N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Dědič (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_PAR/PX01: St 8:00–9:30 B2, M. Dědič
N_PAR/X01: So 20. 3. 9:40–11:10 E4, 11:25–12:55 E4, So 17. 4. 8:00–9:30 E4, 9:40–11:10 E4, M. Dědič
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 40 ) && MAX_PREZENCNICH ( 30 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/70, pouze zareg.: 0/70
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je získání znalostí týkající se problematiky poruch stavebních konstrukcí a možností jejich oprav, rekonstrukcí a sanací. A to u staveb pozemního charakteru (staveb obytných, staveb občanského vybavení průmyslových a zemědělských staveb) včetně staveb historických a památkově chráněných. Podrobně zde bude probrána problematika zděných konstrukcí, dřevěných konstrukcí stropů a krovů, kleneb, sanace vlhkého zdiva, základových konstrukcí komínových těles a stavebně fyzikálních poruch.
Výstupy z učení
Student má znalosti týkající se problematiky poruch stavebních konstrukcí a možností jejich oprav, rekonstrukcí a sanací. A to u staveb pozemního charakteru (staveb obytných, staveb občanského vybavení průmyslových a zemědělských staveb) včetně staveb historických a památkově chráněných. Je obeznámen s problematikou zděných konstrukcí, dřevěných konstrukcí stropů a krovů, kleneb, sanace vlhkého zdiva, základových konstrukcí komínových těles a stavebně fyzikálních poruch.
Osnova
 • Stručná osnova: 1. Problematika povrchové kondenzace vodní páry. Stavebně fyzikální problematika. 2. Technická opatření proti povrchové kondenzaci vodní páry v interiéru. 3. Poruchy komínů. Poruchy jednovrstvých komínů a vícevrstvých komínů  poruchy od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dřevěné konstrukce u komína. Poruchy komínového zdiva. 4. Poruchy při připojování spotřebičů paliv. Rekonstrukce komínových těles. 5. Poruchy a rekonstrukce podlahových konstrukcí. Poruchy nášlapné vrstvy. Tepelně technické a vlhkostní poruchy. Způsoby rekonstrukcí podlah. 6. Poruchy objektů vlivem hluku nebo vliv vegetace na podzákladí a stabilitu terénů. 7. Poruchy střech. Příčiny poruch střech a jejich rozdělení. 8. Diagnostika poruch střešních plášťů. Možnosti řešení poruch střešních klíšťů. Rekonstrukce a sanace střešních plášťů. Změna celkové koncepce původního řešení střešního pláště. 9. Poruchy a rekonstrukce historických a památkově chráněných budov. Řešení statických poruch zdiva a základových konstrukcí. 10. Poruchy a rekonstrukce historických a památkově chráněných budov. Řešení tepelně technických s vlhkostních poruch. 11. Poruchy a rekonstrukce historických a památkově chráněných budov. Problematika sakrálních staveb, lidových staveb, průmyslových staveb. 12. Povrchové úpravy. Povrchové úpravy venkovní a vnitřní. 13. Moderní diagnostické metody. Termovize. Endoskopie. Měření vlhkosti zdiva a dřevěných konstrukcí.
Literatura
  povinná literatura
 • VLČEK, Milan. Poruchy a rekonstrukce staveb. In Technická knihovna. 3. vyd. Brno: ERA, 2006. 222 s. Technická knihovna. ISBN 80-7366-073-3. Obsah info
 • MAKÝŠ, O. Technologie a renovace budov. Bratislava: JAGA, 2004. info
 • VLČEK, Milan. Sanace vlhkého zdiva. Vyd. 1. Praha: Česká stavební společnost, 2000. 107 s. ISBN 80-02-01802-8. info
 • VLČEK, Milan. Zateplování staveb. Brno: CERM, 2000. ISBN 80-7204-164-9. info
 • WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 80: Poruchy a rekonstrukce staveb - 2.díl. Praha: ČVUT, 1995. info
  neurčeno
 • VLČEK, Milan a Petr BENEŠ. Poruchy a rekonstrukce staveb II. ERA group, 2005. ISBN 80-7366-013-X. info
Organizační formy výuky
přednáška
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na závěrečný test2626
Seminární práce5252
Účast na přednáškách2626
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
2 seminární práce 30 %
Podmínky testu
Termín pro odevzdání zkonzultované první seminární práce je 7. a druhé práce 13. týden výuky. Bez odevzdání zkonzultovaných (uznaných)obou seminárních prací není možné se přihlásit ke zkoušce. Předmět je ukončen závěrečným testem. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/N_PAR