Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2018 leto2018
Folders
z_ZNAL_MIN Znalecké minimum z_ZNAL_MIN
ZTS Zatížení staveb ZTS
z_SYJAK Systém jakosti z_SYJAK
z_SRAD Správní řád z_SRAD
ZPZ Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb ZPZ
ZP_VPS_a Vývojová psychologie ZP_VPS_a
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
z_PSYCH Psychologické aspekty práce v ochraně a podpoře veřejného zdraví z_PSYCH
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie ZP_STV
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_OPS_a Obecná psychologie ZP_OPS_a
ZP_ODI_a Obecná didaktika ZP_ODI_a
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
Z_PKMLOG Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMLOG
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
z_LZOPVZ Lidské zdroje v ochraně a podpoře veřejného zdraví z_LZOPVZ
Z_KCIN_2 Kurz čínského jazyka II Z_KCIN_2
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_ENEX Průběžné vzdělávání energetických specialistů Z_ENEX
z_BOVZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci z_BOVZ
ZAP Projektové řízení staveb ZAP
XX_14036 Logistic Project XX_14036
XX_ZV023 Introduction to information system XX_ZV023
XX_ZV022 Strategic management XX_ZV022
XX_ZV021 Technology and Design XX_ZV021
XX_ZV020 Biomimicry in architectural design XX_ZV020
XX_ZV019 Marketing Management XX_ZV019
XX_ZV018 Foundations of English Communication XX_ZV018
XX_ZV009 Payroll XX_ZV009
XX_ZV007 International market research XX_ZV007
XX_ZV006 Spanish basics XX_ZV006
XX_ZV005 Introduction to Economics XX_ZV005
XX_ZV004 Russian Language XX_ZV004
XX_ZV003 History of economic thought XX_ZV003
XX_ZV002 History XX_ZV002
XX_ZL001 Logistic Project XX_ZL001
XX_ORG Organizational Behavior XX_ORG
XX_KTC Korean Tea Ceremony and World Tea Culture XX_KTC
XX_KOR Korean XX_KOR
XX_FIM Financial Management XX_FIM
XX_BET Business Ethics XX_BET
XX_ANM Analysis of Management XX_ANM
VEN Venkovská výstavba VEN
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
USC Úvod do studia čínských trhů USC
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVO Technologie a vedení obchodu TVO
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TMR Technická měření II TMR
TMD_z Technologie a řízení dopravy - MHD TMD_z
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD TLD_z
TLD Technologie a řízení dopravy LD,VD TLD
TIM_a Time management TIM_a
TES_2a Technologie staveb II TES_2a
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TEM Termomechanika TEM
TBU_2 Typologie budov II TBU_2
S_UVB Sustainable construction of buildings S_UVB
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STT Statika STT
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
STG Stavební geodézie STG
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STA Statistika STA
S_SRK Static Solution of Constructions S_SRK
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SPR Stavební právo SPR
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_PEK_2 Business Economics II S_PEK_2
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_PAP Flexibility and Strenght S_PAP
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_N_LGS Logistics of Services S_N_LGS
S_N_KVM Quantitative Methods S_N_KVM
S_N_FLP Fyzika v logistických procesech S_N_FLP
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
S_MAT_2 Mathematics II S_MAT_2
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAM Marketing management S_MAM
S_IPR Inovační procesy S_IPR
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_IBW_H International Business Week - home S_IBW_H
SHM Stavební hmoty SHM
S_HIK Historical Constructions S_HIK
S_FYS Physics S_FYS
S_FPO_2 Corporate Finance II S_FPO_2
S_FPO_1 Corporate finance I S_FPO_1
SFA_b Stavební fyzika II. SFA_b
SDK_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SDK_2
S_DAR Architectural History S_DAR
S_CTR Controlling S_CTR
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_BSE Business Ethics S_BSE
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
SA_N_VTL Trends in Logistics SA_N_VTL
SA_N_MET Methods for Planning and Forecasting SA_N_MET
SA_N_EXM Experimental Methods SA_N_EXM
SA_N_DPL Diplomová práce SA_N_DPL
SA_N_AJL_2 English for logistics II SA_N_AJL_2
S_ACJ_2 English Language II S_ACJ_2
S_ACJ_1 English language I S_ACJ_1
RZI Řízení inovací RZI
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
RLZ_a Řízení lidských zdrojů RLZ_a
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJZ Ruský jazyk pro začátečníky RJZ
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RIZ Řízení změn RIZ
RIN Řízení investic RIN
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PSA Psychologické aspekty - vedení a řízení lidí PSA
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRM Personální management PRM
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRJ_S2 Projekt 2 strojírenství PRJ_S2
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
POS_5 Pozemní stavitelství V POS_5
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POR Požární rizika staveb POR
POI Povrchové inženýrství POI
PIS Podnikové informační systémy PIS
PEM_a Personální management PEM_a
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PCR_1 Podniky cestovního ruchu 1 PCR_1
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVY_z Operační výzkum I OVY_z
OVY Operační výzkum OVY
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OPX Odborná praxe OPX
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OCN Obchodní činnost OCN
OCK Ocelové konstrukce OCK
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBC Obchodní činnost OBC
N_VTL Vývojové trendy v logistice N_VTL
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
N_TOL Teorie omezení v logistice N_TOL
N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov N_SFB
NRZ Nákup a řízení zásob NRZ
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby NPS
N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb N_PAR
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_LPZ Logistika přírodních zdrojů N_LPZ
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_KST_2 Konstrukce staveb II N_KST_2
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_EXK_K Exkurze N_EXK_K
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
N_EKM Ekonometrie N_EKM
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
N_DYV Dynamické plánování výroby N_DYV
NDP_2 Německý jazyk pro dopravu 2 NDP_2
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
NCJ_4z Německý jazyk IV NCJ_4z
NCJ_4 Německý jazyk IV NCJ_4
NCJ_2z Německý jazyk II NCJ_2z
NCJ_2 Německý jazyk II NCJ_2
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
N_ATE_2 Ateliér II. N_ATE_2
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_AIL Aplikovaná informatika v logistice N_AIL
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
MZU Mzdové účetnictví MZU
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
M_ZAP Závěrečná práce M_ZAP
MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD MVD_z
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MIN Materiálové inženýrství MIN
MIE Mikroekonomie MIE
MEK Mechanika tekutin MEK
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_2z Matematika II MAT_2z
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_z Matematika I MAT_z
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAK Marketingová komunikace MAK
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MADO Managerské dovednosti MADO
MAD_a Managerské dovednosti MAD_a
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LOG_a Logistika LOG_a
LOG Logistika LOG
LIS Logistické informační systémy LIS
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
KRM Krizový management KRM
KOD Kombinovaná doprava KOD
KIN Kinematika KIN
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
IZM Izolační materiály IZM
IPB Integrované projektování budov IPB
INF_2 Informatika II INF_2
INF_1 Informatika INF_1
IMP_z Intermodální přeprava IMP_z
CHS_n Chemie CHS_n
CH_GHK Čína - geografie, historie, kultura CH_GHK
CH_ETO Etika a obchodní jednání na čínských trzích CH_ETO
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
HOP Hotelový provoz HOP
HIK Historické konstrukce HIK
GCR Geografie pro cestovní ruch GCR
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS Fyzika FYS
FPO_2 Finance podniku 2 FPO_2
FPO_1 Finance podniku 1 FPO_1
FMO Financování měst a obcí FMO
FKT Finanční a kapitálové trhy FKT
FIP_1 Finance podniku I FIP_1
FIN Financování investic FIN
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_ST Exkurze EXK_ST
EXK Odborná exkurze EXK
ETP Etika v podnikání ETP
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
ENE Energetika ENE
EDS Environmentální dopady ve strojírenství EDS
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
DYN Dynamika DYN
DVS_a Dopravní infrastruktura a teorie dopravních systémů DVS_a
DPY_z Dopravní prostředky DPY_z
DPY Dopravní prostředky DPY
DOT_z Dopravní stavby DOT_z
DOT Dopravní stavby DOT
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DOR Dopravní právo DOR
DOP_z Dopravní politika DOP_z
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS Diplomový seminář DIS
DAP_2a Doprava a přeprava II DAP_2a
DAP_1 Doprava a přeprava I DAP_1
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAN Daně DAN
CTR Controlling CTR
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CIN_4a Čínština IV. CIN_4a
CIN_2a Čínština II. CIN_2a
CER Cestovní ruch CER
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
BIM Management životního cyklu stavby BIM
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BDP Budovy a prostředí BDP
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK Bakalářská práce BAK
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATL_2 Ateliér II ATL_2
AMT Aplikovaná matematika pro techniky AMT
AMP Administrativa podniku AMP
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III ADK_3
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
ACJ_4z Anglický jazyk IV ACJ_4z
ACJ_4 Anglický jazyk IV ACJ_4
ACJ_2z Anglický jazyk II ACJ_2z
ACJ_2 Anglický jazyk II ACJ_2
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.