N_BIM Management životního cyklu stavby

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_BIM/Q3: Ne 20. 10. 13:05–14:35 B5, So 9. 11. 14:50–16:20 B5, 16:30–18:00 B5, So 14. 12. 15:35–17:10 B5, V. Nývlt
Předpoklady
FORMA ( K )
Alespoň základní znalost 3D modelování, např. v systému ArchiCAD, Revit nebo Allplan
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit posluchače porozumět významu řízení „stavebních“ znalostí“ (snad lépe znalostí o investičních, stavebních a provozních procesech stavby). Posluchači budou umět pracovat s datovým modelem stavby, vzniklým klasickým způsobem 3D modelování tak, aby s modelem byli schopni na bázi řízení informací podporovat další následné stavební procesy – koordinace stavebního projektu do fáze projektu pro stavební povolení, podpora řízení kvalitních výběrových řízení dodavatele, řízení stavebního díla, jeho etapizace a minimalizace kolizí, řízení logistiky stavebních prvků pro stavbu (výběr subdodavatelů, dodávky správné kvality, množství a v čase), řízení informací nutných pro předání investorovi po kolaudaci. Posluchači se naučí také porozumět stupni detailu i potřebných informací o stavebních prvcích v průběhu celého procesu – LOD Level of Development – a jeho standardizace pro potřeby projektanta, investora, dodavatele a facility manažera. Rovněž pochopí a procvičí způsoby komunikace (např. na bázi SW 4projects) v rámci celého BIM týmu, tj. od investora po dodavatele a způsobech práce BIM manažera, který tento tým metodicky koordinuje a kontroluje. Krátké seznámení posluchačů proběhne i nad datovým formátem IFC ve verzi, která bude daný rok výuky dostupná.
Výstupy z učení
Student rozumí významu řízení „stavebních“ znalostí. Umí pracovat s datovým modelem stavby, vzniklým klasickým způsobem 3D modelování tak, aby s modelem byli schopni na bázi řízení informací podporovat další následné stavební procesy – koordinace stavebního projektu do fáze projektu pro stavební povolení, podpora řízení kvalitních výběrových řízení dodavatele, řízení stavebního díla, jeho etapizace a minimalizace kolizí, řízení logistiky stavebních prvků pro stavbu (výběr subdodavatelů, dodávky správné kvality, množství a v čase), řízení informací nutných pro předání investorovi po kolaudaci. Student rozumí stupni detailu i potřebných informací o stavebních prvcích v průběhu celého procesu – LOD Level of Development – a jeho standardizace pro potřeby projektanta, investora, dodavatele a facility manažera. Student chápe a má procvičené způsoby komunikace v rámci celého BIM týmu. Dále je student krátce obeznámen s datovým formátem IFC ve verzi, která bude daný rok výuky dostupná.
Osnova
  • 1. Úvod do BIM ve smyslu Management 2. Building Life Cycle 3. BIM (Modeling) 4. BIM – Structures specifications 5. BIM – TZB (MEP specification, HVAC specification) 6. BIM – time scale 7. BIM and manfacturing (výroba stavebních dílů, výstavba) 8. Managing building processes 9. BIM a FM 10. BIM – LOD, význam pro standardizaci 11. BIM a accounting a budgeting 12. Managing BIM teams 13. Perspektivy dalšího vývoje BIM v dlouhodobém časovém horizontu
Literatura
  • ČERNÝ, M. BIM příručka. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. info
Organizační formy výuky
seminář
cvičení
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na závěrečný test 26
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi 10
účast na exkurzi 16
Celkem:052
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 100 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (100 - 0), započteno 100 –70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, léto 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2019/N_BIM