Životopis

Identifikace osoby
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Ocenění
Vybrané publikace

22. 3. 2017