na anglický certifikát B2 ACP_2
ACP Příprava na anglický certifikát B1 ACP
A_BZK Contrete and Brick structures A_BZK
A_BPR Business Presentation A_BPR
A_BAD Business Administration A_BAD
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.