Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2010 zima2010
Složky
Z_ZKO Základy komunikace Z_ZKO
Z_VPS Vývojová psychologie Z_VPS
Z_UDS Úvod do studia Z_UDS
Z_UDP Úvod do pedagogiky Z_UDP
Z_TVY Teorie výchovy Z_TVY
ZSK Zimní sportovní kurz ZSK
Z_RVP Rámcové vzdělávací programy Z_RVP
Z_PVC Pedagogika volného času Z_PVC
Z_PSY Pedagogická psychologie Z_PSY
ZPR Základy práva ZPR
Z_OPS Obecná psychologie Z_OPS
Z_OBD Obecná didaktika Z_OBD
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
Z_NEP_3CCV Německý jazyk pro ekonomy první III Z_NEP_3CCV
Z_NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV Z_NED_4
Z_NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II Z_NED_2
Z_MTE_op Matematika pro ekonomy - opakování (CCV) Z_MTE_op
Z_MAT_prip Přípravný kurz z matematiky (CCV) Z_MAT_prip
Z_DAN Daně (CCV) Z_DAN
ZAP Základy projektového řízení ZAP
ZAM Základy matematiky ZAM
Z_AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV Z_AED_4
VYS Výběrový seminář VYS
VYA Vývoj architektury VYA
UCE_4 Účetnictví IV UCE_4
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TEV_P Tělesná výchova - plavání TEV_P
TEV_M Tělesná výchova - míčové hry TEV_M
TEV_F Tělesná výchova - fotbal TEV_F
TEV_A Tělesná výchova - aerobik TEV_A
TEV Tělesná výchova TEV
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TER Termoizolace TER
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
STA Statistika STA
SPR Stavební právo SPR
SOK Sociální komunikace SOK
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SHM_2 Stavební hmoty II SHM_2
SHM_1 Stavební hmoty I SHM_1
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SED_3
SED_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SED_2
SED_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SED_1
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
RSD_1 Řízení stavebního díla I RSD_1
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RJP_2 Ruský jazyk prní II RJP_2
RJP_1 Ruský jazyk prní I RJP_1
RJA Řízení jakosti RJA
RED_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RED_3
RED_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RED_1
REDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III REDK_3
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
REDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I REDK_1
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PUC Praktika z účetnictví PUC
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRO_2 Projekt II obchod PRO_2
PRM_1 Projekt I management PRM_1
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRI_2 Podnikové řízení II PRI_2
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI Podnikové řízení PRI
PRE_1 Projekt I ekonomika PRE_1
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_1 Pozemní stavitelství POS_1
POR Požární rizika staveb POR
POB_1 Pojišťovnictví a bankovnictví I POB_1
PHP Aktuální problémy hospodářské a sociální politiky PHP
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB Peníze a banky PEB
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVS Organizace veřejné správy OVS
OPR Obchodní právo OPR
ONE Oceňování nemovitostí ONE
OCH Ochrana a údržba památek OCH
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBC Obchodní činnost OBC
NTP_4 Německý jazyk pro techniky IV NTP_4
NTP_3 Německý jazyk pro techniky III NTP_3
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
NOP Nauka o podniku NOP
NJZ_1 Německý jazyk pro začátečníky NJZ_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NEP_5 Německý jazyk pro ekonomy první V NEP_5
NEP_3 Německý jazyk pro ekonomy první III NEP_3
NED_5 Německý jazyk pro ekonomy druhý V NED_5
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MTT_1 Matematika pro techniky I MTT_1
MTE Matematika pro ekonomy MTE
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MIE Mikroekonomie MIE
MAV Marketingový výzkum MAV
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAR Marketing MAR
MAM_2 Marketing management II MAM_2
MAE Makroekonomie MAE
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěnéné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
INF_2 Informatika II INF_2
INF_1 Informatika INF_1
INA Interní audit INA
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HIK Historické konstrukce HIK
GEO_a Geodézie GEO_a
GEO Geodézie GEO
FYZ Fyzika FYZ
FTR Finanční trh FTR
FRI_2 Finanční řízení podniku II FRI_2
FED_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FED_3
ETP Etika v podnikání ETP
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
EKL Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologie EKL
DVS Dopravní a vodohospodářské stavby DVS
DIS Diplomový seminář DIS
DEM Dějiny ekonomického myšlení DEM
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DEG Deskriptivní geometrie DEG
CPW Copywriting CPW
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
AKO Odborná konverzace v AJ AKO
AJZ_1 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AIBW_A International Business Week - abroad AIBW_A
AEP_5 Anglický jazyk pro ekonomy první V AEP_5
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AED_5 Anglický jazyk pro ekonomy druhý V AED_5
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.