Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Petr Hrubý, CSc.
Pracoviště
 • Katedra strojírenství
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • doc.- 1988, Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor: Části a mechanismy strojů
 • CSc.- 1982, Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor: Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Ing.- 1972, Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor: Výrobní stroje a zařízení
Přehled zaměstnání
 • 2014 - dosud Vysoká škola technická a ekonomická v ČB, Katedra strojírenství, docent
 • 2012 - dosud OSVČ, odborný pracovník - Vzdělávání a školství, konzultace, poradenství, znalecká a expertní činnost
 • 2009 - 2012 Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra technické výchovy, akademický pracovník
 • 2002 - 2009 OSVČ
 • 2000 - 2002 Kozak Trading 1842, ředitel
 • 1996 - 2000 Drůbežářský závod Klatovy, člen představenstva
 • 1997 - 1999 Kozak Klatovy a.s., předseda představenstva, generální ředitel, likvidátor
 • 1994 - 1997 Předseda představenstva Kdynium Kdyně a.s.
 • 1994 - 1996 Člen představenstva Okula Nýrsko a.s.
 • 1994 - 1996 Člen představenstva IPS s.s. Karlovy Vary
 • 1994 - 1995 Člen představenstva VLNAP Nejdek a.s
 • 1994 - 1996 Místopředseda představenstva Avia a.s. Praha
 • 1993 - 1997 Spořitelní investiční společnost a.s., vedoucí, odborný referent - specialista správy aktiv
 • 1992 - 1993 DIOSS Blovice s.r.o., technicko obchodní náměstek
 • 1975 - 1992 Západočeská univerzita v Plzni (dříve VŠSE), docent, odborný asistent, vědecký pracovník
 • 1972 - 1975 Škoda Plzeň, konstruktér v Oddělení vývoje, Strojírenství
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zapojení do vědeckých řešitelských týmů, vedení vědeckých řešitelských týmů, školení aspirantů v oborech: Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, Části a mechanismy strojů, Energetické stroje a zařízení.
 • Člen České společnosti pro mechaniku a České strojnické společnosti.
  Univerzitní aktivity
  • Vedení bakalářských prací, magisterských prací, oponentská činnost. Příprava projektů pro Grantovou agenturu ČR a Fond rozvoje vysokých škol.
  • Člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací.
  • Spolupráce s firmou KRAZ, Kremenčuk, Ukrajina
  Mimouniverzitní aktivity
  • 2009 Technologies Contest Plzeň, Recognition certifikat Člen České společnosti pro mechaniku při České akademii věd Člen České strojnické společnosti
  Vybrané publikace
  • HRUBÝ, Petr and Tomáš NÁHLÍK. MODELLING OF CRITICAL VELOCITIES OF THE CARDAN MECHANISM USING TRANSFER MATRIX METHOD. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. University of Zilina, 2021, vol. 23, No 1, p. „B-33“-„B-38“, 6 pp. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.B33-B38. URL info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. Effects of Boundary Conditions on the Modal and Spectral Properties of the Shaft. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2020, vol. 22, No 1, p. 42-47. ISSN 1335-4205. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. Transversal vibrations of rods with an asymmetrically located burden. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020. p. 622 - 628. ISBN 978-80-227-4983-1. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. Mathematical model of gear pump reaction forces. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. p. 531-538. ISBN 978-1-5108-8214-0. info
  • HRUBÝ, Petr. Zapojení studentů strojírenství do soutěže ve studentské věděcké a odborné činnosti (Mechanical Engineering Students' Engagement to Competition - Student Research and Professional Activity). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, 15., No 3, p. 21-23, 4 pp. ISSN 1214-9187. info
  • SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ and Tomáš NÁHLÍK. CREATIVE APPROACH OF STUDENTS TO USE GNU OCTAVE FOR SOLVING THEIR HOMEWORK. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 4702-4707. ISBN 978-84-697-9480-7. info
  • SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ and Tomáš NÁHLÍK. STUDENTS’ ENGAGEMENT TO RESEARCH AND DEVELOPMENT OF GEAR PUMPS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 4727-4730. ISBN 978-84-697-9480-7. info
  • HRUBÝ, Petr. Integrální semestránlní práce jako základ pro absolvenstkou práci (Integral semestral work as a basis for graduated work). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, 15., No 4, p. 13-15. ISSN 1214-9187. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. Model of rotor deformation due to the Earthquake. In neuveden. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2018. p. 31-38. ISBN 978-619-7408-44-7. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. Mathematical modelling of shafts in drives. Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2018, vol. 20, No 4, p. 36-40. ISSN 1335-4205. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. Spacial combined bending-gyratory vibration equations of motion. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2018. p. 64-69. ISBN 978-80-7582-065-5. info
  • NÁHLÍK, Tomáš, Petr HRUBÝ and Dana SMETANOVÁ. STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING ENGAGEMENT TO UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 9406-9409. ISBN 978-84-09-05948-5. URL info
  • HRUBÝ, Petr and Pavla ŽIDKOVÁ. Calculation methods of parametrs of dynamic models of shafts in drives with hooke's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. p. 87-90. ISBN 978-0-9935191-4-7. info
  • HRUBÝ, Petr and Pavla ŽIDKOVÁ. Dynamic stress-strain analysis of shafts in drives with Hookes's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. p. 83-86. ISBN 978-0-9935191-4-7. info
  • HRUBÝ, Petr and Pavla ŽIDKOVÁ. Speed resonances of coupled shafts in drives with Hooke's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. p. 79-82. ISBN 978-0-9935191-4-7. info
  • SMETANOVÁ, Dana and Petr HRUBÝ. Zapojení studentů Strojírenství do vědecko-výzkumné činnosti (On Mechanical Engineering Students Engagement to Research and Development). Media4u Magazine. Praha: Ing. J. Chromý, 2017, vol. 14, No 3, p. 54-56, 13 pp. ISSN 1214-9187. info
  • HRUBÝ, Petr and Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL (CRITICAL SPEED OF GEER PUMPS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 85-91. ISSN 1339-3189. info
  • HRUBÝ, Petr. VÝPOČTY SVARŮ ČÁSTÍ ROTUJÍCÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ (WELDS CALCULATIONS OF PARTS OF ROTATING MECHANISM MEMBERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 67-76. ISSN 1339-3189. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM (CARDAN MECHANISM AS A BOUND EVOLUTIONARY SYSTEM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 77-84, 13 pp. ISSN 1339-3189. info
  • NÁHLÍK, Tomáš and Petr HRUBÝ. KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU (CONTROL TOENSURE THE HUB CONNECTION WITH THE SHAFTBY MEANS OF OVERHANG). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 144-148. ISSN 1339-3189. info
  • KOPŘIVA, Lukáš and Petr HRUBÝ. 3D tisk budov (3D house printing). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 24-30. ISSN 1339-3189. info
  • HRUBÝ, Petr, Pavla ŽIDKOVÁ and Jan PROCHÁZKA. MATEMATICKÝ MODEL PRO VÝPOČET SILOVÝCH POMĚRŮ V KINEMATICKÝCH VAZBÁCH ZUBOVÉHO ČERPADLA (MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATION OF STRENGTH IN KINEMATIC CONNECTIONS OF THE GEAR PUMP). 1st ed. Hradec Králové, ČR: MaGNANIMITAS, 2017. p. 1290-1299. ISBN 978-80-87952-22-1. info
  • HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. Proposal Mathematical Model for Calculation of Modal and Spectral Properties. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. p. 131-140. ISBN 978-80-7582-026-6. URL info
  • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ and Pavla ŽIDKOVÁ. Application of the finite element method in determination of modal and spectral properties of propeller shaft´s bending vibrations. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 5th biannual CER Comparative European Research Conference : International scientific conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 132-135. ISBN 978-0-9928772-9-3. info
  • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ and Pavla ŽIDKOVÁ. CARDAN SHAFT STEADY STATE RESPONSE ON ROTATING TORQUE EXCITATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 136-140. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ and Pavla ŽIDKOVÁ. CRITICAL ANGULAR VELOCITIES OF CARDAN SHAFT BENDING-GYRATORY VIBRATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 131-135. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • HRUBÝ, Petr and Pavla ŽIDKOVÁ. BENDING OSCILLATIONS ANALYSIS OF KINEMATIC EXCITATED PROPSHAFT. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 141-145. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • HRUBÝ, Petr and Pavla ŽIDKOVÁ. MATHEMATICAL MODEL OF ONE-DIMENSIONAL CONTINUUM IN STATE OF COMBINED BENDING-GYRATORY VIBRATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 120-125. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • HRUBÝ, Petr and Pavla ŽIDKOVÁ. TRANSFER MATRICES DERIVATION OF BASIC ELEMENTS OF PROPSHAFTS DYNAMIC MODELS. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. p. 126-130. ISBN 978-0-9935191-3-0. info
  • KUČERKA, Daniel, Ondrej STOPKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ and Viktorie WEISS. Assessing the Relationship of Mineability of Rocks and Machines for Earthwork. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. p. 368-373. ISSN 1877-7058. info
  • NĚMEC, František, Daniel KUČERKA, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ and Viktorie WEISS. Proposal of Database Structure for Foundation Soil for Civil Engineering Purposes. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. p. 422-426. ISSN 1877-7058. info
  • VLČEK, Jozef, Miroslav GOMBÁR, Svatopluk MIKA and Petr HRUBÝ. Interaction Evaluation with Subsoil and Global Stability Evaluation of High MSW Structure. In Marian DRUSA, Isik YILMAZ, Marian MARSCHALKO, Eva COÏSSON and Andrea SEGALINI. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban planning Symposium 2016 WMCAUS 2016. Volume 161. Prague, Czech Republic: Procedia Engineering- Elsevier Ltd, 2016. p. 185-189. ISSN 1877-7058. info
  • HRUBÝ, Petr, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC and Pavla ŽIDKOVÁ. NÁVRH SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU (DESIGN OF HUB AND SHAFT CONNECTION BY OVERLAP). In MMK 2016 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V􀄋DECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. p. 1722-1730. ISBN 978-80-87952-17-7. info
  • HRUBÝ, Petr and Lenka KLEISNEROVÁ. Kritické otáčky hřídelů (Critical shaft speed). In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 3923-3931. ISBN 978-80-87952-07-8. info

2017/03/15


Životopis: doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. (učo 17584), verze: čeština(1), změněno: 15. 3. 2017 14:47, K. Petrášová