Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2015 leto2015
Folders
Z_UVP Účetnictví v praxi Z_UVP
ZTK Základy technického kreslení ZTK
ZPZ Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb ZPZ
ZP_VPS Vývojová psychologie ZP_VPS
ZP_VLP Výchova k lidským právům ZP_VLP
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_TZP Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP
ZP_TEV Technologie vzdělávání ZP_TEV
ZP_TAN Odborná pedagogická terminologie v AJ, komparace s NJ ZP_TAN
ZP_SZP Seminář k závěrečné práci a závěrečným zkouškám ZP_SZP
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a klíčové dovednosti ZP_STV
ZP_SOP Sociální psychologie ZP_SOP
ZP_SOC Sociologie ZP_SOC
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_RVM Řízení výchovy a odborného vzdělávání, kapitoly ze školského managementu ZP_RVM
ZPR_a Základy práva ZPR_a
ZPR Základy práva ZPR
ZP_PVC Pedagogika volného času ZP_PVC
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
ZP_POV Komparativní pedagogika v odborném vzdělávání ZP_POV
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_OPS Obecná psychologie ZP_OPS
ZP_ODI Obecná didaktika ZP_ODI
ZP_MVZ Management vzdělávání ZP_MVZ
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
ZPM_LDVZ Lektor dalšího vzdělávání ZPM_LDVZ
Z_PKMS Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMS
Z_PERSL Zkouška z profesní kvalifikace Personalista Z_PERSL
ZP_DOV Didaktika odborného výcviku ZP_DOV
ZP_DOP Didaktika odborných předmětů technických a odborného výcviku ZP_DOP
ZP_DEK Didaktika odborných předmětů ekonomických ZP_DEK
ZPD Životní prostředí a doprava ZPD
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
Z_MU Mzdové účetnictví Z_MU
Z_MRLZ Moderní řízení lidských zdrojů Z_MRLZ
Z_MEDK Mediální komunikace Z_MEDK
ZMA Základy personální a mzdové agendy ZMA
Z_LVT Logistika výrobních technologií Z_LVT
Z_LRI Řízení inovací Z_LRI
Z_KKVLD Zkouška z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy Z_KKVLD
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_IVD Zkouška z profesní kvalifikace Informátor v dopravě Z_IVD
ZIP Zpracovatelské inženýrství polymerních materiálů ZIP
Z_EPD Efektivní práce s daty Z_EPD
Z_ENEX Průběžné vzdělávání energetických specialistů Z_ENEX
Z_DIS Diplomový seminář Z_DIS
Z_DIP Diplomový projekt Z_DIP
ZCR Zdravotní cestovní ruch ZCR
ZAS Zasilatelství ZAS
ZAP Projektové řízení staveb ZAP
ZAM Základy matematiky ZAM
XX_11547 Dutch Language course XX_11547
XX_11506 Ethical Hacking Fundamentals XX_11506
XX_10248 Summer school in Russia - Internetional Business XX_10248
VYA Vývoj architektury VYA
VST_BB VST_bez barier VST_BB
VST VST VST
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UPD Územní plánování a doprava UPD
UDS Úvod do studia oboru UDS
UCE_4a Účetnictví IV UCE_4a
UCE_4 Účetnictví IV UCE_4
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TMO Technologie montáže a oprav TMO
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TLD Technologie a řízení dopravy LD,VD TLD
T_KAR2 Testování karet T_KAR2
T_KAR Testování karet T_KAR
TEZ Technická měření TEZ
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TER Termoizolace TER
TEM Termomechanika TEM
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
S_ZPR_a Law Basics S_ZPR_a
S_ZOV Organization Principles of Construction and Health and Safety S_ZOV
S_UCE_3 Accounting III S_UCE_3
S_UCE_2 Accounting II S_UCE_2
S_UCE_1a Accounting I S_UCE_1a
S_TZB_2 Technical Buiding Equipment II S_TZB_2
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STT Statika STT
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
S_TES_2 Technologie staveb II S_TES_2
S_TES_1 Building Technology I S_TES_1
STA Statistika STA
S_STP Building technical investigations S_STP
S_STM Strategic Management S_STM
S_STA Statistics S_STA
S_SPR Construction Law S_SPR
S_SOK_a Social Communication S_SOK_a
S_SMC_2 Building mechanics II S_SMC_2
S_SMC_1 Construction Mechanics I S_SMC_1
S_SHM Building Materials S_SHM
S_SFY_1 Building Physics I S_SFY_1
S_SFA_a Building Physics II (acoustics, lighting) S_SFA_a
S_PSS_a Psychology and Sociology S_PSS_a
S_PRS_2 Project II CE S_PRS_2
S_PRS_1 Project I S_PRS_1
S_PRR Preparation and Structure Management S_PRR
S_PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku S_PRJ_E2
S_PRI_2a Business Management II S_PRI_2a
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SPR Stavební právo SPR
S_POS_4 Pozemní stavitelství IV S_POS_4
S_POS_3a Building construction III S_POS_3a
S_POS_2a Building Construction II S_POS_2a
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_POR Construction fire risks S_POR
S_PEM_a Personnel Management S_PEM_a
S_PEK_2 Business Economics II S_PEK_2
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_PEB_a Peníze a banky S_PEB_a
S_PAP Flexibility and Strenght S_PAP
S_ORS Valuation and Stucture Budgeting S_ORS
S_OPX Professional Practice S_OPX
S_OPR_a Business and Civil Law S_OPR_a
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
SOK Sociální komunikace SOK
S_OBP_2 Business Venture II S_OBP_2
S_OBP_1 Business Ventures 1 S_OBP_1
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_N_VTL Development trends in logistics S_N_VTL
S_NTP_2 German for Civil Engineering II S_NTP_2
S_NTP_1 German for Civil Engineering I S_NTP_1
S_N_TOR Decision-making theory S_N_TOR
S_N_TCL Technology City logistics S_N_TCL
S_N_SLP Term logistics project S_N_SLP
S_N_RDR Supply Chain Management S_N_RDR
S_N_NFP Tools of financial policy in logistics S_N_NFP
S_N_MPS Mathematical modeling of processes and systems S_N_MPS
S_N_MET Methods for planning and forecasting S_N_MET
S_N_LPZ Logistika přírodních zdrojů S_N_LPZ
S_N_LGS Logistics of services S_N_LGS
S_NJP_2 German First II S_NJP_2
S_NJP_1 German First I S_NJP_1
S_N_FLP Physics in logistics processes S_N_FLP
S_N_EXM Experimental Methods S_N_EXM
S_NEP_2 German for Economists First II S_NEP_2
S_NEP_1 German for Economists first I S_NEP_1
S_NED_4 German for Economists Second IV S_NED_4
S_NED_2 German for Economists Second II S_NED_2
S_NED_1 German for Economists Second I S_NED_1
S_N_DTM Transport Telematics S_N_DTM
S_N_DPL Diploma Thesis S_N_DPL
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_BSL Safety and reliability in logistics S_N_BSL
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
S_N_AJL_1 English for logistics I S_N_AJL_1
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
S_MZG Soil Mechanics and Geology S_MZG
S_MUS International Accounting Standards S_MUS
S_MUC Management accounting S_MUC
S_MOP Technical Thesis Methodology S_MOP
S_MIE_a Microeconomics S_MIE_a
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
S_MAT_3 Mathematics III S_MAT_3
S_MAT_2 Matematika II S_MAT_2
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAE_a Macroeconomics S_MAE_a
SMA Spalovací motory a alternativní pohony SMA
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
S_IZM Insulating Materials S_IZM
S_INF_2 Informatics II S_INF_2
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
SIN Soudní inženýrství SIN
SHM Stavební hmoty SHM
S_GEO_a Land Surveying S_GEO_a
SFY_2 Stavební fyzika II SFY_2
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
S_FRI_2 Corporate Finance II S_FRI_2
S_FRI_1 Corporate Finance I S_FRI_1
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SEK Světová ekonomika SEK
SED_5 Španělský jazyk pro ekonomy druhý V SED_5
SED_4 Španělský jazyk pro ekonomy druhý IV SED_4
SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SED_3
SED_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SED_2
SED_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SED_1
SEDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SEDK_3
SDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SDK_3
SDK_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SDK_2
S_DEG_a Descriptive Geometry S_DEG_a
S_DAN_a Taxes S_DAN_a
S_CAD_4 CAD Systems IV S_CAD_4
S_CAD_3 CAD Systems III S_CAD_3
S_CAD_2 CAD Systems II S_CAD_2
S_CAD_1 CAD Systems I S_CAD_1
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
S_BET_2 Concrete Constructions II S_BET_2
S_BET_1a Concrete Constructions I S_BET_1a
S_BAK Bachelor Work S_BAK
S_ATP_2 English for Civil Engineering II S_ATP_2
S_ATP_1 English for Civil Engineering students I S_ATP_1
S_AJP_2 English as the First Language II S_AJP_2
S_AJP_1 English First I S_AJP_1
S_AEP_2 English for Economists First II S_AEP_2
S_AEP_1 English for Economists first I S_AEP_1
S_AED_4 English for Economists Second IV S_AED_4
S_AED_3 English for Economists second III S_AED_3
S_AED_2 English for Economists Second II S_AED_2
S_AED_1 English Second I S_AED_1
RTP_2 Ruský jazyk pro techniky první II RTP_2
RTP_1 Ruský jazyk pro techniky první I RTP_1
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
RSD_2 Řízení stavebního díla II RSD_2
RSD_1a Řízení stavebního díla I RSD_1a
RSD_1 Řízení stavebního díla I RSD_1
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJP_2 Ruský jazyk prní II RJP_2
RJP_1 Ruský jazyk prní I RJP_1
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RJA Řízení jakosti RJA
REP_3 Ruský jazyk pro ekonomy první III REP_3
REP_2 Ruský jazyk pro ekonomy první II REP_2
REP_1 Ruský jazyk pro ekonomy první I REP_1
RED_4 Ruský jazyk pro ekonomy druhý IV RED_4
RED_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RED_3
RED_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RED_2
RED_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RED_1
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
RDP_1 Ruský jazyk pro dopravu 1 RDP_1
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RDK_3
RDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RDK_2
RDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RDK_1
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PVS Projektování a výroba strojírenství PVS
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PTV Progresivní technologie budov PTV
PTM Pokročilé technické materiály PTM
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PSS Psychologie a sociologie PSS
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRO_2 Projekt II obchod PRO_2
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRJ_S2 Projekt 2 strojírenství PRJ_S2
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRJ_D2 Projekt 2 doprava PRJ_D2
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRI_2 Podnikové řízení II PRI_2
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI Podnikové řízení PRI
PRD_2 Projekt II doprava PRD_2
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_2a Pozemní stavitelství II POS_2a
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_1a Pozemní stavitelství I POS_1a
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POR Požární rizika staveb POR
POI Povrchové inženýrství POI
PMA Projektový management PMA
PEM_a Personální management PEM_a
PEM Personální management PEM
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PEB Peníze a banky PEB
PCM Procesní management PCM
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
OVS Organizace veřejné správy OVS
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OPX_d1 Odborná praxe - doprava 1 OPX_d1
OPX Odborná praxe OPX
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
OPR Obchodní právo OPR
ONE_a Oceňování nemovitostí ONE_a
ONE Oceňování nemovitostí ONE
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBC Obchodní činnost OBC
N_TVU_2 Navazujcící tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_TVU_1 Navazujcící tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
NTP_4 Německý jazyk pro techniky IV NTP_4
NTP_3 Německý jazyk pro techniky III NTP_3
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
N_TOL Teorie omezení v logistice N_TOL
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_SWI Softwarové inženýrství N_SWI
N_SSP Stavební stroje a manipulační prostředky N_SSP
NSP_2 Německý jazyk pro strojírenství II. NSP_2
NSP_1 Německý jazyk pro strojírenství I. NSP_1
N_SLP Semestrální logistický projekt N_SLP
N_SAZ Stroje a zařízení N_SAZ
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
N_PZK Přijímací zkouška Logistické technologie N_PZK
N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení N_PNI
NOP Nauka o podniku NOP
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
N_MPS Matematické modelování procesů a systémů N_MPS
NMgr Dopravní technologie a spoje NMgr. NMgr
N_LPZ Logistika přírodních zdrojů N_LPZ
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_KVM Kvantitativní metody N_KVM
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
N_FAM Facility management N_FAM
N_EXK Navazující studium exkurze do podniku N_EXK
NEP_3 Německý jazyk pro ekonomy první III NEP_3
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
N_EKM Ekonometrie N_EKM
NED_5 Německý jazyk pro ekonomy druhý V NED_5
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
N_DYV Dynamické plánování výroby N_DYV
N_DTM Dopravní telematika N_DTM
NDP_2 Německý jazyk pro dopravu 2 NDP_2
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice N_BSL
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_AIL Aplikovaná informatika v logistice N_AIL
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MUC_a Manažerské účetnictví MUC_a
MUC Manažerské účetnictví MUC
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP Metodika odborné práce MOP
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MIE Mikroekonomie MIE
MEK Mechanika tekutin MEK
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
MAV Marketingový výzkum MAV
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAR_a Marketing MAR_a
MAR Marketing MAR
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAM_2 Marketing management II MAM_2
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAM_1 Marketing management I MAM_1
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAE Makroekonomie MAE
MAD_a Managerské dovednosti MAD_a
MAD Managerské dovednosti MAD
MAA Marketingové aplikace MAA
LVT Logistika výrobních technologií LVT
LTE Teorie systému - předmět základů Bc. LTE
LTA_2 Technology and logistics LTA_2
LTA_1 Technology and logistics LTA_1
LSP Správa databází LSP
LRI Řízení inovací LRI
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LPM Přepravní a manipulační prostředky LPM
LOS Logistika ve strojírenství LOS
LOG_a Logistika LOG_a
LOG Logistika LOG
LMI Matematika v inženýrské praxi LMI
LMA Manažerské účetnictví LMA
LLV Legislativa v logistice LLV
LLP Logistika přírodních zdrojů LLP
LLO Logistika - předmět základu Bc. LLO
LKV_1 Kvantitativní metody v rozhodování I. LKV_1
LIS Logistické informační systémy LIS
LFL Fyzika v logistických procesech LFL
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
LDIS Diplomový seminář LDIS
LDIP Diplomový projekt LDIP
KRM Krizový management KRM
KOD Kombinovaná doprava KOD
KIN Kinematika KIN
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
IZM Izolační materiály IZM
IS_KH Sova-Konzultační hodiny IS_KH
IS_D005 IS_D005 - pedagogické oddělení - NEMAZAT IS_D005
IPR Inovační procesy IPR
INF_2 Informatika II INF_2
INF_1 Informatika INF_1
CHS Chemie CHS
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
HOP Hotelový provoz HOP
HIK Historické konstrukce HIK
GID Geoinformatika v dopravě GID
GEO_a Geodézie GEO_a
GEO Geodézie GEO
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FTR_a Finanční trh FTR_a
FTR Finanční trh FTR
FRI_2a Finanční řízení podniku II FRI_2a
FRI_2 Finanční řízení podniku II FRI_2
FRI_1a Finanční řízení podniku I FRI_1a
FRI_1 Finanční řízení podniku I FRI_1
FMO Financování měst a obcí FMO
FIN Financování investic FIN
FED_4 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý IV FED_4
FED_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FED_3
FED_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FED_1
FEDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FEDK_3
EXK Bakalářské studium exkurze do podniku EXK
ETP Etika v podnikání ETP
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
ENE Energetika ENE
ELT Elektronické testování školení ELT
EKS Ekologické stavby EKS
EKL Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologie EKL
EET Etika a etiketa EET
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
DYN Dynamika DYN
DVS_a Dopravní infrastruktura a teorie dopravních systémů DVS_a
DVS Dopravní a vodohospodářské stavby DVS
DPY Dopravní prostředky DPY
DOT Dopravní stavby DOT
DOS_a Dopravní služby DOS_a
DOS Dopravní služby DOS
DOR Dopravní právo DOR
DOP Dopravní politika DOP
DOO Dopravní obslužnost DOO
DKE Dopravní kurz zaměřený na odborné exkurze DKE
DIS_r Diplomový seminář_r DIS_r
DIS Diplomový seminář DIS
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DBT Bewerbungstraining - Deutsch DBT
DAP_2a Doprava a přeprava II DAP_2a
DAP_2 Doprava a přeprava II DAP_2
DAP_1a Doprava a přeprava I DAP_1a
DAP_1 Doprava a přeprava I DAP_1
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAN Daně DAN
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAK Bakalářská práce BAK
A_ZNS Health and safety buildings A_ZNS
A_VYA Architecture development A_VYA
A_UUP Urbanismus a územní plánování A_UUP
A_TZB_2 Technical building Equipment A_TZB_2
A_TZB_1 Technical building Equipment A_TZB_1
ATV Automatizované technické výpočty ATV
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATE A_TEST ATE
A_TBO Typology of residential and civil buildings A_TBO
A_TBM Trade Business Management A_TBM
A_STA Statistics A_STA
ASP_2 Anglický jazyk pro strojírenství II. ASP_2
ASP_1 Anglický jazyk pro strojírenství I. ASP_1
A_SMC_2 Construction Mechanics II A_SMC_2
A_SMC_1 Construction Mechanics I A_SMC_1
A_SFA Building Physics A_SFA
A_RJZ_1 Ruský jazyk pro začátečníky A_RJZ_1
A_PRS_1 Project I A_PRS_1
A_PRO Project A_PRO
A_POS_4 Building Construction IV A_POS_4
A_POS_3 Building Construction III A_POS_3
A_POS_2 Building Construction II A_POS_2
A_POR Construction fire risks A_POR
A_PAP Flexibilty and Strenght A_PAP
A_OCH Sights protection and maintaining A_OCH
A_NJZ_1 Německý jazyk pro začátečníky A_NJZ_1
A_MZG Soil Mechanics and Geology A_MZG
A_MAT_3 Mathematics 3 A_MAT_3
A_MAT_2 Mathematics 2 A_MAT_2
A_MAM Marketing management A_MAM
AKV Všeobecná konverzace v AJ AKV
A_KDK Metal and Wooden Structures A_KDK
AJZ_1 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_INF_2 Informatics 2 A_INF_2
A_INF_1 Informatics I A_INF_1
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
A_HRM Human resources management A_HRM
A_HIK Historical Constructions A_HIK
A_FIA Financial analysis A_FIA
A_FDM Financial decision making A_FDM
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
A_EPC Economy Policy in the Czech Republic A_EPC
A_ENS Low energetic and passive constructions A_ENS
A_EKS Ecological Structures A_EKS
A_EKL Creation and protection of the environment A_EKL
AED_5 Anglický jazyk pro ekonomy druhý V AED_5
AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV AED_4
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AED_2
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III ADK_3
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
A_CZE Czech A_CZE
A_BZK Contrete and Brick structures A_BZK
A_BPR Business Presentation A_BPR
A_BAD Business Administration A_BAD
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.