Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2021 leto2021
Folders
ACJ_2 Anglický jazyk II ACJ_2
ACJ_2a Anglický jazyk II ACJ_2a
ACJ_2z Anglický jazyk II ACJ_2z
ACJ_4 Anglický jazyk IV ACJ_4
ACJ_4z Anglický jazyk IV ACJ_4z
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJO_2 Anglický jazyk obecný II. AJO_2
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AMP Administrativa podniku AMP
AMT Aplikovaná matematika pro techniky AMT
ANJ_2 Anglický jazyk II. ANJ_2
ATL_1 Ateliér I ATL_1
ATL_2 Ateliér II ATL_2
ATL_3 Ateliér III. ATL_3
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATV Automatizované technické výpočty ATV
BAK Bakalářská práce BAK
BAK_a Bakalářská práce BAK_a
BAK_ar Bakalářská práce BAK_ar
BAK_ar2 Bakalářská práce BAK_ar2
BAK_PS Bakalářská práce BAK_PS
BAK_PS_r Bakalářská práce BAK_PS_r
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_r3 Bakalářská práce BAK_r3
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAK_z_r Bakalářská práce BAK_z_r
BAK_z_r2 Bakalářská práce BAK_z_r2
BAP Bakalářská práce BAP
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BDP Budovy a prostředí BDP
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BPE_MAE Makroekonomie – pro bakalářské studium BPE_MAE
BPE_MOP Metodika odborné práce BPE_MOP
BPE_NRZ Nákup a řízení zásob BPE_NRZ
BPE_PRM Personální management BPE_PRM
BPE_STA Statistika pro ekonomy BPE_STA
CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět CAD_2_V
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CER Cestovní ruch CER
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DOP_z Dopravní politika DOP_z
DOT_z Dopravní stavby DOT_z
DPY_z Dopravní prostředky DPY_z
DYN Dynamika DYN
EAB Energetický audit budov EAB
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí EFVP
EKD_z Ekonomika dopravy EKD_z
ENG Energetika ENG
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
EXK Odborná exkurze EXK
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_2 Odborná exkurze 2 EXK_2
FKP Finanční a pojistné kalkulace FKP
FKT Finanční a kapitálové trhy FKT
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS_1a Fyzika I. FYS_1a
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
HIK Historické konstrukce HIK
HIK_AJ Technická odborná angličtina - Historical Constructions HIK_AJ
CHS_n Chemie CHS_n
IMA Instrumentální metody pro analýzu stavebních materiálů IMA
IMP_z Intermodální přeprava IMP_z
INF_2 Informatika II INF_2
INF_2z Informatika II INF_2z
IPB Integrované projektování budov IPB
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
KAV Konstrukce a vývoj KAV
KOD Kombinovaná doprava KOD
KSW Kancelářský SW pro pokročilé KSW
MAK Marketingová komunikace MAK
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_2z Matematika II MAT_2z
M_COP Controlling a plánování M_COP
M_DAN Daně, finanční a správní právo M_DAN
MEK Mechanika tekutin MEK
M_FIP_2 Finance podniku II M_FIP_2
M_FPM Finanční a pojistná matematika M_FPM
MNG Management MNG
MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD MVD_z
M_ZPD Zpracování dat M_ZPD
MZU Mzdové účetnictví MZU
N_AIL Aplikovaná informatika v logistice N_AIL
N_AJG_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku II. N_AJG_2
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_ATE_2 Ateliér II. N_ATE_2
N_BSP Bezpečnost a spolehlivost logistických procesů N_BSP
NCJ_2 Německý jazyk II NCJ_2
NCJ_2a Německý jazyk II NCJ_2a
NCJ_4 Německý jazyk IV NCJ_4
NCJ_4z Německý jazyk IV NCJ_4z
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
N_DIS Diplomový seminář N_DIS
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
N_DNK Diagnostika nosných konstrukcí N_DNK
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DPR Diplomová práce N_DPR
NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium NE_ALP
NE_CJ_IDM Investment Decision Making NE_CJ_IDM
NE_DIS Diplomový seminář NE_DIS
NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium NE_FIP
NE_HSS Hospodářská a sociální statistika NE_HSS
NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium NE_MAE
NE_NJ_PRL Německý jazyk odborný - Public Relations NE_NJ_PRL
NE_OPX Praxe NE_OPX
NE_PTP Progresivní technologie pro produkční procesy pro magisterské studium NE_PTP
NE_PUR Public Relations NE_PUR
NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium NE_RLZ
NE_VTE Výrobní technologie pro ekonomy NE_VTE
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXK_K Exkurze N_EXK_K
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
N_KST_2 Konstrukce staveb II N_KST_2
N_KST_2a Konstrukce staveb II. N_KST_2a
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
NOM_1 Nauka o materiálu I. NOM_1
N_ONK Obnova nosných konstrukcí N_ONK
N_OPX Odborná praxe N_OPX
N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb N_PAR
N_PJK_2 Projekt II. N_PJK_2
NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby NPS
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
NRZ Nákup a řízení zásob NRZ
N_SAM Systémová analýza a modelování N_SAM
N_SAS Sklady a skladování N_SAS
N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov N_SFB
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_TOL Teorie omezení v logistice N_TOL
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_VTL Vývojové trendy v logistice N_VTL
N_ZFY Základy fyziky pro navazující studium N_ZFY
N_ZMK Základy mechaniky kontinua N_ZMK
OCK Ocelové konstrukce OCK
OCN Obchodní činnost OCN
OPX Odborná praxe OPX
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OVY Operační výzkum OVY
OVY_z Operační výzkum I OVY_z
OVY_2z Operační výzkum II OVY_2z
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PIS Podnikové informační systémy PIS
PMA Projektový management PMA
POR Požární rizika staveb POR
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
POS_5 Pozemní stavitelství V POS_5
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PRI_a Podnikové řízení PRI_a
PRJ_S2 Projekt 2 strojírenství PRJ_S2
PRM Personální management PRM
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PXE Odborná praxe PXE
PXK Odborná praxe PXK
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RIN Řízení investic RIN
RIZ Řízení změn RIZ
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RLZ_a Řízení lidských zdrojů RLZ_a
RLZ_ETE_II Ekonomická teorie II RLZ_ETE_II
RLZ_KDO Komunikační dovednosti RLZ_KDO
RLZ_MAD Manažerské dovednosti pro řízení lidských zdrojů RLZ_MAD
RLZ_NCJ_1 Německý jazyk I RLZ_NCJ_1
RLZ_PPR Pracovní právo RLZ_PPR
RLZ_PSP Psychologie práce a psychologie řízení RLZ_PSP
RLZ_STA Statistika pro ekonomy RLZ_STA
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
RPM Repetitorium matematiky RPM
RZI Řízení inovací RZI
SA_ACJ_4 English Language IV SA_ACJ_4
SA_AMP Corporate Administration SA_AMP
SA_BDP Buildings and Environment SA_BDP
SA_FKT Financial and Capital Markets SA_FKT
SAM Statistické a analytické metody ve stavební praxi SAM
SA_OCK Steel Structures SA_OCK
SA_OCN Business Activities SA_OCN
SA_PAP Flexibility and Strenght SA_PAP
SA_PIS Enterprise Information Systems SA_PIS
SA_POS_2 Building Construction II. SA_POS_2
SA_RIZ Change Management SA_RIZ
SA_RZI Innovation management SA_RZI
SA_SFY_1 Building Physics I. SA_SFY_1
SA_TBU_2 Building Typology II. SA_TBU_2
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR Architectural History S_DAR
S_ENG_3 English language III S_ENG_3
S_ENG_4 English Language IV S_ENG_4
SFA_b Stavební fyzika II. SFA_b
SFA_1 Stavební fyzika I. SFA_1
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
S_HIK Historical Constructions S_HIK
SHM Stavební hmoty SHM
SHM_AJ Technická odborná angličtina - Construction Materials SHM_AJ
S_IBW_H International Business Week - home S_IBW_H
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1_AJ Technická odborná angličtina - Construction Mechanics I. SMC_1_AJ
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_FLP Physics in logistics processes S_N_FLP
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
SPR Stavební právo SPR
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
S_SBR South Bohemian Region S_SBR
S_SHM Building materials S_SHM
S_SMC_1 Building mechanics I S_SMC_1
S_STM_a Strategic Management S_STM_a
STA Statistika STA
STA_z Statistika STA_z
STE_1 Strojírenské technologie I. STE_1
STG Stavební geodézie STG
STH Stavební hmoty STH
STK Statika STK
STP_V Stavebně technické průzkumy STP_V
STT Statika STT
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
S_UVB Sustainable construction of buildings S_UVB
TBU_1 Typologie budov I TBU_1
TBU_2 Typologie budov II TBU_2
TEM Termomechanika TEM
TES_2a Technologie staveb II TES_2a
TEX Základy psaní v Texu TEX
TIM_a Time management TIM_a
TMD_z Technologie a řízení dopravy - MHD TMD_z
TMR Technická měření II TMR
TSD_z Technologie a řízení dopravy - SD TSD_z
TSK Technologie svařování kovů a nekovů TSK
TVO Technologie a vedení obchodu TVO
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
UDO Úvod do dopravy a přepravy UDO
UVB_AJ Technická odborná angličtina - Sustainable construction of buildings UVB_AJ
UVG Úvod do geofyziky UVG
VEN Venkovská výstavba VEN
XX_AGP America Government and Politics XX_AGP
XX_CCC Chinese comprehensive course XX_CCC
XX_CHI1 Chinese I XX_CHI1
XX_IBCN International Business Communication and Negotiation XX_IBCN
XX_IBCNInt International Business Communication and Negotiation XX_IBCNInt
XX_WHI World History XX_WHI
ZAM Základy matematiky ZAM
Z_CPC2 Čeština pro cizince 2 Z_CPC2
ZEX Zahraniční dopravní exkurze ZEX
ZFY Základy fyziky ZFY
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
ZKP Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti ZKP
ZOS Základy obsluhy CNC strojů ZOS
ZP_MVZ_a Management vzdělávání ZP_MVZ_a
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_ROV Rodinná výchova ZP_ROV
ZP_ROV_e Rodinná výchova ZP_ROV_e
ZP_SOC_a Sociologie ZP_SOC_a
ZP_SOC_e Sociologie ZP_SOC_e
ZP_SOP_a Sociální psychologie ZP_SOP_a
ZP_TEV_a Technologie vzdělávání ZP_TEV_a
z_SZZEK1 Přípravný kurz ke SZZ - Ekonomika podniku Blok 1 z_SZZEK1
z_SZZEK2 Přípravný kurz ke SZZ - Ekonomika podniku Blok 2 z_SZZEK2
Z_ZASO Zvyšování aktivity studentů při online vzdělávání Z_ZASO
Z_ZASOV Zvyšování aktivity studentů při online vzdělávání Z_ZASOV
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.