Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

životopis.
 • prof.Ing.Ladislav Kolář,DrSc,narozen 7.7.1934 ve Vodňanech,ženatý,bezdětný
Pracoviště
 • Environmentální výzkumné pracoviště,VŠTE v Českých Budějovicích,Okružní 517/10
Funkce na pracovišti
 • samostatný vědecký pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Státní rálné gymnazium v Táboře,ukončené maturitou v r.1952.Potom studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze,ukončené inženýrským diplomem v roce 1957.Na téže škole získán titul kandidát technických věd v roce 1965.Na VŠZ v Praze obhájena docentská habilitační práce a v roce 1968 jmenován docentem pro obor Zemědělská chemie.V roce 1985 obhájena doktorská disertační práce a v témže roce získal titul doktora zemědělských a lesnických věd.V následujícím roce jsem byl jmenován presidentem republiky profesorem pro obor Agrochemie.
Přehled zaměstnání
 • Po skončení vysokoškolského studia jsem byl čtyři roky zaměstnán jako středoškolský učitel na středních zemědělských školách v táboře a Českých Budějovicích a na Průmyslové škole chemické v \praze.Od roku 1962,kdy byla založena Zemědělská fakulta VŠZ Praha,později včleněná do Jihočeské univerzity,jsem zaměstnán na této fakultě.
Pedagogická činnost
 • agrochemie,pedologie,transformace biomasy,zpracování a využití odpadů,chemická technologie vody,potravinářská chemie a technologie,chemické inženýrství,malotechnologie,anaerobní digesce 18 let vedoucím katedry,2 funkční období jsem vykonával funkci proděkana pro výzkumnou činnost.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Publikoval jsem 136 původních vědeckých prací jako autor a spoluautor,120 odborných článků a publikací,28 knižních publikací a skript,jsem autorem nebo spoluautorem 38 patentů a chráněných vzorů a jednoho evropského patentu.Za dlouhou dobu mé odborné činnosti jsem byl řešitelem a spoluřešitelemřady výzkumných projektů a hlavním koordinátorem jednohovelkého komplexního výzkumného úkolu v gesci tehdejšího FMTIR ČSSR.
Univerzitní aktivity
 • kromě výkonu funkce proděkana a vedoucího katedry jsem pracoval jako člen komisí pro obhajoby prací bakalářských,diplomových a doktorských a byl jsem členem dvou oborových rad.Několikrát jsem byl členem komise pro obhajoby doktorských disertačních prací na ČZU v Praze.Byl jsem recenzentem výzunamných učebnic na ČZU Praha a na Mendelově univerzitě Brno.
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen komise výživy rostlin při 1.odboru ČSAZV a člen komise pedologie téhož odboru.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Zlatá medaile ČSAZV,zlatá medaile VŠZ Praha a 18 medailí menšího významu.Také cena A.Zápotockého za úspěšné vyřešení komplexního výzkumného úkolu,který řešil výrobní problematiku horských a podhorských oblastí
Vybrané publikace
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ and Sowmya SHREEDHAR. Advances in dry fermentation extends biowaste management possibilities. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, USA: Taylor and Francis Inc., 2020, vol. 42, No 2, p. 212-218. ISSN 1556-7036. doi:10.1080/15567036.2019.1587066. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Ladislav KOLÁŘ, Anna MAROUŠKOVÁ, Otakar STRUNECKÝ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ and Sowmya SHREEDHAR. Ferrous sludge from water clarification: Changes in waste management practices advisable. Journal of Cleaner Production, England: Elsevier Ltd, 2019, vol. 218, 01.05.2019, p. 459-464. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2019.02.037. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jiří ŠÁL and Ladislav KOLÁŘ. Charred fermentation residues accelerate methanogenesis and sorb air pollutants. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, PA 19106 USA, 2018, vol. 40, No 3, p. 301-305. ISSN 1556-7036. info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Postponing of the intracellular disintegration step improves efficiency of phytomass processing. Journal of Cleaner Production, Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2018, vol. 39, No 31, p. 173-176. ISSN 0959-6526. info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Biochar reduces nitrate level in red beet. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Germany: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018, 2018, vol. 25, No 18, p. 18200-18203. ISSN 1614-7499. info
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Intracellular disintegration by shockwave pretreatment accelerates "dry fermentation". Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Anglie: Taylor & Francis, 2018, vol. 40, No 6, p. 716-720. ISSN 1556-7230. info
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Techno - economic analysis of fermentation residues management places a question mark against current practices. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Anglie: Taylor & Francis, 2018, vol. 40, No 6, p. 721-726. ISSN 1556-7230. info
 • MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Novel method for cultivating beetroot reduces nitrate content. Journal of Cleaner Production, Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2017, vol. 168, 25. August 2017, p. 60-62. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.08.233. info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ and Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, vol. 39, No 17, p. 1875-1878. ISSN 1556-7230. info

2018/02/11


Životopis: prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc. (učo 22152), verze: čeština(1), změněno: 11. 2. 2018 19:25, L. Kolář