ROZCESTNÍK 
 
ODKAZY

KALENDÁŘ

HARMONOGRAM STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STIPENDIJNÍ ŘÁD DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

 
 
ÚŘEDNÍ HODINY KONTAKTY
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ / PEDAGOGICKÉ ODDĚLENÍ
PO - 7:45-9:45 / 13:00-15:00
ÚT - 7:45-9:45 / 13:00-15:00
ST - 7:45-9:45 / 13:00-15:00
ČT - 7:45-9:45 / 13:00-15:00
PÁ - 9:00-11:00
SO - 7:45-11:45 (1. 10., 8. 10., 12. 11., 10. 12., 17. 12.)

KNIHOVNA
PO - 7:45-15:30
ÚT - 7:45-15:30
ST - 7:45-15:30
ČT - 7:45-15:30
PÁ - 7:45-15:30
SO - 7:45-12:30 (1.10., 8.10., 12.11., 10.12., 17.12.)
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
E-mail: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz
Kontakty a úřední doba: http://www.vstecb.cz/Studijni-oddeleni-1022.htm
PEDAGOGICKÉ ODDĚLENÍ - Ústav technicko-technologický
E-mail: nahlikova@mail.vstecb.cz
PEDAGOGICKÉ ODDĚLENÍ - Ústav podnikové strategie
E-mail: kubova@mail.vstecb.cz
PRAXE
E-mail: odborna.praxe@mail.vstecb.cz
Web: http://www.vstecb.cz/Praxe-184.htm
CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Web: http://www.studiumprovas.cz
ZAHRANIČNÍ VZTAHY
E-mail: erasmus@mail.vstecb.cz
INFOCENTRUM SU
E-mail: infocentrum@mail.vstecb.cz
Web: http://www.suvste.cz
RECEPCE
E-mail: vstecb@mail.vstecb.cz
KNIHOVNA
knihovna@mail.vstecb.cz
Web: http://www.vstecb.cz/Knihovna-1072.htm
 
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY  

1. Jak je to s druhými opravnými termíny? 
Podle Studijního a zkušebního řádu VŠTE (odkaz zde), čl. 16 rozhoduje o povolení druhého opakovaného termínu prorektor pro studium a pedagogickou činnost. Můžete si požádat, pokud máte hodnocení X, tedy máte alespoň 30% znalostí.

2. Existuje nějaká kreditová hranice k připuštění do dalšího semestru? 
Řeší Studijní a zkušební řád VŠTE (odkaz zde), čl. 12.

3. KOMBINOVANÁ FORMA - volitelné předměty
Volitelné předměty jsou primárně nabízeny pro prezenční formu. Kombinovaná forma si volí povinně volitelné předměty (PV) -> kredity nad rámec (pouze z PV předmětů) se automaticky přesouvají do volitelných odborných (VO) a volitelných neodborných (VN)

4. Jak dobít ISIC kartu?
ISIC kartu lze dobit na recepci v budově D.

5. Jaké katedry spadají pod Ústav podnikové strategie?
- Katedra ekonomiky
- Katedra managementu
- Katedra cizích jazyků
- Katedra cestovního ruchu a marketingu

6. Jaké katedry spadají pod Ústav technicko-technologický?
- Katedra stavebnictví
- Katedra strojírenství
- Katedra dopravy a logistiky
- Katedra informatiky a přírodních věd

 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE DOCHÁZKA
Vhodně email/návštěvu adresovat
 • Infocentrum SU VŠTE Veškeré všeobecné dotazy. Používat i v případě, že nevíte na koho se obrátit. Rádi Vás nasměrujeme a pomůžeme problém vyřešit. Kontakt na SU: http://www.vstecb.cz/Infocentrum-727.htm
 • Studijní oddělení Omluvenky, potvrzení
 • Odborný referent pro pedagogickou činnost
 • CCV Korekce v rozvrhu, nadstandardní kurzy, chybějící kredity ...Vyjadřovat se věcně, slušně a jednoduše

K psaní využívat školní mail (UČO@mail.vstecb.cz) -> Toto je důležité k Vaší identifikaci

Popsat dobře problém 
Jak jste k němu došli, co jste vyzkoušeli, co přesně je špatně a jak by podle Vás mělo vypadat řešení

Přiložit printscreen Hodí se k lepší identifikaci a zabráníte tak dalším zbytečným mailům s dotazy a upřesněnými.

V případě, že dodržíte těchto pár pravidel, zaručujeme, že vyřízení problému bude rychlejší, snadnější a ke spokojenosti obou stran.

Pokud jste se dostavili na výuku a na hodinu se nedostavil žádný vyučující, volejte, prosím, na toho telefonní číslo: 778 421 591. Pomůžeme Vám situaci vyřešit.
1. Kombinovaná forma studia:
Evidence docházky se netýká studentů kombinované formy studia. Studenti kombinované formy studia nevyužívají ISIC karty k evidenci docházky, neboť účast na tutoriálech (forma výuky pro kombinovanou formu studia) není povinná.

 
2. Prezenční forma studia:
Pro prezenční formu studia je povinná evidence docházky v seminářích, cvičeních a laboratořích:
 • Student je povinen (platnou) ISIC kartou zaznamenávat docházku prostřednictvím el. čteček.
 • Docházku je možné zaznamenávat pouze 15 minut před a do 15 minut po zahájení hodiny.
Svoji docházku vidí student v IS v sekci:
STUDENT-INFORMACE Z POZNÁMKOVÝCH BLOKŮ 
(vpravo nahoře správně zvolené období a studijní obor)

Vysvětlivky z poznámkového bloku: 
*0 nesplněno = NESPLNĚNÁ DOCHÁZKA
*1 splněno = SPLNĚNÁ DOCHÁZKA
Absence = NEPŘÍTOMEN
Hodina zrušena = PŘÍTOMEN
Omluvenka přijata = PŘÍTOMEN
 
Povolené absence:
13 týdnů výuky = 4 povolené absence
26 týdnů výuky = 8 povolených absencí
Výuka každý druhý týden = 2 povolené absence

Omluvenky:
Student předkládá omluvenku odbornému referentovi pro pedagogickou činnost v rozsahu nejméně 14 dnů
Léčba kratší, či jednorázové omluvenky (zpoždění hromadné dopravy, pohřeb, rehabilitace...) studenti nepředkládají,neboť tato doba je součástí povolené absence 30%  v rámci 
seminářů, labor. cvičení, exkurzí (bez přednášek).
Absenci na hodinách (pozdní příchod, nefunkčnost karty…) omlouvá vedoucí katedry.
 
ROZVRH
TERMÍNY:

Student si vždy registruje/zapisuje předměty:

Nejčastější dotazy k volbě předmětů:

Jak a proč si volím PV předměty? 
PV předměty najdete ve svém doporučeném plánu. Volíte si PV předměty ze 2 důvodů:

Kde najdu kódy předmětů a proč je musím dodržovat?

​Každý doporučený studijní plán má své specifické kódy předmětů, které jsou potřeba striktně dodržovat z důvodu požadovaných kreditů, ukončení, anotace, atd. Doporučujeme si vždy než skončí registrace a než skončí zápis předmětů zkontrolovat správnost kódů.

Např. OVS - pro obor Stavební management, povinně volitelný předmět ukončen zkouškou, za 3 kredity (najdete ho v doporučeném studijním plánu v 8. semestru). Plán číslo: DP_SM_K_č.1 (studijní skupiny: K7, K8), DP_SM_P_č.4,3,2

OVS_a  - pro obor Technologie dopravy a přepravy, povinný předmět ukončen zkouškou, za 4 kredity (najdete ho v doporučeném studijním plánu ve 2. semestru). Plán číslo: DP_DT_P_č.1, DP_DT_K_č.1 (studijní skupiny D1, D2)
- pro obor Stavební management, povinně volitelný předmět ukončen zkouškou, za 4 kredity (najdete ho v doporučeném studijním plánu v 8. semestru).
Plán číslo: DP_SM_K_č.2 (studijní skupiny: K10, K9), DP_SM_P_č.5
 
Co se stane / Co znamená: Přidat neúspěšné předměty?

1. REGISTRACE PŘEDMĚTŮ

Registrace se provádí několik měsíců před zápisem předmětů. Registraci student provádí VŽDY do řádného studia a do správného období.
Nejčastější dotazy k registraci:
Musím si registrovat i předměty, které jsem nesplnil?
​Musím si registrovat do řádného studia předměty, které si plánuji zapisovat přes CCV?
Jaký je rozdíl mezi zaregistrovaným a zapsaným předmětem?

​2. ZVEŘEJNĚNÍ ROZVRHU
Po zveřejnění rozvrhu v IS je možné si rozvrh předpřipravit, případně si rozmyslet odmazání předmětů nebo dozápis nových předmětů dle nastaveného rozvrhu.

3. ZÁPIS PŘEDMĚTŮ
Student, který provedl registraci, mu systém automaticky po půlnoci zapíše předměty (zapíše pouze ty předměty, kde jsou splněny nastavené požadavky/prerekvizity, např. kapacita, a další omezení).
 
Nejčastější dotazy k zápisu předmětů:
Omezení zápisu předmětu - forma (P) / forma (K) / obor (CAP)
​Musím si zapisovat předměty, které jsem nesplnil?
Zápis předmětů pouze na CCV - studium předmětů přes Centrum celoživotního vzdělávání?
Co znamená skupina R?
Můžu si ve druhém semestru zapsat předmět Matematika II, když jsem nedokončil Matematiku I, nebo UCE_2 i když nemám UCE_1a?
Jak si zrušit předmět
Musím si zrušit předmět, který mám splněný a v registraci/zápisu se mi objevuje na další semestr?

4. ZÁPIS SEMINÁRNÍCH SKUPIN = TVORBA ROZVRHU

Jak si sestavuji rozvrh?
Kde se zobrazí rozvrh?
Kontakt:
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STATNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Směrnice na BP charakterizuje zadávání, zpracování, odevzdání a následně obhájení bakalářské práce.
DIS/BAP/BAK - jaký kód registrovat, zapsat?
Student si volí jeden z těchto předmětů dle svého doporučeného studijního plánu.
 
Kdy si zapisuji DIS/BAP/BAK?
DIS/BAP/BAK si zapisujete až do semestru, kdy budete BP odevzdávat a v daném semestru obhajovat - ukončovat studium. Hodnocení k předmětu DIS/BAP/BAK se úzce váže na hodnocení BP. Hodnocení Vám dá vedoucí BP/školitel až ve chvíli, kdy získáte jiné hodnocení v posudku, než je F.
 • Studenti, kteří budou odevzdávat bakalářskou práci na obhajoby v únoru 2017, musí mít zapsaný předmět (DIS/BAP/BAK) v období Zima 2017 (registrace předmětů proběhne již v červnu 2016)
Než začnete svoji BP tisknout:
Prosíme, zkontrolujte si:
 •  název BP (musí být stejný, jako máte v IS)
 •  cíl BP = v IS oficiální zadání (musí být stejný, jako máte v IS)
 •  název Ústavu (Ústav podnikové strategie, Ústav technicko-technologický)
 •  dodržená osnova dle metodiky (šablony)
Podklady
ÚPS : 
IS -> Dokumenty -> Ústav podnikové strategie -> Studentské práce,bakalářské práce
přímý link zde: https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915889/3143338/
ÚTT: IS -> Dokumenty -> Ústav technicko- technologický -> Bakalářské práce
přímý link zde: https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915888/2915951/2915897/
 
Harmonogram BP
ÚPS: IS -> Domunety -> Ústav podnikové strategie-> Bakalářské práce -> Harmonogram BP
Přímý odkaz zde: https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915889/3143338/3007896/
ÚTT: IS -> Domunety -> Ústav technicko  technologický-> Bakalářské práce -> Harmonogram BP
Přímý odkaz zde: 
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915888/2915951/2915897/2915959/

 
Šablona BP
ÚPS: IS -> Ústav podnikové strategie -> Bakalářské práce ->  Metodika, dodatky, šablony
ÚTT: IS -> Ústav technicko - technologický -Bakalářské studium -> Bakalářské práce ->  Metodika, dodatky, šablony
 
Jak zjistím cíl mé bakalářské práce? https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/su/2161364/Cil_BP_1_.jpg
 
Jak správně psát BP – metodika psaní BP
IS -> Skripta a metodické příručky -> Metodické příručky -> Metodika psani odbornych praci na VSTE 2012
 
Vyhledávání BP na IS – vč. posudku, hodnocení
IS -> Lidé -> aplikaci Absolventi a závěrečné práce
 

Termín konání státní závěrečné zkoušky (dále jen „SZZ“) je stanoven prorektorem pro studium a pedagogickou činnost. Přihlásí-li se na příslušnou SZZ 20 studentů, prorektor pro studium a pedagogickou činnost balík uzavře a do 5 pracovních dní určí konkrétní termín konání SZZ. Termín SZZ musí být vypsán alespoň jednou za semestr, přihlásí-li se k této SZZ alespoň jeden student.

Co musím splnit, abych mohl jít na SZZ: 

ÚPS: https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915889/3003120/3003124/
ÚTT: https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915888/2915951/2915990/2982901/

Oblečení + ISICh

 • Student je povinen dostavit se na státní závěrečné zkoušky ve vhodném společenském oděvu (Opatření č. 16/2013 Etický kodex studenta VŠTE)
 • Student se před SZZ prokazuje platnou ID kartou

Kdy a jak plnit SZZ? Podle studijního a zkušebního řádu (čl. 21, odst. 8) je student povinen vykonat státní zkoušku, nebo její první část buď v semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo ve dvou následujícíh semestrech. Prorektor pro studium a pedagogickou činnost může udělit výjimku. V případě porušení bude studentovi odečteno 10 kreditů z jeho kreditové poukázky. Po odečtení kreditů je student povinen tuto část státní zkoušky vykonat nejdéle do konce následujícího semestru, v opačném případě se celý proces opakuje.

SZZ - jsou vypisovány? SZZ jsou vypisovány prostřednictvím IS v období výuky a ve zkouškovém období.

Počet pokusů - Jeden řádný pokus a jeden opravný pokus (Studijní a zkušební řád VŠTE, čl. 21, odst. 7, 11)

Jak se přihlásit na SZZ:

 • Student se k SZZ přihlašuje přes Informační systém VŠTE (dále jen „IS“) přes sekci Student/Balíky/Státní závěrečné zkoušky, kde si vybere, na jakou SZZ se chce přihlásit. Balíky SZZ jsou kapacitně omezeny a každá SZZ má v balíku vydefinovanou prerekvizitu, kterou určuje garant oboru. 

 • Jak se přihlásit na SZZ: IS -> STUDENT -> (Během studia) - Balíky -> Státní závěrečné zkoušky-> přihlásit se -> skutečně se přihlásit

 • V IS charakterizováno jako: Přihlašování od: viz níže K tématu se lze přihlásit od:

Časový rozpis:

 • Časový rozpis určí, v jaké učebně SZZ probíhá, v jakém časovém rozmezí.Pokud není v rozpisu stanoveno zahájení, stačí přijít na SZZ 15 min před určeným začátkem.

 • Rozpis na SZZ najdete v IS-Dokumenty-Ústav podnikové strategie / Ústav technicko- technologický -Státní závěrečné zkoušky

Jak se odhlásit ze SZZ:

 • Jak se odhlásit ze SZZ: IS -> STUDENT -> (Během studia) - Balíky -> Státní závěrečné zkoušky -> odhlásit se -> SKUTEČNĚ SE ODHLÁSIT 

 • POZOR - odhlašování je dvou krokové - odhlásit se (dole na stránce) ještě nutné dát: Skutečně se odhlásit! (příp. pro odhlášení je možné se odhlásit také přes e-mail: Kubova@mail.vstecb.cz  / Stredova@mail.vstecb.cz)

Omluvení ze SZZ: Pokud se student nedostaví k zahájení SZZ, na kterou byl přihlášen, řeší omluvu v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠTE. Za posouzení vhodnosti omluvy odpovídá ředitel pro administraci studia a celoživotního vzdělávání.

SZZ - Obhajoba závěrečné práce - Obhajoby závěrečné práce se student může zúčastnit tehdy, splnil-li do osmi pracovních dnů před SZZ veškeré náležitosti opravňujícího vykonat tuto SZZ (vyrovnání všech závazků vůči VŠTE, např. uhradit poplatky, splnit všechny předměty, získat kredity dle doporučeného studijního plánu, splnit úspěšně SZZ atd.) 

OKRUHY SZZ
ÚPS: https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915889/3003120/3003127/
ÚTT:  https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915888/2915951/2915990/2982919/

VOLBA SPECIALIZACE

DOPORUČENÉ STUDIJNÍ PLÁNY
Volba specializace probíhá dle vnitřní normy (odkaz zde)
 
Studenti jsou povinni si na konci prvního roku studia zvolit specializaci ve svém oboru a v souladu s ní volit vhodně volitelné předměty, praxi či zahraniční pobyt a téma bakalářské práce
 
Specializace nabízené ve studijních oborech jsou k nalezení v Informačním systému VŠTE (dále jen „IS“) v sekci Dokumenty -> Studijní oddělení -> Prerekvizity k SZZ.
 
Změna specializace: žádost přes Úřadovnu v IS, agenda: Změna specializace
Odkaz zde: 
ÚPS: https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915889/3122331/

ÚTT:  https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/2915888/2915951/2915994/
 • Každý doporučený studijní plán má vpravo nahoře číslo. Je nutné dodržovat Váš určený doporučený studijní plán. 
 • V sekci IS-LIDE-po vyhledání svoji osoby v části: St. skupina najdete svoji studijní skupinu.

KREDITOVÝ SYSTÉM, POVINNÉ PŘEDMĚTY, KONTROLA KREDITŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Kreditový systém řeší Studijní a zkušební řád (odkaz zde)
 • Stav kreditové poukázky najdete: v IS-student-(vpravo nahoře období+obor) - Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr - Zapsaných kreditů: XXX/YYY (vyčerpané/povolených) 
 • Kontrola studia - IS-STUDENT-KONTROLA PRŮCHODU STUDIEM
předmět TVU_1 a TVU_2 (N_TVU_1 a N_TVU_2) - pro všechny obory VN

Předmět TVU_1  a TVU_2 funguje na bázi uznávání aktivní sportovní činnosti potvrzené jakoukoliv tělovýchovnou či sportovní organizací. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání standardizovaného potvrzení o pravidelné sportovní aktivitě v rozsahu minimálně 2 hodiny týdně prostřednictvím žádosti v úřadovně IS.

Postup:
1. Vytiskněte formulář k uznání TVU_1 a nechte si ho potvrdit tělovýchovnou či sportovní organizací. Formulář naleznete v sekci Dokumenty - Studijní oddělení - Uznávání předmětů, propis předmětů.
2. Vyplňte žádost v úřadovně a přiložte naskenovaný formulář.
3. Originál formuláře odevzdejte nejdéle do 10 pracovních dnů od podání žádosti v úřadovně na studijní oddělení.                               

Webové stránky: http://www.studiumprovas.cz/

Zápis předmětu přes CCV -> Studium vybraných akreditovaných předmětů - http://www.studiumprovas.cz/kurzy-pro-studenty-vste/19-studium-vybranych-akreditovanych-predmetu.html

Nadstandardní služby přes CCV -> Mimořádné a nadstandardní administrativní služby - http://www.studiumprovas.cz/kurzy-pro-studenty-vste/24-mimoradne-nadstandardni-administrativni-sluzby.html
 

ÚŘADOVNA

DALŠÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ V IS

ÚŘADOVNA je nová aplikace v IS, která Vám umožní podat si žádosti v elektronické 
podobě a to velmi jednoduše. Už žádné zbytečné vyplňování. Celou dobu budete vědět, 
kde se Vaše žádost nachází… Jednoduše – ÚŘADOVNA.
Více: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz
V informačním systému je možné si nastavit možnost upozornění na nově vypsané zkušební termíny, poznámkové bloky, atd.
Více informací zde: https://is.vstecb.cz/auth/udalosti/zobraz_log.pl
Nastavení zasílání informací o událostech v ISu - https://is.vstecb.cz/auth/udalosti/nastav_log.pl