Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2014 leto2014
Složky
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Z_VESS Specializační kurz Veřejná správa Z_VESS
Z_UVP Účetnictví v praxi Z_UVP
Z_UPS Účetnictví pro podnikatelské subjekty Z_UPS
ZTK Základy technického kreslení ZTK
Z_SDL Specializační kurz Dopravní logistika Z_SDL
Z_RSDS Specializační kurz Řízení stavebního díla Z_RSDS
Z_ROK Praktický kurz ruské obchodní korespondence Z_ROK
Z_RJ_Z Ruský jazyk pro začátečníky (zaměstnanci) Z_RJ_Z
Z_RJ_P2 Ruský jazyk pro pokročilé - úroveň B2 (zaměstnanci) Z_RJ_P2
Z_RJ_MP Ruský jazyk pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_RJ_MP
Z_RESS Specializační kurz Rekonstrukce staveb Z_RESS
Z_RDL Rekvalifikační kurz Dopravní logistika Z_RDL
ZPZ Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb ZPZ
ZP_VPS Vývojová psychologie ZP_VPS
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_TEV Technologie vzdělávání ZP_TEV
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a klíčové dovednosti ZP_STV
ZP_SOP Sociální psychologie ZP_SOP
ZP_SOC Sociologie ZP_SOC
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZPR_a Základy práva ZPR_a
ZPR Základy práva ZPR
ZP_PVC Pedagogika volného času ZP_PVC
Z_PPS Počítačové projektování staveb Z_PPS
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
Z_POSS Specializační kurz Pozemní stavitelství Z_POSS
Z_PORS Specializační kurz Podniková ekonomika a řízení Z_PORS
ZP_OPS Obecná psychologie ZP_OPS
ZP_ODI Obecná didaktika ZP_ODI
ZP_MVZ Management vzdělávání ZP_MVZ
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
Z_PKMS Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMS
Z_PKMAT Přípravný kurz z matematiky Z_PKMAT
Z_PERS Podniková ekonomika a řízení specializační Z_PERS
ZP_DOV Didaktika odborného výcviku ZP_DOV
ZPD Životní prostředí a doprava ZPD
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
Z_ORF Osobní a rodinné finance Z_ORF
Z_OBPS Specializační kurz Obchodní podnikání Z_OBPS
ZNS_xstm Zdravotní nezávadnost staveb-2kredity ZNS_xstm
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
Z_NOK Praktický kurz německé obchodní korespondence Z_NOK
Z_NJZ Německý jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_NJZ
Z_NJ_MP Německý jazyk pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_NJ_MP
Z_MU Mzdové účetnictví Z_MU
Z_MRLZ Moderní řízení lidských zdrojů Z_MRLZ
Z_MKT Práce s moderními komunikačními technologiemi Z_MKT
Z_MDPS Specializační kurz Management dopravy a přepravy Z_MDPS
Z_MARS Specializační kurz Marketing Z_MARS
Z_MANS Specializační kurz Management Z_MANS
ZMA Základy personální a mzdové agendy ZMA
Z_KSTV Kreslení stavebních výkresů na PC Z_KSTV
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_IZOS Specializační kurz Izolace Z_IZOS
ZIP Zpracovatelské inženýrství polymerních materiálů ZIP
Z_IKRJ Intenzivní kurz ruského jazyka Z_IKRJ
Z_FPBS Specializační kurz Finanční řízení, pojišťovnictví a bankovnictví Z_FPBS
Z_FIUS Specializační kurz Finance a účetnictví Z_FIUS
Z_EPMS Efektivní práce s MS Office Z_EPMS
Z_EPD Efektivní práce s daty Z_EPD
Z_ENEX Průběžné vzdělávání energetických specialistů Z_ENEX
Z_ELV E-Learning pro vyučující Z_ELV
Z_EKOS Specializační kurz Ekonomie Z_EKOS
Z_DSL Daň silniční Z_DSL
Z_DS Daňový specialista Z_DS
Z_DPPO Daň z příjmů právnických osob Z_DPPO
Z_DPH Daň z přidané hodnoty Z_DPH
Z_DPFO Daň z příjmů fyzických osob Z_DPFO
Z_DE Vedení daňové evidence Z_DE
ZAS Zasilatelství ZAS
ZAP Projektové řízení staveb ZAP
Z_AOK Praktický kurz anglické obchodní korespondence Z_AOK
ZAM Základy matematiky ZAM
Z_AJZ Anglický jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_AJZ
Z_AJP_I Anglický jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance I. Z_AJP_I
Z_AJ_MP Anglický jazyk - pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_AJ_MP
Z_AJ_I Anglický jazyk - individuální kurz (zaměstnanci) Z_AJ_I
XX_9300 English for Engineers XX_9300
XX_9217 Transport Systems Management XX_9217
VYA Vývoj architektury VYA
VST_BB VST_bez barier VST_BB
VST VST VST
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UPD Územní plánování a doprava UPD
UOF Účetnictví obchodních firem UOF
UDS Úvod do studia oboru UDS
UCE_4a Účetnictví IV UCE_4a
UCE_4 Účetnictví IV UCE_4
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
UCE_PC2 Účetnictví na počítači UCE_PC2
UCE_PC Účetnictví na počítači UCE_PC
TZD Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TVP_2 Tělesná výchova - plavání II. TVP_2
TVP_1 Tělesná výchova - plavání TVP_1
TVM_2 Tělesná výchova - míčové hry II. TVM_2
TVM_1 Tělesná výchova - míčové hry TVM_1
TVF_2 Tělesná výchova - Futsal II. TVF_2
TVF_1 Tělesná výchova - fotbal TVF_1
TVA_2 Tělesná výchova - aerobik II. TVA_2
TVA_1 Tělesná výchova - aerobik TVA_1
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TSD Technologie a řízení dopravy - SD TSD
TRP Tvorba reklamních prostředků TRP
TMO Technologie montáže a oprav TMO
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TLD Technologie a řízení dopravy LD,VD TLD
T_KAR2 Testování karet T_KAR2
T_KAR Testování karet T_KAR
TEZ Technická měření TEZ
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TER Termoizolace TER
TEM Termomechanika TEM
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STT Statika STT
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
STA Statistika STA
SPS Sociální psychologie SPS
SPR Stavební právo SPR
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
SOK Sociální komunikace SOK
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SMA Spalovací motory a alternativní pohony SMA
SHM_1 Stavební hmoty I SHM_1
SHM Stavební hmoty SHM
SFY_2 Stavební fyzika II SFY_2
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SEK Světová ekonomika SEK
SED_5 Španělský jazyk pro ekonomy druhý V SED_5
SED_4 Španělský jazyk pro ekonomy druhý IV SED_4
SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SED_3
SED_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SED_2
SED_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SED_1
SEDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SEDK_3
SEDK_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SEDK_2
SEDK_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SEDK_1
SDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SDK_3
SDK_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SDK_2
SDK_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SDK_1
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
RTP_2 Ruský jazyk pro techniky první II RTP_2
RTP_1 Ruský jazyk pro techniky první I RTP_1
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
RSD_2 Řízení stavebního díla II RSD_2
RSD_1a Řízení stavebního díla I RSD_1a
RSD_1 Řízení stavebního díla I RSD_1
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
RP Řízení profesní kariéry RP
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJP_2 Ruský jazyk prní II RJP_2
RJP_1 Ruský jazyk prní I RJP_1
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RJA Řízení jakosti RJA
REP_3 Ruský jazyk pro ekonomy první III REP_3
REP_2 Ruský jazyk pro ekonomy první II REP_2
REP_1 Ruský jazyk pro ekonomy první I REP_1
RED_4 Ruský jazyk pro ekonomy druhý IV RED_4
RED_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RED_3
RED_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RED_2
RED_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RED_1
REDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III REDK_3
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
REDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I REDK_1
RDP_1 Ruský jazyk pro dopravu 1 RDP_1
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RDK_3
RDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RDK_2
RDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RDK_1
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PUC Praktika z účetnictví PUC
PTV Progresivní technologie budov PTV
PTM Pokročilé technické materiály PTM
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PSS Psychologie a sociologie PSS
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRO_2 Projekt II obchod PRO_2
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRM_2 Projekt II marketing PRM_2
PRM_1 Projekt I management PRM_1
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRJ_S2 Projekt 2 strojírenství PRJ_S2
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRJ_D2 Projekt 2 doprava PRJ_D2
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRI_2 Podnikové řízení II PRI_2
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI Podnikové řízení PRI
PRF_2 Projekt II finance PRF_2
PRE_1 Projekt I ekonomika PRE_1
PRD_2 Projekt II doprava PRD_2
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POR Požární rizika staveb POR
POI Povrchové inženýrství POI
POB_2 Pojišťovnictví a bankovnictví II POB_2
POB_1 Pojišťovnictví a bankovnictví I POB_1
PEM_a Personální management PEM_a
PEM Personální management PEM
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PEB Peníze a banky PEB
PCM Procesní management PCM
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVY Operační výzkum OVY
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
OVS Organizace veřejné správy OVS
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OPX_d1 Odborná praxe - doprava 1 OPX_d1
OPX Odborná praxe OPX
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
OPR Obchodní právo OPR
ONE Oceňování nemovitostí ONE
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBC Obchodní činnost OBC
NTP_4 Německý jazyk pro techniky IV NTP_4
NTP_3 Německý jazyk pro techniky III NTP_3
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
NSP_2 Německý jazyk pro strojírenství II. NSP_2
NOP Nauka o podniku NOP
NMgr Dopravní technologie a spoje NMgr. NMgr
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NEP_5 Německý jazyk pro ekonomy první V NEP_5
NEP_4 Německý jazyk pro ekonomy první IV NEP_4
NEP_3 Německý jazyk pro ekonomy první III NEP_3
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
NED_5 Německý jazyk pro ekonomy druhý V NED_5
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
NEDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NEDK_1
NDP_2 Německý jazyk pro dopravu 2 NDP_2
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MUC_a Manažerské účetnictví MUC_a
MUC Manažerské účetnictví MUC
MTT Moderní trendy a technologie v obchodě MTT
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP Metodika odborné práce MOP
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MIE Mikroekonomie MIE
MEK Mechanika tekutin MEK
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
MAV Marketingový výzkum MAV
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAR_a Marketing MAR_a
MAR Marketing MAR
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAM_2 Marketing management II MAM_2
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAM_1 Marketing management I MAM_1
MAK Marketingová komunikace MAK
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAE Makroekonomie MAE
MAD_a Managerské dovednosti MAD_a
MAD Managerské dovednosti MAD
MAA Marketingové aplikace MAA
LVT Logistika výrobních technologií LVT
LTE Teorie systému - předmět základů Bc. LTE
LTA_2 Technology and logistics LTA_2
LTA_1 Technology and logistics LTA_1
LSP Správa databází LSP
LRI Řízení inovací LRI
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LPM Přepravní a manipulační prostředky LPM
LOS Logistika ve strojírenství LOS
LOG_a Logistika LOG_a
LOG Logistika LOG
LMI Matematika v inženýrské praxi LMI
LMA Manažerské účetnictví LMA
LLV Legislativa v logistice LLV
LLP Logistika přírodních zdrojů LLP
LLO Logistika - předmět základu Bc. LLO
LKV_1 Kvantitativní metody v rozhodování I. LKV_1
LIS Logistické informační systémy LIS
LFL Fyzika v logistických procesech LFL
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
LDIS Diplomový seminář LDIS
LDIP Diplomový projekt LDIP
KRM Krizový management KRM
KOD Kombinovaná doprava KOD
KIN Kinematika KIN
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
IS_KH Sova-Konzultační hodiny IS_KH
IS_D005 IS_D005 - pedagogické oddělení - NEMAZAT IS_D005
IPV_TPR Týmový projekt IPV_TPR
IPV_STV Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie IPV_STV
IPV_RS_ZP Závěrečná práce IPV_RS_ZP
IPV_RS_VST Vybrané stati z TZB IPV_RS_VST
IPV_RS_TTD Tvorba technické dokumentace IPV_RS_TTD
IPV_RS_STH Stavební hmoty IPV_RS_STH
IPV_RS_SEM Semestrální projekt k závěrečné práci IPV_RS_SEM
IPV_RS_PT2 Pozemní stavitelství a technologie provádění II IPV_RS_PT2
IPV_RS_PT1 Pozemní stavitelství a technologie provádění I IPV_RS_PT1
IPV_RS_KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví IPV_RS_KAS
IPV_RS_INF Informatika IPV_RS_INF
IPV_RS_EST Ekonomika ve stavebnictví IPV_RS_EST
IPV_PRIK Příprava kurzů IPV_PRIK
IPV_PED Pedagogické dovednosti IPV_PED
IPV_OP_ZP Závěrečná práce IPV_OP_ZP
IPV_OP_PRV Právo IPV_OP_PRV
IPV_OP_POH Podnikové hospodářství IPV_OP_POH
IPV_OP_OP2 Oceňování podniku 2 IPV_OP_OP2
IPV_OP_OP1 Oceňování podniku 1 IPV_OP_OP1
IPV_OP_OM Oceňování majetku IPV_OP_OM
IPV_OP_FU2 Finanční účetnictví II IPV_OP_FU2
IPV_OP_FU1 Finanční účetnictví I IPV_OP_FU1
IPV_OP_FM2 Finanční management II IPV_OP_FM2
IPV_OP_FM1 Finanční management I IPV_OP_FM1
IPV_OP_DAN Daně IPV_OP_DAN
IPV_KDO Komunikační dovednosti IPV_KDO
IPV_ADM Administrativa IPV_ADM
IPR Inovační procesy IPR
IP_LSBP Learning Sustainable Building Principles IP_LSBP
INP Insolvenční právo INP
INF_2 Informatika II INF_2
INF_1 Informatika INF_1
CHS Chemie ve strojírenství CHS
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
HIK Historické konstrukce HIK
GID Geoinformatika v dopravě GID
GEO_a Geodézie GEO_a
GEO Geodézie GEO
FYZ Fyzika FYZ
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FTR_a Finanční trh FTR_a
FTR Finanční trh FTR
FRI_2a Finanční řízení podniku II FRI_2a
FRI_2 Finanční řízení podniku II FRI_2
FRI_1a Finanční řízení podniku I FRI_1a
FRI_1 Finanční řízení podniku I FRI_1
FPK Finanční a pojistné kalkulace FPK
FMO Financování měst a obcí FMO
FIN Financování investic FIN
FED_5 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý V FED_5
FED_4 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý IV FED_4
FED_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FED_3
FED_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FED_2
FED_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FED_1
FEDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FEDK_3
FEDK_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FEDK_2
FEDK_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FEDK_1
FDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FDK_3
FDK_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FDK_2
ETP Etika v podnikání ETP
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
ENE Energetika ENE
EKS Ekologické stavby EKS
EKL Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologie EKL
EET Etika a etiketa EET
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
DYN Dynamika DYN
DVS_a Dopravní infrastruktura a teorie dopravních systémů DVS_a
DVS Dopravní a vodohospodářské stavby DVS
DPY Dopravní prostředky DPY
DOT Dopravní stavby DOT
DOS_a Dopravní služby DOS_a
DOS Dopravní služby DOS
DOR Dopravní právo DOR
DOP Dopravní politika DOP
DOO Dopravní obslužnost DOO
DKE Dopravní kurz zaměřený na odborné exkurze DKE
DIS_r Diplomový seminář_r DIS_r
DIS Diplomový seminář DIS
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DBT Bewerbungstraining - Deutsch DBT
DAP_2 Doprava a přeprava II DAP_2
DAP_1a Doprava a přeprava I DAP_1a
DAP_1 Doprava a přeprava I DAP_1
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAN Daně DAN
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CCCC cccc CCCC
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAK Bakalářská práce BAK
A_ZNS Health Safety of Buildings A_ZNS
A_VYA Architecture development A_VYA
A_UUP Urbanismus a územní plánování A_UUP
A_TZB_1 Technical building Equipment A_TZB_1
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATE A_TEST ATE
A_TBO Typology of residential and civil buildings A_TBO
A_TBM Trade Business Management A_TBM
A_SMC_2 Construction Mechanics II A_SMC_2
A_SFA_2 Building Physics A_SFA_2
A_RJZ_1 Ruský jazyk pro začátečníky A_RJZ_1
A_PRO Project A_PRO
A_POS_3 Building Construction III A_POS_3
A_POR Construction fire risks A_POR
A_PAR Failures and Reconstructions A_PAR
A_OCH Sights protection and maintaining A_OCH
A_NJZ_1 Německý jazyk pro začátečníky A_NJZ_1
A_MZG Soil Mechanics and Geology A_MZG
A_MAT_3 Mathematics 3 A_MAT_3
A_MAT_2 Mathematics 2 A_MAT_2
A_MAM Marketing management A_MAM
AKV Všeobecná konverzace v AJ AKV
AKO Odborná konverzace v AJ AKO
A_KDK Metal and Wooden Structures A_KDK
A_KAS Calculation and Offers in Civil Engineering A_KAS
AJZ_2 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_2
AJZ_1 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_IPU Intensive Programme Erasmus summer 2014 A_IPU
A_INF_2 Informatics 2 A_INF_2
A_INF_1 Informatics I A_INF_1
A_IDW Introduction Week A_IDW
A_IBW_H International Business Week - home A_IBW_H
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
A_HRM Human resources management A_HRM
A_HIK Historical Constructions A_HIK
A_FIA Financial analysis A_FIA
A_FDM Financial decision making A_FDM
AEP_5 Anglický jazyk pro ekonomy první V AEP_5
AEP_4 Anglický jazyk pro ekonomy první IV AEP_4
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
A_EPC Economy Policy in the Czech Republic A_EPC
A_ENS Low energetic and passive constructions A_ENS
A_EKL Creation and protection of the environment A_EKL
AED_5 Anglický jazyk pro ekonomy druhý V AED_5
AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV AED_4
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AED_2
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
AEDK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AEDK_3
AEDK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AEDK_2
AEDK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AEDK_1
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III ADK_3
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
A_CZE Czech A_CZE
A_BPR Business Presentation A_BPR
A_BAD Business Administration A_BAD
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.